بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر عشقت را در پاکترین نقطه قلبم کاشتم  و آنـرا با چشمه صداقت آبیاری کردم  و از خورشید صفا بر آن تاباندم تا خوب رشد کند  با خود عهد بستم مانند چشمانم دوستت بدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ ، محبت میکنی ولی سرد ، مگر چه اجباری ست دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا واسه خودم هیچ چی نمیخوام دیگه ... فقط به خدایی ات قسم  به داد بچه های مظلوم فلسطین برس .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوب ها بیشتر میترسم...!  آخر..!  یک روز تو خوب من بودی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نمی کشد مرا خدای چشمهای تو*مثال دود گشتم برای چشمهای تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که باهم باشد یعنی... گور پدر ف--ا--ص--ل--ه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق یعنــــی طــــوری نگاش کنـــــی... ...انـــــگار آدم قحـــــــطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه  نخواهم با تو همقدم باشم...!! میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم،  میخواهم ردپایت را هیچ زمینی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسیر باد بمان.. تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پراز بیهودگی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنها که... دندان عقلشان را کشیده اند ! گاهی که به اطرافم فکر می کنم... فکم تیر می کشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای اشک و آهم داده این عشق...دل دور از گناهم داده این عشق دو چشمونت یه شب آتش به جون زد...خیال کردم پناهم داده این عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم”خوابم می آید” می گویم”یارم می آید” وعده ی ما همان”رویای همیشگی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونــقـد مــیـخــامـت ... هــمـه بــاهـات بـَد شـن ... بـــا حـسـرت هـر روز از کـنـار مـــا رد شــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعـر ... ، ردیــف و قــافیـه نــمی خــواهــد ! بـــوی ِ آغـوش ِ تـــو ..، هـــر دیـــوانــه ای را شـــاعـــر مـی کــند . . . !!! زینبم بوی اغوش تو بهترین بویی است که به مشامم میرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت مهربونیت مترسکی میشم تا هیچ وقت غم وغصه دوروبرت پیدا نشه!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بذر عشقت را در پاکترین نقطه قلبم کاشتم  و آنـرا با چشمه صداقت آبیاری کردم  و از خورشید صفا بر آن تاباندم تا خوب رشد کند  با خود عهد بستم مانند چشمانم دوستت بدارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف میزنی اما تلخ ، محبت میکنی ولی سرد ، مگر چه اجباری ست دوست داشتن من . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا واسه خودم هیچ چی نمیخوام دیگه ... فقط به خدایی ات قسم  به داد بچه های مظلوم فلسطین برس .........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خوب ها بیشتر میترسم...!  آخر..!  یک روز تو خوب من بودی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نمی کشد مرا خدای چشمهای تو*مثال دود گشتم برای چشمهای تو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلمان که باهم باشد یعنی... گور پدر ف--ا--ص--ل--ه ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشـــــــق یعنــــی طــــوری نگاش کنـــــی... ...انـــــگار آدم قحـــــــطه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه که میروی ، عقب می مانم نه برای اینکه  نخواهم با تو همقدم باشم...!! میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم،  میخواهم ردپایت را هیچ زمینی در آغوش نکشد . . . تو فقط برای منی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درمسیر باد بمان.. تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پراز بیهودگی را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوش به حال آنها که... دندان عقلشان را کشیده اند ! گاهی که به اطرافم فکر می کنم... فکم تیر می کشد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صفای اشک و آهم داده این عشق...دل دور از گناهم داده این عشق دو چشمونت یه شب آتش به جون زد...خیال کردم پناهم داده این عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بس خوابت را دیده ام دیگر نمی گویم”خوابم می آید” می گویم”یارم می آید” وعده ی ما همان”رویای همیشگی”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونــقـد مــیـخــامـت ... هــمـه بــاهـات بـَد شـن ... بـــا حـسـرت هـر روز از کـنـار مـــا رد شــن ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله بین داشتن و نداشتن صرف فعل خواستن است......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شعـر ... ، ردیــف و قــافیـه نــمی خــواهــد ! بـــوی ِ آغـوش ِ تـــو ..، هـــر دیـــوانــه ای را شـــاعـــر مـی کــند . . . !!! زینبم بوی اغوش تو بهترین بویی است که به مشامم میرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واسه دشت مهربونیت مترسکی میشم تا هیچ وقت غم وغصه دوروبرت پیدا نشه!