بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین سیگار را هم سوزاندم... درست مثل تک تک لحظه ها و ثانیه های زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر که عشقت را تحمل کردم کمرم شکست بیا در لحظات آخر دردش را کم کن. اخر نمیدانی یک عمر منتظر نشستن یک لحظه کنار تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه هستيم در جـــــمال خــــــاك تــــــــو دل نـــــــثار لحـــــظه اي ديــــــــــدار تـــــــو در رفــــــــــاقـــــت ذره اي مـــــــــارا ببخش مشكلات است كه نميگذارد بپرسم حال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺩﻟـﺶ ﻣـــﻴﺨـــﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳـﻪ ﻳـﮑــﯽ ﻣـﻬـــﻢ ﺑـــﺎﺷـــﻪ ... فقط همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم خیلیا هستن ولی دلم پیش تو آروومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیا فقط آن دایره ی چشمانت را میخواهم  وقتی که در شفافیتش  بازتاب عکس خودم را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــا بـــه کـــجا کـــشد مـــرا، مـــستی بی امــــان "تــــو".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه بــرای ســاخــتـن بــایــد ویـــران کـــرد ، گــاه بــرای داشــتــن بــایــد گــذشــت ، و گــاه در اوج تــمــنــا بــایــد نــخواســـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا هرگز دست های من را محکم گرفته ای و من دردم گرفته و عطر دست هایت رفته توی جان دست های من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+نــخوابــیدی عــــشقم؟ چــشـــمات حـــیفــــه هــا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار رنگی و سرد ، اما دوستت دارم پایيزِ من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی هزار بار ... باید برای دوستانم توضیح بدهم ، که در دنیای بیرون از متن هایم  پای هیچ عشقی وسط نیست . باور که نمی کنند ... جان تو را قسم می خورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من را پذیرا باش عزیز دور دستم قسم به پروردگار خیلی تو فکر و یادت هستم دوریت و دلتنگیت انقدر ازار و اذیتم کرده که دکتر دوای درمانم را دیدار تو عنوان کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه قوی, عذاب بزرگیست ... وقتی خاطره ها باشند  اما "تو" نباشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف ميكنم در دوست داشتنت !‌ خدا اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر اون روز زیر بارون و بهم برگردون  خاطرات لب ایوون و بهم برگردون توی فال افتاده بود عاشقمی یادت میاد? فال راست توی فنجون و بهم برگردون...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آخرین سیگار را هم سوزاندم... درست مثل تک تک لحظه ها و ثانیه های زندگیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر که عشقت را تحمل کردم کمرم شکست بیا در لحظات آخر دردش را کم کن. اخر نمیدانی یک عمر منتظر نشستن یک لحظه کنار تو بودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما كه هستيم در جـــــمال خــــــاك تــــــــو دل نـــــــثار لحـــــظه اي ديــــــــــدار تـــــــو در رفــــــــــاقـــــت ذره اي مـــــــــارا ببخش مشكلات است كه نميگذارد بپرسم حال تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑـــﻌـﻀـــﯽ ﻭﻗــﺘــﺎ ﺁﺩﻡ ﺩﻟـﺶ ﻣـــﻴﺨـــﻮﺍﺩ ﻭﺍﺳـﻪ ﻳـﮑــﯽ ﻣـﻬـــﻢ ﺑـــﺎﺷـــﻪ ... فقط همین!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم خیلیا هستن ولی دلم پیش تو آروومه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من از تمام دنیا فقط آن دایره ی چشمانت را میخواهم  وقتی که در شفافیتش  بازتاب عکس خودم را میبینم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــا بـــه کـــجا کـــشد مـــرا، مـــستی بی امــــان "تــــو".

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گــاه بــرای ســاخــتـن بــایــد ویـــران کـــرد ، گــاه بــرای داشــتــن بــایــد گــذشــت ، و گــاه در اوج تــمــنــا بــایــد نــخواســـت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آیا هرگز دست های من را محکم گرفته ای و من دردم گرفته و عطر دست هایت رفته توی جان دست های من؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+نــخوابــیدی عــــشقم؟ چــشـــمات حـــیفــــه هــا.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هزار رنگی و سرد ، اما دوستت دارم پایيزِ من !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی هزار بار ... باید برای دوستانم توضیح بدهم ، که در دنیای بیرون از متن هایم  پای هیچ عشقی وسط نیست . باور که نمی کنند ... جان تو را قسم می خورم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام من را پذیرا باش عزیز دور دستم قسم به پروردگار خیلی تو فکر و یادت هستم دوریت و دلتنگیت انقدر ازار و اذیتم کرده که دکتر دوای درمانم را دیدار تو عنوان کرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حافظه قوی, عذاب بزرگیست ... وقتی خاطره ها باشند  اما "تو" نباشی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسراف ميكنم در دوست داشتنت !‌ خدا اسراف كنندگان عاشق را دوست دارد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عصر اون روز زیر بارون و بهم برگردون  خاطرات لب ایوون و بهم برگردون توی فال افتاده بود عاشقمی یادت میاد? فال راست توی فنجون و بهم برگردون...