بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمـام شـهـر تـویـی وقـتـی دسـتـهـایـت را در دسـت مـی گـیـرم و انـگـشـتـانـت ، خـیـابـان هـای درازی مـی شـونـد بـرای قـدم زدن ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـک روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـکـلـتــم را پيــدا خـواهــد کــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: مرديســت کـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگـفتی آسمـون اگه زمـین بیاد همیشـه عشقـمـی دوســـــت دارم زیاد هنـوز ازیـن دروغـه تو خوشـم میــــــاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی عالم که هیچ اسمان به حالم گریه میکند...همراه مرغانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور بگوییم شکست عشقی خورده ایم در حالی که عشقش را دیگری خورد و فقط شکستش به مارسید مثل ته دیگ(البته ارزش ته دیگ بیشتر از اونیه که تو عشق خیانت میکنه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبخشمت به اون کسی که میپرستی میدمت میرم با اینکه مهربون ندیدمت با اینکه میکشه منو ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل کشی میمونه که ۲ نفر دارن میکشن ، اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسیه که هنوز اونو نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــن" بــا نــخــســتــین نـــگــاه "تـــو" آغـــاز شــدم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقَــدر زَجـرآوَر اَست اینکـِه... تــو صـآحـِب آرزویـی بـآشـی کـِه لـِذَت تـَعبـیـرَش بـَرآی دیگـَریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیک ها را یکی یکی خوردم  تا مستی مرا بگیرد  برای ساعتی هم شده، بیخیالت بشم  وقتی مستی از سرم پرید تازه فهمیدم همه را به سلامتی تو خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار دو بار سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم آره انگار چشمامو رو همه دنیا بستم تا وقتی جون دارم با تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدردورشده ای که چشمانم حتی خواب امدنت راهم نمی بینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﺯﺕ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺴﺮ : ﻫﺎﻫﺎ ... ﭼﺮﺍ ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﺗﻮﯼ ﺩﺯﺩ ی . ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺯﺩﯾﺪﯼ  ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﺪﺯﺩ ﺣﺴﺎﺑﻤﻮﻥ ﺻﺎﻑ ﺑﺸﻪ دختر است دیگر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر باس حاضر جواب باشه ^_^ وقتی آقاش میگه عزیییز من کیییه ؟؟؟ زوووود بگه من من مـــــن!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمـام شـهـر تـویـی وقـتـی دسـتـهـایـت را در دسـت مـی گـیـرم و انـگـشـتـانـت ، خـیـابـان هـای درازی مـی شـونـد بـرای قـدم زدن ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يـک روز بـاسـتـان شـنــاس خـبــره اي اسـکـلـتــم را پيــدا خـواهــد کــرد و بـه دسـتـيـارش خـواهـد گـفــت: مرديســت کـه ســال هــا پــس از مــرگـش عــاشق مــانـده اســتــــ….!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن به تعــــداد دفعات گفـــــتن نیست ! حسی است که باید بــــــی کلام هم لمــــــس شود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت میاد میگـفتی آسمـون اگه زمـین بیاد همیشـه عشقـمـی دوســـــت دارم زیاد هنـوز ازیـن دروغـه تو خوشـم میــــــاد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توکه نباشی عالم که هیچ اسمان به حالم گریه میکند...همراه مرغانش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور بگوییم شکست عشقی خورده ایم در حالی که عشقش را دیگری خورد و فقط شکستش به مارسید مثل ته دیگ(البته ارزش ته دیگ بیشتر از اونیه که تو عشق خیانت میکنه)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبخشمت به اون کسی که میپرستی میدمت میرم با اینکه مهربون ندیدمت با اینکه میکشه منو ندیدنت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق مثل کشی میمونه که ۲ نفر دارن میکشن ، اگه یکی ولش کنه دردش واسه کسیه که هنوز اونو نگه داشته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــــــن" بــا نــخــســتــین نـــگــاه "تـــو" آغـــاز شــدم :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقَــدر زَجـرآوَر اَست اینکـِه... تــو صـآحـِب آرزویـی بـآشـی کـِه لـِذَت تـَعبـیـرَش بـَرآی دیگـَریست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیک ها را یکی یکی خوردم  تا مستی مرا بگیرد  برای ساعتی هم شده، بیخیالت بشم  وقتی مستی از سرم پرید تازه فهمیدم همه را به سلامتی تو خوردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه بار دو بار سه بار نه هزار بار میگم دوست دارم آره انگار چشمامو رو همه دنیا بستم تا وقتی جون دارم با تو هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدردورشده ای که چشمانم حتی خواب امدنت راهم نمی بینند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺧﺘﺮ: ﺍﺯﺕ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﭘﺴﺮ : ﻫﺎﻫﺎ ... ﭼﺮﺍ ؟ ﺩﺧﺘﺮ :ﺗﻮﯼ ﺩﺯﺩ ی . ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺭﻭ ﺩﺯﺩﯾﺪﯼ  ﭘﺴﺮ : ﺧﻮﺏ ﺗﻮ ﻫﻢ ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﺪﺯﺩ ﺣﺴﺎﺑﻤﻮﻥ ﺻﺎﻑ ﺑﺸﻪ دختر است دیگر ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر باس حاضر جواب باشه ^_^ وقتی آقاش میگه عزیییز من کیییه ؟؟؟ زوووود بگه من من مـــــن!