بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی هرگز اجازه نمیده که یک دختر ناراحت بخوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دچارت بودم.... دچار ینی عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود دلتون رو به عشق خوش نکنید! من عاقبت آنم!!! چشم های گریان موهای پریشان او با دیگری خندان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقـــــدر ورقــــ هــــاي زندگـــــي امـــ را بهـــــم نريـــــز ... حكـــــم همـــــان دلــــ اســـت كـــه برايـــــ تـــو مـــي تپــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه ی خلق وجفای فلک وجور رقیب.... همه هیچ اند اگر یار موافق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز ی که به جای تو بهم گفتی شما. ....فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ,ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮﻣﺤﺾ ﺩﻟﺨﻮﺷﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ..‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم...فقط گاهی...حرف توکه میشود...بویه تو که میرسد...و تو نفس گیر میشوی...دلم...مثل اینکه تب کند سرد و گرم میشود...تویه سینه ام چنگ میزند...آب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند... آخ اگر باشی... برایت دیوانگی را تمام خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه از در بیاید... چه از در برود ... خانه را حتما بوی حادثه پر خواهد کرد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ک خدا در وجود بعضی ها آرامش بخش تزریق کرده باشد... عجیب نیست ک وقتی هستی آرامم.... تو از همان آدم هایی با یک نوع مسکن قوی در حرف هایت ک آرام میکند تمام درد هایم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهم نمیرسیم توبا تموم من برو همین واسه من بسه که آرزو کنم تو رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود مال قدیماست... الان همه باشن " تو " نباشی هیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن ، با تو موندن ، با تو رفتن آرزومه ! هر جا باشی ، هر جا باشم ، دیدن تو آرزومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پماد سوختگی داری دیگه؟؟؟ . . . . . واست یه بوس داغ فرستادمممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم... کم نیست خانم بودن از دید تو...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مرد واقعی هرگز اجازه نمیده که یک دختر ناراحت بخوابه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین من دچارت بودم.... دچار ینی عاشق...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخود دلتون رو به عشق خوش نکنید! من عاقبت آنم!!! چشم های گریان موهای پریشان او با دیگری خندان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اينقـــــدر ورقــــ هــــاي زندگـــــي امـــ را بهـــــم نريـــــز ... حكـــــم همـــــان دلــــ اســـت كـــه برايـــــ تـــو مـــي تپــــد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طعنه ی خلق وجفای فلک وجور رقیب.... همه هیچ اند اگر یار موافق باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از همان روز ی که به جای تو بهم گفتی شما. ....فهمیدم پای او در میان است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻴﭻ ﺧﻮﺷﻲ ﺑﻲ ﺗﻮﻛﺎﻣﻞ ﻧﻤﻴﺸﻮﺩ ,ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮﻣﺤﺾ ﺩﻟﺨﻮﺷﻴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ..‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشق نیستم...فقط گاهی...حرف توکه میشود...بویه تو که میرسد...و تو نفس گیر میشوی...دلم...مثل اینکه تب کند سرد و گرم میشود...تویه سینه ام چنگ میزند...آب میشود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر بودنت دیوانه ام می کند... آخ اگر باشی... برایت دیوانگی را تمام خواهم کرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق چه از در بیاید... چه از در برود ... خانه را حتما بوی حادثه پر خواهد کرد ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار ک خدا در وجود بعضی ها آرامش بخش تزریق کرده باشد... عجیب نیست ک وقتی هستی آرامم.... تو از همان آدم هایی با یک نوع مسکن قوی در حرف هایت ک آرام میکند تمام درد هایم را!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه بهم نمیرسیم توبا تموم من برو همین واسه من بسه که آرزو کنم تو رو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی بود یکی نبود مال قدیماست... الان همه باشن " تو " نباشی هیچکس نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تو بودن ، با تو موندن ، با تو رفتن آرزومه ! هر جا باشی ، هر جا باشم ، دیدن تو آرزومه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پماد سوختگی داری دیگه؟؟؟ . . . . . واست یه بوس داغ فرستادمممممممممممممممم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پسوند خانم به اسمم می دهی نمی دانی چه حالی میشوم... کم نیست خانم بودن از دید تو...