بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام این بیست سال و اندی عمرم به کنار... من فقط به اندازه همان صدم های ثانیه ای که در هوای آغوشت نفس کشیدم زندگی کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیس تو منو دوس داشته باشی من تو رو به اندازه هر دومون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشق یعنـی... چشمـت بـه ساعـت باشـه، تـا سـاعت 12 بشـه و تـولدش رو تبـریک بگـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی مست صدای تو ظهر یعنی انتظار تو عصر یعنی دلتنگم برای تو شب یعنی یاد تو و تو یعنی تمام لحظه های من !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبـــختی ینـــی : بعـــد ٍ ی روز ٍ پــُـرمشــغله و کاری ... ی sms ازش میـــاد که  " دستـــــــــور میـــــــدم همیـــــن الان بم زنــگ بزنــــی ;) "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و دل ز دست می رود، مرو که با تو هر چه هست، می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای زنانه ام را میان بازوان مردانه ات جا گذاشته ام.......خوب من...بازوانت جایگاه ابدی آرامشم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم کوچکم هزار بار هم که گفته شود . . . . . به پای یک بار گفتن تو نمیرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای کنار دریا لحظه ای دیگر در بیابان وقتی که با چشمان آبی ات پلک میزنی. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به روی پشت بوم رو تو بکن به اسمون در جهت وزش باد یه بوس فرستادم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه میشوم برایت... یک بار بگو دوستت دارم تا هزار بار تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم سنگینی حرفی را دارد که توان گفتنم نیست زبانم دنبال فرصتی و چشمم دنبال محرم رازی می گردد بی تاب دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق طوفانی بگذشته او ، در دلش ناله کنان میمیرد چون غریقی است که با دست نیاز / دامن عشق تو را میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندیــم به عاشــق بودنــت … به شعــرهای نوزده سالگــی … به دیوانــگی های کوچــکی که … این بـار شکست نخواهــند خــورد … نیازمنــدیــم که دیـگـر دیــر نبــاشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی چشمات ، توی ذهنت عشق می تونه نقش ببنده  حتی با این حال که از هم جداییم  حتی اگرم از همدیگه مخفی بشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه هایم ک با هیجان ی چیزی رو برام تعریف میکنه  اینقده میون تعریف کردن میخنده ک من حواسم ب هیچی از حرفاش نیست جز صدای ♠♥★ خندهای شیرینش ♠♥★

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام این بیست سال و اندی عمرم به کنار... من فقط به اندازه همان صدم های ثانیه ای که در هوای آغوشت نفس کشیدم زندگی کرده ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لازم نیس تو منو دوس داشته باشی من تو رو به اندازه هر دومون دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـشق یعنـی... چشمـت بـه ساعـت باشـه، تـا سـاعت 12 بشـه و تـولدش رو تبـریک بگـی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح یعنی مست صدای تو ظهر یعنی انتظار تو عصر یعنی دلتنگم برای تو شب یعنی یاد تو و تو یعنی تمام لحظه های من !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبـــختی ینـــی : بعـــد ٍ ی روز ٍ پــُـرمشــغله و کاری ... ی sms ازش میـــاد که  " دستـــــــــور میـــــــدم همیـــــن الان بم زنــگ بزنــــی ;) "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میروی و دل ز دست می رود، مرو که با تو هر چه هست، می رود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای زنانه ام را میان بازوان مردانه ات جا گذاشته ام.......خوب من...بازوانت جایگاه ابدی آرامشم است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسم کوچکم هزار بار هم که گفته شود . . . . . به پای یک بار گفتن تو نمیرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لحظه ای کنار دریا لحظه ای دیگر در بیابان وقتی که با چشمان آبی ات پلک میزنی. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو به روی پشت بوم رو تو بکن به اسمون در جهت وزش باد یه بوس فرستادم برات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوه میشوم برایت... یک بار بگو دوستت دارم تا هزار بار تکرارش کنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرم سنگینی حرفی را دارد که توان گفتنم نیست زبانم دنبال فرصتی و چشمم دنبال محرم رازی می گردد بی تاب دیدنت هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق طوفانی بگذشته او ، در دلش ناله کنان میمیرد چون غریقی است که با دست نیاز / دامن عشق تو را میگیرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیازمندیــم به عاشــق بودنــت … به شعــرهای نوزده سالگــی … به دیوانــگی های کوچــکی که … این بـار شکست نخواهــند خــورد … نیازمنــدیــم که دیـگـر دیــر نبــاشد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی چشمات ، توی ذهنت عشق می تونه نقش ببنده  حتی با این حال که از هم جداییم  حتی اگرم از همدیگه مخفی بشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحظه هایم ک با هیجان ی چیزی رو برام تعریف میکنه  اینقده میون تعریف کردن میخنده ک من حواسم ب هیچی از حرفاش نیست جز صدای ♠♥★ خندهای شیرینش ♠♥★