بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـی دانــــــــــی ؟ آغـوشـتــــــــ تـنـها نـقـطـه ضـعـف ِ مـن  در دنـــیاســــتـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای یک عاشقانه ی آرام که مرا بنشانی بر روی پاهایت بگذاری گله کنم از همه این کابوسهایی که چشم ترا دور دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟؟..... خیلی تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ینی دعواتون هم شد خواست بره خونه باباش راضی نشی تنها بره و باهاش بری. شاید تونستی تو راه از دلش دربیاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توئی عاشق منم ٬ دریا توئی قایق منم اگر دزدیدند قایقت را ٬ غم مخور ٬ سارق منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی  حالم این روزا بدتر از مهس آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یکطرفس میمیرم بری... آخرین دفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـــق یــعـنـــے تــو گــوشـــیــتـــــ یـــﮧ ســـرے اسـ امـ اسـ هــســتـــــ کـــﮧ عـمـــرا כلـــتــــ بــیــاכ پـــاکـــ کـــنــے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا، یک صبح سرد... یک چای داغ... و یک صبح بخیر"تو"... برایم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به نامزدش گفت:بدان بار دومی که جلوی یک زن دیگر زانو بزنم وقتی است که بند کفش دخترمان را ببندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . بدون وجودش شهر نفستو بگیره، بدون وجودش حتی نتونی یه خاطره هم بسازی، بدون وجودش پای ثانیه های ساعت خونه لنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . دیوونه وار دیوونه ی دیوونه بازیهاش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن سادس و باور کردنش سخته تو ساده ای و من سخت دوست دارم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ی ابر آسمون تو برکه ی زمین بوده  تا عاشق زمین نشی که آسمونی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ,  ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ! ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ، برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ,  ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم باز گویم که عیان است، چه حاجت به بیانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هواي برفي يا نم نم باران جاده شمال يا مثل آن بغلي که عاشقت است و تنهايت نمي گذارد و يا مثل برگشتن آدمي که سالهاي سال منتظر آمدنش بودي ،آي مي چسبد!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عـاشـقـانـه ای کـوتـاه" مـی دانــــــــــی ؟ آغـوشـتــــــــ تـنـها نـقـطـه ضـعـف ِ مـن  در دنـــیاســــتـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم لک زده برای یک عاشقانه ی آرام که مرا بنشانی بر روی پاهایت بگذاری گله کنم از همه این کابوسهایی که چشم ترا دور دیده اند …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی تو را... دروغ چرا؟؟..... خیلی تو را می خواهد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن ینی دعواتون هم شد خواست بره خونه باباش راضی نشی تنها بره و باهاش بری. شاید تونستی تو راه از دلش دربیاری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق توئی عاشق منم ٬ دریا توئی قایق منم اگر دزدیدند قایقت را ٬ غم مخور ٬ سارق منم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی  حالم این روزا بدتر از مهس آخه هرکی رسید دل ساده ی من رو شکست قول بده که تو از پیشم نری واسه من دیگه عاشقی جاده ی یکطرفس میمیرم بری... آخرین دفس...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــشـــق یــعـنـــے تــو گــوشـــیــتـــــ یـــﮧ ســـرے اسـ امـ اسـ هــســتـــــ کـــﮧ عـمـــرا כلـــتــــ بــیــاכ پـــاکـــ کـــنــے...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تمام دنیا، یک صبح سرد... یک چای داغ... و یک صبح بخیر"تو"... برایم کافیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مردی که به نامزدش گفت:بدان بار دومی که جلوی یک زن دیگر زانو بزنم وقتی است که بند کفش دخترمان را ببندم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . بدون وجودش شهر نفستو بگیره، بدون وجودش حتی نتونی یه خاطره هم بسازی، بدون وجودش پای ثانیه های ساعت خونه لنگ بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی: . . . . . . دیوونه وار دیوونه ی دیوونه بازیهاش باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن سادس و باور کردنش سخته تو ساده ای و من سخت دوست دارم ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریشه ی ابر آسمون تو برکه ی زمین بوده  تا عاشق زمین نشی که آسمونی نمیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺼﺎﺣﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﺟﻨﮕﻢ! ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺍﺕ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﻮﯼ!ﻋﺸﻖ ﺗﻤﻠﮏ ﻧﯿﺴﺖ,  ﺗﻌﻠﻖ ﺍﺳﺖ! ﻭﻟﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﯿﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻤﺎﻧﯽ، برﺍﯼ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺎﻧﺪﻥ,  ﺑﺎ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخن عشق تو بی آنکه برآید به زبانم رنگ رخساره خبر میدهد از سر نهانم گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم باز گویم که عیان است، چه حاجت به بیانم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داشتنت مثل هواي برفي يا نم نم باران جاده شمال يا مثل آن بغلي که عاشقت است و تنهايت نمي گذارد و يا مثل برگشتن آدمي که سالهاي سال منتظر آمدنش بودي ،آي مي چسبد!