بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه با جدیت بهت بگه: یا مال من میشی یا بازم مال من میشی راه دیگه ای نداری:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سردترین شب سال به تو می اندیشم در گرم ترین نقطه کویر در فکر تو فرو می روم می فهمی می توانی بفهمی ؟ که هیچکس جز من نمی تواند در گرم ترین نقطه کویر جز جرعه ای آب ، به چیز دیگری فکر کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای زیادی بلد نیستم...  من تنها چشمان تورو دیدمو گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمیدانم اما دوستت دارم...کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتایی که لازمت داشتم بودی..... خیلی وقتا که بهت نیاز داشتم کنار نبودی..... ولی مهم نیست..... الان که هستی، یه دنیا می ارزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم از لج تو ... از لج خودم ... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم .. با مشت ديگران کـَـکش هم نمي گزد... امــــــــــــــــــــــــــــــا ، اخم تو .. خردش مي کند ، چه برسد به قهر و نبودنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزنیا...من دیگرنای قدم زدن درباران هایت راندارم....من ازپس عاشقانه هایت برنمی آیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط چشمت را نمیتوانم بخوانم...آه من چقدر بیسوادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که فقر از دروارد شود،عشق از پنجره می گریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند: پاییز بهاری ست که عاشق شده است من که خود عاشق آن فصل بهارم چه کنم با بهاری که دلم برده و پاییز شده ست با بهاری که خودش عاشق و برگ ریز شده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ را ترجیح میدهم به زندگی كردن در دنیایی كه تو نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی ازش دوری زمآن نمیگذره و حالت بدتر از مرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای زنـــده بودن من... با "تـــو" بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،خوششن هم نیامد،نیامد اینجا که مجسمه سازی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی احاطه می کنند مرا خیالاتی که از سمت تو می آیند ، کاش بودی و اینها اینقدر جسارت نداشتند !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه با جدیت بهت بگه: یا مال من میشی یا بازم مال من میشی راه دیگه ای نداری:))))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در سردترین شب سال به تو می اندیشم در گرم ترین نقطه کویر در فکر تو فرو می روم می فهمی می توانی بفهمی ؟ که هیچکس جز من نمی تواند در گرم ترین نقطه کویر جز جرعه ای آب ، به چیز دیگری فکر کند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفای زیادی بلد نیستم...  من تنها چشمان تورو دیدمو گوشه ای از لبخندت که حرفهایم را دزدید از عشق چیزی نمیدانم اما دوستت دارم...کودکانه تر از آنچه فکر کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطار می رود تو می روی تمام ایستگاه می رود و من چقدر ساده ام که سالهای سال در انتظار تو کنار این قطار رفته ایستاده ام و همچنان به نرده های ایستگاه رفته تکیه داده ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتایی که لازمت داشتم بودی..... خیلی وقتا که بهت نیاز داشتم کنار نبودی..... ولی مهم نیست..... الان که هستی، یه دنیا می ارزه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من عاشقانه هایم را روی همین دیوار مجازی می نویسم از لج تو ... از لج خودم ... که حاضر نبودیم یک بار این ها را واقعی به هم بگوییم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــــــــــم .. با مشت ديگران کـَـکش هم نمي گزد... امــــــــــــــــــــــــــــــا ، اخم تو .. خردش مي کند ، چه برسد به قهر و نبودنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییزنیا...من دیگرنای قدم زدن درباران هایت راندارم....من ازپس عاشقانه هایت برنمی آیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خط چشمت را نمیتوانم بخوانم...آه من چقدر بیسوادم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که فقر از دروارد شود،عشق از پنجره می گریزد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند: پاییز بهاری ست که عاشق شده است من که خود عاشق آن فصل بهارم چه کنم با بهاری که دلم برده و پاییز شده ست با بهاری که خودش عاشق و برگ ریز شده ست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرگ را ترجیح میدهم به زندگی كردن در دنیایی كه تو نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی وقتی ازش دوری زمآن نمیگذره و حالت بدتر از مرگه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معنای زنـــده بودن من... با "تـــو" بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت باش،خوششن هم نیامد،نیامد اینجا که مجسمه سازی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نیستی احاطه می کنند مرا خیالاتی که از سمت تو می آیند ، کاش بودی و اینها اینقدر جسارت نداشتند !