بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فرقون چیه فرقون خاک میبره تو دل میبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا در حال سرد شدنه می دونم در این هوا سردت میشه مراقب باش ! و تابستان را به یاد بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه تنوع طلبن دو رو باش تا دوست داشته باشن !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند وقتیه که وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی خودش اس ام اس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی روبرویم نشسته ای و من، با اندوه نگاهت میکنم و آه نداشتنت را میکشم یعنی تو اینجایی و من آرزویت میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.... اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل ذنیای من.. اگر تو باشی هستم.. اگر نباشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت معصوم، شور عشقی به دلم ریخته ای خنده هایت شیرین، شور و شیرین به هم آمیخته ای شب پر از وسوسه دیدار است گرم و آرام بیا منتظرم چشم من بیدار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مث پس کوچه های پاییزم  ریه هام خِش خِشن پر از برگن سن و سالی نداره رابطمون  اکثرا عاشقا جوون مرگن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول داشته باشی، همه چی میتونی بخری ولی نمی تونی کاری کنی یه نفر دوستت داشته باشه. . . . ولی وقتی خوبی و محبت داشته باشی خیلی راحت میتونی دل بخری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای بدونی عشق چیه ? بشین من میگم ! روزای خوب و بدشو من دیدم  عشق یعنی یک تصادف خیلی بد کاش جای عشق یک کامیون بهم میزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت حتی زمستانی ترین روزم را بهار وار عاشقانه کرد...من نه اهل بارانم نه باد نه عاشق زمستانم نه تابستان من هوایی را دوست دارم که . . . . . . . متبرک باشد به نفسهایت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشبختــي يعنــي: بــراي كســي كــه بــرات مهمـــه، مهــم باشــي هميــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـرورم را بــہ پـایِ بـے احـساسـے اَم ننویس مغـرور ها احـساسـے تـرنـد فـᓆــط بـہ راحـتے اعتمـاد نمیڪــنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از این اسفندیا اینقدر خوبن که باید زیر لحظه هایی که باهاشونی کاربُن بذاری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل ما با " نوشتن ازتو" بیشتر عشقبازی کرد "تا خود تو" ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی هاگفت... نه عزیزم انقد بیکارنیستم..... که بخوام حال تورو بگیرم............ میشینم اینجا پام رو میزارم رو پاهام....... سرنوشت خودش دهنتو سرویس می کنه..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق تو با فرقون چیه فرقون خاک میبره تو دل میبری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا در حال سرد شدنه می دونم در این هوا سردت میشه مراقب باش ! و تابستان را به یاد بیار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه تنوع طلبن دو رو باش تا دوست داشته باشن !!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیرین ترین لبخند وقتیه که وقتی میخوای بهش اس ام اس بدی خودش اس ام اس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حسرت یعنی روبرویم نشسته ای و من، با اندوه نگاهت میکنم و آه نداشتنت را میکشم یعنی تو اینجایی و من آرزویت میکنم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای آدم برفی ها دنیای ساده ایست.... اگر برف بیاید هست.. اگر برف نیاید نیست.. مثل ذنیای من.. اگر تو باشی هستم.. اگر نباشی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمهایت معصوم، شور عشقی به دلم ریخته ای خنده هایت شیرین، شور و شیرین به هم آمیخته ای شب پر از وسوسه دیدار است گرم و آرام بیا منتظرم چشم من بیدار است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مث پس کوچه های پاییزم  ریه هام خِش خِشن پر از برگن سن و سالی نداره رابطمون  اکثرا عاشقا جوون مرگن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول داشته باشی، همه چی میتونی بخری ولی نمی تونی کاری کنی یه نفر دوستت داشته باشه. . . . ولی وقتی خوبی و محبت داشته باشی خیلی راحت میتونی دل بخری.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخوای بدونی عشق چیه ? بشین من میگم ! روزای خوب و بدشو من دیدم  عشق یعنی یک تصادف خیلی بد کاش جای عشق یک کامیون بهم میزد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت حتی زمستانی ترین روزم را بهار وار عاشقانه کرد...من نه اهل بارانم نه باد نه عاشق زمستانم نه تابستان من هوایی را دوست دارم که . . . . . . . متبرک باشد به نفسهایت!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــوشبختــي يعنــي: بــراي كســي كــه بــرات مهمـــه، مهــم باشــي هميــن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غـرورم را بــہ پـایِ بـے احـساسـے اَم ننویس مغـرور ها احـساسـے تـرنـد فـᓆــط بـہ راحـتے اعتمـاد نمیڪــنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی از این اسفندیا اینقدر خوبن که باید زیر لحظه هایی که باهاشونی کاربُن بذاری!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نسل ما با " نوشتن ازتو" بیشتر عشقبازی کرد "تا خود تو" ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید به بعضی هاگفت... نه عزیزم انقد بیکارنیستم..... که بخوام حال تورو بگیرم............ میشینم اینجا پام رو میزارم رو پاهام....... سرنوشت خودش دهنتو سرویس می کنه..........