بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستـت دارم" هـایت را بـه کـدام دیـوار مـهربانی مـی آویـزی؟؟؟.... مـن بـه شـدت نـیازمـندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که دوستشان داریم دیگر هرگز آنجایی که بودند نخواهند بود بلکه هرجا ما هستیم آن ها هم هستند "الکساندر دوما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببوس.. روزهای سختی در راه است بگذار تورا کمی پس انداز کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایت کـه بـه سـرم مـی زند دیـگر در هـیچ هـوایی، نـمی تـوانم نـفـس بـکشم!  عـجب نـفس گـیـر اسـت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم نگاه "تو"... چه احساسی بهم داده  که از وقتی"تو"رو دیدم  جهان از چشمم افتاده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصال توست  اگر دل را مرادی هست ومطلوبی کنار توست  اگر غم را کناری هست وپایانی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار نگاه تو صد بار کند مستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نباید هر زنی زیباترین زن جهان باشد؟ دست کم برای یک نگاه..  دست کم برای یک نفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســــت داشــــــتن تو...  بی اجـــــازه زیباســـــــت ! تـــو هم نخواهــــــــی باز....  دوســــــــت داشتنــــــی هستــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان شب من باش، چون جای درنگی نیست جز عشق برای ما، پایان قشنگی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل به دل راه داشت که الان دیوونم بود نه دیوونش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از پیراهنت دستمالی میخواهم تا زخم کهنه ام را ببندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید کسی را پیدا کنم دوستم داشته باشد ، آنقدر که یکی از این شبهای لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگی بگشاید. هیچ نگوید، هیچ نپرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذراندن جمعه  که هنر نیست! اگر بتوانی  شنبه را  بعد از شب نخوابیدن ها و  دلتنگی ای که تو را از پا انداخته است بگذرانی... هنر کرده ای! شنبه ، امتداد جمعه است  فقط کمی بی رحم تر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو فــــکـرتــم بــــه یـــادتـم تــو عشقمی نـــه عــادتــم  تــو فــــکـرتـم بــــه یــــادتـم کـــــنــــارمـی کـــــنـــــارتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر دلم بود که چشمان تـو را خواست... این سر به هوا مثل خودم عاشق دریاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوستـت دارم" هـایت را بـه کـدام دیـوار مـهربانی مـی آویـزی؟؟؟.... مـن بـه شـدت نـیازمـندم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانهایی که دوستشان داریم دیگر هرگز آنجایی که بودند نخواهند بود بلکه هرجا ما هستیم آن ها هم هستند "الکساندر دوما"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببوس.. روزهای سختی در راه است بگذار تورا کمی پس انداز کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوایت کـه بـه سـرم مـی زند دیـگر در هـیچ هـوایی، نـمی تـوانم نـفـس بـکشم!  عـجب نـفس گـیـر اسـت 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدونم نگاه "تو"... چه احساسی بهم داده  که از وقتی"تو"رو دیدم  جهان از چشمم افتاده..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وصال توست  اگر دل را مرادی هست ومطلوبی کنار توست  اگر غم را کناری هست وپایانی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صد جام اگر آرند یک بار کند مستم یک بار نگاه تو صد بار کند مستم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرا نباید هر زنی زیباترین زن جهان باشد؟ دست کم برای یک نگاه..  دست کم برای یک نفر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســــت داشــــــتن تو...  بی اجـــــازه زیباســـــــت ! تـــو هم نخواهــــــــی باز....  دوســــــــت داشتنــــــی هستــــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پایان شب من باش، چون جای درنگی نیست جز عشق برای ما، پایان قشنگی نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دل به دل راه داشت که الان دیوونم بود نه دیوونش!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از پیراهنت دستمالی میخواهم تا زخم کهنه ام را ببندم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید کسی را پیدا کنم دوستم داشته باشد ، آنقدر که یکی از این شبهای لعنتی آغوشش را برای من و یک دنیا خستگی بگشاید. هیچ نگوید، هیچ نپرسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذراندن جمعه  که هنر نیست! اگر بتوانی  شنبه را  بعد از شب نخوابیدن ها و  دلتنگی ای که تو را از پا انداخته است بگذرانی... هنر کرده ای! شنبه ، امتداد جمعه است  فقط کمی بی رحم تر...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو فــــکـرتــم بــــه یـــادتـم تــو عشقمی نـــه عــادتــم  تــو فــــکـرتـم بــــه یــــادتـم کـــــنــــارمـی کـــــنـــــارتــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر دلم بود که چشمان تـو را خواست... این سر به هوا مثل خودم عاشق دریاست...