بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم.... نه آسمان! نه زمین! نه باران! نه خیس شدن! نه تازگی! نه طراوت.... گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه به مرگ پشت کرده ام ، دلیل آشتی من با زندگی نیست ! " تو " پیش من نیستی اما " دوست داشتنت " هنوز اینجاست ، می خواهم یک دل سیر دوستت بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به "من" خواهم که گم شوم اندر حصار "تو"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم... اما حالا اگر دور شوی... چه کنم با این همه وابستگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن اولـــین پایــیزه کــه دارمــ♥ـت. خـــیابـونا قــراره زیـــبا بـــشه. بـــآید یه پالـــتو بخـــرم کـــه تــوی جیبـــش، دســــتای مـــردونـــه تـــو هم جا شـــه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی عاشق می شوند به دنیا می آیند... زن ها عاشق که می شوند می میرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونستي اشك گاهي از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر كسي ميتوني هديه كني اما اشك رو فقط براي كسي ميريزي كه نميخواي از دستش بدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــی با تو عشــق را برایـم به ارمغــان آورد .. آهوی پُر ستــیز ِ این کوه هـای بیخـیــال … به خــدای کوه بگـو پلنگ خفتــه  به مارال ِ من دستــش نرسد ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبــی ندارد! باز هم خـــودت را بزن به آن راه!!! خــــودت را که به آن راه می زنـــــی می خواهـــــم تمام راه های دنیا خراب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" با همه ی جهــــان فـرق داری و مـن عــاشــق همین حـس تبعیضـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه... ولی به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همه جا برسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـبر کن، این تــمام حرفــم نیــست تـــونباید دعای مـن باشی!!! از خـدا خواستم، مـوافق بود مـیـتوانی خــدای من باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسبان عشق  در نیمه راه زندگی دستانم را با دستان تو  جاودانه پیوند زد ...  وکلیدش را در بحر عمیق آرزو ها پرتاب کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــَـــستـہ شـ ــــُــכم از כوسـتـت כارمـ هـــایِ چـینــ ـــے ...  כلــــــَـم یـــכونــہ اصـل فــــــَـنلانـכ میـــــخواـכ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفرم نداریم اون موقعی که نشسته پای تلویزیون یواشکی بریم یخ های خرد شده رو از پشت تو یقه لباسش بریزیم و در بریم ^_^

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تـــــــــــــــــــو هیچ نمیخواهم.... نه آسمان! نه زمین! نه باران! نه خیس شدن! نه تازگی! نه طراوت.... گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینکه به مرگ پشت کرده ام ، دلیل آشتی من با زندگی نیست ! " تو " پیش من نیستی اما " دوست داشتنت " هنوز اینجاست ، می خواهم یک دل سیر دوستت بدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا دست هیچ کس نرسد تا ابد به "من" خواهم که گم شوم اندر حصار "تو"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از دور دوستت داشتم! بی هیچ عطری آغوشی نگاهی یا حتی بوسه ای تنها دوستت داشتم... اما حالا اگر دور شوی... چه کنم با این همه وابستگی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایـــن اولـــین پایــیزه کــه دارمــ♥ـت. خـــیابـونا قــراره زیـــبا بـــشه. بـــآید یه پالـــتو بخـــرم کـــه تــوی جیبـــش، دســــتای مـــردونـــه تـــو هم جا شـــه ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردها وقتی عاشق می شوند به دنیا می آیند... زن ها عاشق که می شوند می میرند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدونستي اشك گاهي از لبخند با ارزش تره؟ چون لبخند رو به هر كسي ميتوني هديه كني اما اشك رو فقط براي كسي ميريزي كه نميخواي از دستش بدي

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگــی با تو عشــق را برایـم به ارمغــان آورد .. آهوی پُر ستــیز ِ این کوه هـای بیخـیــال … به خــدای کوه بگـو پلنگ خفتــه  به مارال ِ من دستــش نرسد ...!!! ♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عیبــی ندارد! باز هم خـــودت را بزن به آن راه!!! خــــودت را که به آن راه می زنـــــی می خواهـــــم تمام راه های دنیا خراب شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تــــو" با همه ی جهــــان فـرق داری و مـن عــاشــق همین حـس تبعیضـم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه میگن عاشق کسیه که به عشقش نرسه... ولی به نظر من عاشق کسیه که با عشقش به همه جا برسه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صـبر کن، این تــمام حرفــم نیــست تـــونباید دعای مـن باشی!!! از خـدا خواستم، مـوافق بود مـیـتوانی خــدای من باشی؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاسبان عشق  در نیمه راه زندگی دستانم را با دستان تو  جاودانه پیوند زد ...  وکلیدش را در بحر عمیق آرزو ها پرتاب کرد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت را تـــــــنگ تر کن... حســـــــــادت میکنم به هــــــــــوایی که میان من وتوست آغوشت را تنگتر کن.... بـــی مرز میــــــــخواهمت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــَـــستـہ شـ ــــُــכم از כوسـتـت כارمـ هـــایِ چـینــ ـــے ...  כلــــــَـم یـــכونــہ اصـل فــــــَـنلانـכ میـــــخواـכ !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی نفرم نداریم اون موقعی که نشسته پای تلویزیون یواشکی بریم یخ های خرد شده رو از پشت تو یقه لباسش بریزیم و در بریم ^_^