بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاهد تمام شهر را نگهبان خودم کنم ان لحظه که تو با تمام وجود مییگوی مراقب خودت یاش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و رو شه تا سکوت هر شب من با هجومت روبرو شه بی هوا، بدون مقصد سمت طوفان تو میرم منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم... با من غریبگی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:::کاشکی الان پیش هم بودیم کنار آب زلال که با هر ثانیه عبورش عشق ما رو به هم بیشتر میکرد و بدی ها و ناراحتیارو تو این روزا با خودش میبرد:::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی مردی که به زنش میگه: سرتو رو بالشت نزار به غیرت سینم برمیخوره‏...!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق عروج است و رسیدن به کمال یک عشق غوغای درون است وتمنای وصال یک عشق سکوت است وسخن گفتن چشم یک عشق خیال است و خیال است و خیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مانند بازیگران بودی! به دروغ میگفتی نمیتوانم دروغ بگویم و به راحتی برایم نقش بازی میکردی! چه هنرمند بزرگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آصف نرسد فریادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کن... که بی نگاه تو,جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بی انگیزه بودم نه که ترسیده بودم از اولم فهمیده بودم با تو بودن بالاس ضریب ریسکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم هــــوس شكلاتــي رو داره..... كــه تــو نــصــفــش و گــــاز زدي......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد عاشق یعنی . . . . . . . دلیل زندگیت ناراحته و بهت نمیگه چشه...میخوای کمکش کنی ولی نمیدونی چجوری...میخوای پیشش باشی ولی...ازت فرار میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشه  همیشه  "جمله" ها رو پیچوند . . . ! وقتی می خندی  خیلی "خوشگل تر "میشی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را می خواهم ، اگر اشتباه نکنم نوم مرا بخواهی ، ولی "خدایمان" این را نمی خواهد !!! قول میدی تا برم خدا رو راضی کنم و برگردم ، نرفته باشی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد‏!‏‏ من تمام غیبت هایت راموجه میکنم؛بی آنکه بپرسم چرا‏...توفقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه باشي بس است... مگرمن به جز نفس چه ميخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید:موریانه ها زهرمارتان باد این تن پراز حسرتهای شیرین بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخاهد تمام شهر را نگهبان خودم کنم ان لحظه که تو با تمام وجود مییگوی مراقب خودت یاش.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو درگیر خودت کن تا جهانم زیر و رو شه تا سکوت هر شب من با هجومت روبرو شه بی هوا، بدون مقصد سمت طوفان تو میرم منو درگیر خودت کن بلکه آرامش بگیرم... با من غریبگی نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

:::کاشکی الان پیش هم بودیم کنار آب زلال که با هر ثانیه عبورش عشق ما رو به هم بیشتر میکرد و بدی ها و ناراحتیارو تو این روزا با خودش میبرد:::

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی مردی که به زنش میگه: سرتو رو بالشت نزار به غیرت سینم برمیخوره‏...!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک عشق عروج است و رسیدن به کمال یک عشق غوغای درون است وتمنای وصال یک عشق سکوت است وسخن گفتن چشم یک عشق خیال است و خیال است و خیال...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه مانند بازیگران بودی! به دروغ میگفتی نمیتوانم دروغ بگویم و به راحتی برایم نقش بازی میکردی! چه هنرمند بزرگی !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهره شهر مشو تا ننهم سر کوه شور شیرین منما تا نکنی فرهادم رحم کن بر من مسکین و به فریادم رس تا به خاک در آصف نرسد فریادم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگاهم کن... که بی نگاه تو,جهان حتی به یک نگاه هم نمی ارزد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه بی انگیزه بودم نه که ترسیده بودم از اولم فهمیده بودم با تو بودن بالاس ضریب ریسکش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــم هــــوس شكلاتــي رو داره..... كــه تــو نــصــفــش و گــــاز زدي......♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد عاشق یعنی . . . . . . . دلیل زندگیت ناراحته و بهت نمیگه چشه...میخوای کمکش کنی ولی نمیدونی چجوری...میخوای پیشش باشی ولی...ازت فرار میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیشه  همیشه  "جمله" ها رو پیچوند . . . ! وقتی می خندی  خیلی "خوشگل تر "میشی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من تو را می خواهم ، اگر اشتباه نکنم نوم مرا بخواهی ، ولی "خدایمان" این را نمی خواهد !!! قول میدی تا برم خدا رو راضی کنم و برگردم ، نرفته باشی . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگرد‏!‏‏ من تمام غیبت هایت راموجه میکنم؛بی آنکه بپرسم چرا‏...توفقط برگرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو كه باشي بس است... مگرمن به جز نفس چه ميخواهم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی قبرم بنویسید:موریانه ها زهرمارتان باد این تن پراز حسرتهای شیرین بود...