بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــبـخــنــد تــو تــمــام تــعــادل شــهــر را بـــهــم مـیــریــزد... تـــو بــــخــــنــــد.... مـــن شـهــر را دوبـــاره مـیــســــازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس چشمانت ،تنها الماسی است که صیقل نیافته... این چنین ،تیز میبرد بند دلم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . .وقتی لیوان نداری دستشو بگیره زیر شیر که تو آب بخوری آخه میدونه بدت میاد دستات خیس باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت"حوا ی من"… واسه همینه که دیگه هیچوقت آدم نمیشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زیر یکی رو... . . . زیباترین بافتنی دنیاست دستهایمان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون وامانده از هرجا کنم با خود همی نجوا یکی را دوست میدارم ولی افسوس که او هرگز نمیداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتگر جوان "عاشق‏"‏ شده بود... جرأت گفتنش را نداشت‏!‏ هیچکس هم نمیدانست چرا ‏*کوچه دخترک‏*‏ ازهمه جا تمیز تر است....‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم موهایم را شانه نزنم شاید....  انگشت های تو گیر افتاد لای موهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــــآم خــــاطرآتــــــي كــــه عآشقـــــآنــــه ســـر شــــد نمــــــي رود از يـــــآدمـــــ . . . تقــــديـــم بـــه عشقــــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه گریزی نبود عشق آمدو جان مرا در خود گرفت و خلاص!!! من در تو همچون جزیزه ای خواهم زیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد...؛ آب میکند ابهت "مردانه ات" را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا مهم نیست به چه نامی فقط میم مالکیت را آخرش بگذار میخواهم مطمئن شوم مرا مال خود میدانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگه:اگر كسي رو دوست داري،هر چند يك بار بهش ياداوري كن تا فراموش نكنه،قلبي برايش ميتپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی رفتی هم آرامش به زنیم بازگشت هم خنده هایم از ته دل شدند هم شبها راحت سر به بالین میگذارم هم دلتنگی هایم رفع شده هم تا کنون اشک به چشمانم نیامده جدا از اینها,  به تازگی دروغگوی خوبی هم شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم نام احساسم چیست اما از تو میخواهم آن را عشق صدا بزنی تا چند صباح دیگر بر حسب عادت برای آن به نام هوس شناسنامه نگیری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت عامل اصلی سرطان … و برای سلامتی زیان آور است !!! ♥

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لــبـخــنــد تــو تــمــام تــعــادل شــهــر را بـــهــم مـیــریــزد... تـــو بــــخــــنــــد.... مـــن شـهــر را دوبـــاره مـیــســــازم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الماس چشمانت ،تنها الماسی است که صیقل نیافته... این چنین ،تیز میبرد بند دلم را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی . . .وقتی لیوان نداری دستشو بگیره زیر شیر که تو آب بخوری آخه میدونه بدت میاد دستات خیس باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهم میگفت"حوا ی من"… واسه همینه که دیگه هیچوقت آدم نمیشم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی زیر یکی رو... . . . زیباترین بافتنی دنیاست دستهایمان....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنون وامانده از هرجا کنم با خود همی نجوا یکی را دوست میدارم ولی افسوس که او هرگز نمیداند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفتگر جوان "عاشق‏"‏ شده بود... جرأت گفتنش را نداشت‏!‏ هیچکس هم نمیدانست چرا ‏*کوچه دخترک‏*‏ ازهمه جا تمیز تر است....‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم موهایم را شانه نزنم شاید....  انگشت های تو گیر افتاد لای موهایم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمــــآم خــــاطرآتــــــي كــــه عآشقـــــآنــــه ســـر شــــد نمــــــي رود از يـــــآدمـــــ . . . تقــــديـــم بـــه عشقــــــم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راه گریزی نبود عشق آمدو جان مرا در خود گرفت و خلاص!!! من در تو همچون جزیزه ای خواهم زیست...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد...؛ آب میکند ابهت "مردانه ات" را...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدا بزن مرا مهم نیست به چه نامی فقط میم مالکیت را آخرش بگذار میخواهم مطمئن شوم مرا مال خود میدانی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شكسپير ميگه:اگر كسي رو دوست داري،هر چند يك بار بهش ياداوري كن تا فراموش نكنه،قلبي برايش ميتپد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از وقتی رفتی هم آرامش به زنیم بازگشت هم خنده هایم از ته دل شدند هم شبها راحت سر به بالین میگذارم هم دلتنگی هایم رفع شده هم تا کنون اشک به چشمانم نیامده جدا از اینها,  به تازگی دروغگوی خوبی هم شدم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم نام احساسم چیست اما از تو میخواهم آن را عشق صدا بزنی تا چند صباح دیگر بر حسب عادت برای آن به نام هوس شناسنامه نگیری... .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودنت عامل اصلی سرطان … و برای سلامتی زیان آور است !!! ♥