بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وآنکَــــس کـــه تُــــرا بــــی‌ تــــو کُـــنــد، یـــار تــــو اوســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد  جلوى واژه ى نبودن نوشته اند: “عدم حضور شخصى یا چیزى” ؛ همین  چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلام میکند سکوت میکنم... من دیگر کشش "خداحافظی" را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عاشق پیچیدگی ام من عاشق سادگی تو پس خواهشا نه من شبیه ات می شوم نه تو شبیه ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ماند به پای تـــــــو و ثـــــــــابت کرد ... با مـــــــــوی سپیـــد هم زیـــــــــبایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم کارم را خوب بلدم هیـــــــــــــس بین خودمان باشد بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــک عــالـمـه کـار روی زمـیـن مــانـده است بــی خـیـال هـمـه مـیـنـشینم بــه تـــــــــــــو نـگـاه مـی کـنـم ! دوبـــــــاره عـاشـقـت مـیـشـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو!! ترس از هیچ چیز ندارم برو ! ترس برای چه؟ وقتی میدانم روزی تف می اندازی بر روی تمام کسانی که مرا بخاطرشان ول کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون عشق یعنی:عاشق هرکس که بشی یا بهم نمی رسین یا تنهات میزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست داشتن برای من عبادت است از تو دور بودن برای من قیامت است آزادی عشق تو برای من حاجت است دیدن رخ ماهت برای من زیارت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام می بوسمت!!!!آنقدرآرام که جای بوسه هایم روی تمام تنت جا بماند......بگذار همه بدانند آغــــــــــــــوش تو تنها قلمرو من است.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين چقدر در هم حل شده ايم... تو قهوه ميخوري... من خوابم نمي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق تو را در دلم منتشر کردم و همین دیروز به جرم انتشار اکاذیب احضاریه دادگاه دستم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها به من بگو  با او چگونه می گذرد  که با من نمی گذشت؟؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال / مهم اینه دوستت دارم ، فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عشق از تلاقی نگاهم با نگاهت در چشمانمان جا خوش کرد بعد از آن هرچه شد چه خوب ... چه بد ... چه خنده دار ... چه اشک بار .... همه اش تقصیر آن یک ذره عشق بود...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وآنکَــــس کـــه تُــــرا بــــی‌ تــــو کُـــنــد، یـــار تــــو اوســـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لغت نامه هاى دنیا را باید آتش زد  جلوى واژه ى نبودن نوشته اند: “عدم حضور شخصى یا چیزى” ؛ همین  چقدر نبودن تو را ساده فرض مى کنند!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه صدای جدیدی سلام میکند سکوت میکنم... من دیگر کشش "خداحافظی" را ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو عاشق پیچیدگی ام من عاشق سادگی تو پس خواهشا نه من شبیه ات می شوم نه تو شبیه ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید ماند به پای تـــــــو و ثـــــــــابت کرد ... با مـــــــــوی سپیـــد هم زیـــــــــبایی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتهاست چهره ات را عاشقانه در ذهنم نقاشی میکنم کارم را خوب بلدم هیـــــــــــــس بین خودمان باشد بدجور سر کشیدن چشمانت گیر کرده ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــک عــالـمـه کـار روی زمـیـن مــانـده است بــی خـیـال هـمـه مـیـنـشینم بــه تـــــــــــــو نـگـاه مـی کـنـم ! دوبـــــــاره عـاشـقـت مـیـشـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برو!! ترس از هیچ چیز ندارم برو ! ترس برای چه؟ وقتی میدانم روزی تف می اندازی بر روی تمام کسانی که مرا بخاطرشان ول کردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانون عشق یعنی:عاشق هرکس که بشی یا بهم نمی رسین یا تنهات میزاره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را دوست داشتن برای من عبادت است از تو دور بودن برای من قیامت است آزادی عشق تو برای من حاجت است دیدن رخ ماهت برای من زیارت است .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرام آرام می بوسمت!!!!آنقدرآرام که جای بوسه هایم روی تمام تنت جا بماند......بگذار همه بدانند آغــــــــــــــوش تو تنها قلمرو من است.......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين چقدر در هم حل شده ايم... تو قهوه ميخوري... من خوابم نمي برد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عشق تو را در دلم منتشر کردم و همین دیروز به جرم انتشار اکاذیب احضاریه دادگاه دستم رسید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها به من بگو  با او چگونه می گذرد  که با من نمی گذشت؟؟........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حتی اگه دیدن تو برام بشه خیلی محال / مهم اینه دوستت دارم ، فاصله ها رو بی خیال

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کمی عشق از تلاقی نگاهم با نگاهت در چشمانمان جا خوش کرد بعد از آن هرچه شد چه خوب ... چه بد ... چه خنده دار ... چه اشک بار .... همه اش تقصیر آن یک ذره عشق بود...