بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نمیتونم براش اندازه ای تعیین کنم تنها این را میدانم تمام دقیقه و ثانیه ها  توی قلبم طپش دوست داشتن تورو احساس میکنم. همین و بس !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد
و گرنه سگ های محله بیخودی پارس نمی کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم هر کس به جز تو رو انکار می کنم من عاشق توام اقرار می کنم◄خـــــــــــدا►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میخواهد وانمود کند که شما را دوست ندارد واقعا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میتوان زندگی کرد ولی بی نفس هرگز همه عالم چشم من، ولی تو نفس من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسانها ستاره ها را دوست دارند... چه موجودات عجیبی!!! این همه گریه را به چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شنیدمت که نظر می کنی به حالِ ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم هر انسانی یکبار به دنیا می آید و یکبار هم از دنیا می رود ولی من از آن روز که عاشقت شدم روزی هزار بار از دنیا میروم وهزار بار به دنیا می آیم تا تو را فقط یکبارببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ! گاهي در انتهای خارهای يک کاکتوس ، به غنچه‌اي مي رسی که زندگيت را روشن مي‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان! معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند فقط "من" می دانم "تو" چقدر زیبایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها شبیه نخ تسبیح می مانند ، به نسبت دانه ها کمتر خودنمایی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند ..! خدایا کاش نخ هیچ تسبیحی پاره نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد  بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان!به من اموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق وزیدن ضمانت تنها نشدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن باز کرد..... بوی رفتن را احساس کردم !!!!!!!!! و من چه کودکانه فکر می کردم........ با آدامس نعنایی...... می شود سرنوشت را تغییر داد!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند انسانها میمیرند ولی صداها می مانند ولی خدایا این عادلانه نیست  صدای او که به دروغ می گفت دوستت دارم هم باقی بماند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم نمیتونم براش اندازه ای تعیین کنم تنها این را میدانم تمام دقیقه و ثانیه ها  توی قلبم طپش دوست داشتن تورو احساس میکنم. همین و بس !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت بوی غریبه می دهد
و گرنه سگ های محله بیخودی پارس نمی کنند . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میشه نگام کنی راحت شه زندگیم چشم بر ندار ازم می پاشه زندگیم هر کس به جز تو رو انکار می کنم من عاشق توام اقرار می کنم◄خـــــــــــدا►

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی میخواهد وانمود کند که شما را دوست ندارد واقعا دوست ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی چشم میتوان زندگی کرد ولی بی نفس هرگز همه عالم چشم من، ولی تو نفس من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه ابرها میبارند ولی انسانها ستاره ها را دوست دارند... چه موجودات عجیبی!!! این همه گریه را به چشمکی میفروشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا میگن دنیا ارزشش رو نداره ! مگه میشه دنیایی که تو رو داشته باشه بی ارزش بشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" شنیدمت که نظر می کنی به حالِ ضعیفان تبم گرفت و دلم خوش به انتظار عیادت! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شنیده بودم هر انسانی یکبار به دنیا می آید و یکبار هم از دنیا می رود ولی من از آن روز که عاشقت شدم روزی هزار بار از دنیا میروم وهزار بار به دنیا می آیم تا تو را فقط یکبارببینم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز براي عاشق شدن دنبال باران و بابونه نباش ! گاهي در انتهای خارهای يک کاکتوس ، به غنچه‌اي مي رسی که زندگيت را روشن مي‌کند .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط تاریکی می داند ماه چقدر روشن است فقط خاک می داند دست های آب چقدر مهربان! معنی دقیق نان را فقط آدم گرسنه می داند فقط "من" می دانم "تو" چقدر زیبایی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرها شبیه نخ تسبیح می مانند ، به نسبت دانه ها کمتر خودنمایی می کنند، اما اگر نباشند هیچ دانه ای کنار دیگری نمی ماند ..! خدایا کاش نخ هیچ تسبیحی پاره نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر خوش آن لحظه که از دوست سلامی برسد  بی خبر باشی و از دوست پیامی برسد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان!به من اموخت که دست دادن معنی رفاقت نیست...بوسیدن قول ماندن نیست...و عشق وزیدن ضمانت تنها نشدن نیست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دهان که به سخن باز کرد..... بوی رفتن را احساس کردم !!!!!!!!! و من چه کودکانه فکر می کردم........ با آدامس نعنایی...... می شود سرنوشت را تغییر داد!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند انسانها میمیرند ولی صداها می مانند ولی خدایا این عادلانه نیست  صدای او که به دروغ می گفت دوستت دارم هم باقی بماند