بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق باید بجز عشقش کسی نتونه بیاد تو چشاش میفهمی ک چی میگم ، ن ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی : عکستو توی کیف دستیش ببینی !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من مغرورم... بایدمغروربودودورازدسترس‏!‏ خاکی ک باشی آسفالتت میکنند و از رویت رد میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی عاشقت شدم،بچه بودیم یادش بــخیـر هیچکی نفهمید حالمو،حتی خودت یادش بــخیـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلآمتی سربآزی ک همه سختی هآ رو فقط ب عشق م[اطب خاصش تحمل میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت راچندروزی هست ندیده ام...برای دلم,لحظه ای بی بهانه بخند...ازهمین فاصله هازیباییش را میفهمم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را میسپارم به افراد بعدی..... من که خیری از بودنت ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه روزی اینقدر عاشق بودیم هردو بت همدیگه بودیم چی شد یهو ابراهیم شد و تیشه دستش گرفت و شکستم؟؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم.... من، تنها "چشمان تو" را دیده ام و  گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید! از عشق چیزی نمی دانم اما...  عاشقانه دوستت دارم.... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات و مغرور می شود در برابرت ... کسی که می فهمد از ته دل دوستش داری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار برای من تابستان شد،و برای دلم پاییز،وقتی "بهاره" مرا تنها گذاشت و دلم را شکست خودم مثل آفتاب سوختم و دلم مثل برگ ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خياليه من به خاطر اين است كه... جز خيال او كه بي خيال من است خيالي ديگر را پذيرا نيست حتي با نبودن او و نداشتنش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــراي مــــن (مهــــــر) در نگـــــاه توستـــــ نــه اوليـــــن مـــــاه پــاييــــز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار برلین هم فرو ریخت اما این دیوار بین ما حالا حالاها بنای ماندن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی بگذار فکر کنند نفهمیدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت بهت خیانت کرد نگران خودت نباش که بدون اون چیکار کنی،شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرد.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق باید بجز عشقش کسی نتونه بیاد تو چشاش میفهمی ک چی میگم ، ن ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی : عکستو توی کیف دستیش ببینی !!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آری من مغرورم... بایدمغروربودودورازدسترس‏!‏ خاکی ک باشی آسفالتت میکنند و از رویت رد میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی عاشقت شدم،بچه بودیم یادش بــخیـر هیچکی نفهمید حالمو،حتی خودت یادش بــخیـر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلآمتی سربآزی ک همه سختی هآ رو فقط ب عشق م[اطب خاصش تحمل میکنه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخندت راچندروزی هست ندیده ام...برای دلم,لحظه ای بی بهانه بخند...ازهمین فاصله هازیباییش را میفهمم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتنت را میسپارم به افراد بعدی..... من که خیری از بودنت ندیدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمه یه روزی اینقدر عاشق بودیم هردو بت همدیگه بودیم چی شد یهو ابراهیم شد و تیشه دستش گرفت و شکستم؟؟!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرف های زیادی بلد نیستم.... من، تنها "چشمان تو" را دیده ام و  گوشه ای از لبخندت که حرف هایم را دزدید! از عشق چیزی نمی دانم اما...  عاشقانه دوستت دارم.... کودکانه تر از آنچه فکر کنی!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پر جرات و مغرور می شود در برابرت ... کسی که می فهمد از ته دل دوستش داری ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهار برای من تابستان شد،و برای دلم پاییز،وقتی "بهاره" مرا تنها گذاشت و دلم را شکست خودم مثل آفتاب سوختم و دلم مثل برگ ریخت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بي خياليه من به خاطر اين است كه... جز خيال او كه بي خيال من است خيالي ديگر را پذيرا نيست حتي با نبودن او و نداشتنش.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــــراي مــــن (مهــــــر) در نگـــــاه توستـــــ نــه اوليـــــن مـــــاه پــاييــــز . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوار برلین هم فرو ریخت اما این دیوار بین ما حالا حالاها بنای ماندن دارد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی بگذار فکر کنند نفهمیدی ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی عشقت بهت خیانت کرد نگران خودت نباش که بدون اون چیکار کنی،شرمنده دلت باش که بهت اعتماد کرد.