بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی اقاش صدامیزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون بچرخیم! بگه : "وایسا آرایشمو پاک کنم چشم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هست در اعجاز چشمانت که معجزه ای بزرگ برای قلب کوچکم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم چشم هایت عجیب است...من..در اولین نگاهت ..از سیراب شدن متنفر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق… وحشی ترازآن است که پنهان بماند… خونم را به هیچ بیماری هدیه نمیکنم..... نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!! غیرتم قبول نمیکند در رگ های دیگری باشی...... عشق همیشگی من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از نیروی جاذبه و تفکر می گویند آنقدر به تو فکرخواهم کرد و دوست خواهم داشت که از غرورت هم کاری برنیاید و عاشقانه بگویی ..........دوست دارم!!!!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـوهایم را کـه جمـع می کنـی، قشنـگ تـرین گـل سـر دنیـا می شـود..؛ دسـت هایـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قصه که زمستونام میشه برات بهار کنم تو دنیای راس راسکی بگو برات چیکار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"براي من فرقي نمي كند چند هزار سال قبل ، در اين سرزمين چه اتفاق هايي افتاده است! وطن براي من... از مرز بازوان تو شروع ، و در اعماق آرامش چشمانت ، تمام مي شود!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو یادم نمیره دیگه شدی مال خودم واست تولد می گیرم تو لحظه تولدم میخوام که دنیا بدونن تو رو به هیچکی نمیدم یه عمر عاشقت بودم،نه اینکه عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار اسم تو این روزها حادثه ی تکراری زندگی من است.. هیچ دیوانه ای از این همه تکرار.. به اندازه ی من، لذت نخواهد برد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برات پیش آمده، وقتی پای تلفن باید خداحافظی کنید اما هنوز دلتون میخواد صداشو بشنوید یهو میگید راستی؟؟ میگه جانم؟؟…. آروم میگی دوستت دارم آخ که این چند دقیقه آخر چقدر می چسبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می بینی عاشقی دنیا رو می ریزی به پاش طلا رو قیمت میذاری با برق ناز خنده هاش وقتی می بینی عاشقی خودت می مونی و خودش جونتو حاضری بدی به خاطر تولدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سوالات کتاب تست کنکورت، عاشق که باشی، بیت های محشری دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر عشقت زنده نباش به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر باد بمان تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پر از بیهودگی را!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب قصه ات را برای کسی میگفتم باز عاشقت شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن باس وقتی اقاش صدامیزنه : خانومم آماده شو بریم بیرون بچرخیم! بگه : "وایسا آرایشمو پاک کنم چشم! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه هست در اعجاز چشمانت که معجزه ای بزرگ برای قلب کوچکم شده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعم چشم هایت عجیب است...من..در اولین نگاهت ..از سیراب شدن متنفر شدم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق… وحشی ترازآن است که پنهان بماند… خونم را به هیچ بیماری هدیه نمیکنم..... نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه!!!!! غیرتم قبول نمیکند در رگ های دیگری باشی...... عشق همیشگی من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها از نیروی جاذبه و تفکر می گویند آنقدر به تو فکرخواهم کرد و دوست خواهم داشت که از غرورت هم کاری برنیاید و عاشقانه بگویی ..........دوست دارم!!!!!!............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـوهایم را کـه جمـع می کنـی، قشنـگ تـرین گـل سـر دنیـا می شـود..؛ دسـت هایـت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قصه که زمستونام میشه برات بهار کنم تو دنیای راس راسکی بگو برات چیکار کنم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"براي من فرقي نمي كند چند هزار سال قبل ، در اين سرزمين چه اتفاق هايي افتاده است! وطن براي من... از مرز بازوان تو شروع ، و در اعماق آرامش چشمانت ، تمام مي شود!!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو رو یادم نمیره دیگه شدی مال خودم واست تولد می گیرم تو لحظه تولدم میخوام که دنیا بدونن تو رو به هیچکی نمیدم یه عمر عاشقت بودم،نه اینکه عاشقت شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکرار اسم تو این روزها حادثه ی تکراری زندگی من است.. هیچ دیوانه ای از این همه تکرار.. به اندازه ی من، لذت نخواهد برد.. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برات پیش آمده، وقتی پای تلفن باید خداحافظی کنید اما هنوز دلتون میخواد صداشو بشنوید یهو میگید راستی؟؟ میگه جانم؟؟…. آروم میگی دوستت دارم آخ که این چند دقیقه آخر چقدر می چسبه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می بینی عاشقی دنیا رو می ریزی به پاش طلا رو قیمت میذاری با برق ناز خنده هاش وقتی می بینی عاشقی خودت می مونی و خودش جونتو حاضری بدی به خاطر تولدش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی سوالات کتاب تست کنکورت، عاشق که باشی، بیت های محشری دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطر عشقت زنده نباش به خاطر کسی زنده باش که به عشقت زندست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مسیر باد بمان تا بوی مهربانیت تسخیر کند این شهر پر از بیهودگی را!