بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من کوچه ایست که با تو در آن نگشته ام، سفریست که با تو هنوز نرفته ام، روزها و شبهاییست که با تو به سر نکردم و عاشقانه هاییست که با تو هنوز نگفته ام❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندیشم صدایی نیست... سکوت همیشه رابط ماست... بی تو و دور از تو بودن... هنر عشق و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم عشق... علاوه بر چشم ها، فشار دست ها نیز دروغ نمیگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید بوی اطمینان دهد عطر را  من خودم هم میتوانم برایش بخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کیفی داره... موقع حرف زدن باهاش وقتی داری روی موضوع خاصی صحبت میکنی یهو بگـــــــــــــــــــــــــــه: دوســــــــت دارم فقط همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل وجانم به"تو"مشغول و نگه بر چپ و راست تا حریفان ندانند که "تو"منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند "تو"چنان در دل من رفته که جان در بدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو چشمانت شور است هرچه میبینم بیشتر تشنه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آن همه دلدار دلش بسته ما شد ای من به فدای دل دیوانه پسندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکایت دارم از چشمش که دل دزدیده از سینه  مگر قاضی دهد حکمی که بوسه بر لبش کارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر" تو" بیدارم... یه روز می فهمی از چشمام چه احساسی به تو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی برفی آفتابی چی فرقی می کند؟؟؟ وقتی تو هستی , هوا همیشه خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم لااقل یک نفر باشد که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خود حرف می زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درته مانده فنجان قهوه ام، جای کفش های  توست... فقط نمیدانم! می روی، یا می آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــتـــ دارمــــ جوابش ساده و بی پرده اس میشود واضـــح بگـــویـــــــی همچــنیــن مــــــن  هم تـــــــــــــو را .....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در من کوچه ایست که با تو در آن نگشته ام، سفریست که با تو هنوز نرفته ام، روزها و شبهاییست که با تو به سر نکردم و عاشقانه هاییست که با تو هنوز نگفته ام❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی به تو می اندیشم صدایی نیست... سکوت همیشه رابط ماست... بی تو و دور از تو بودن... هنر عشق و وفاست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا خنده هایت را دلم تفسیر کرده  یا که گلیویم پیش چشمت گیر کرده  در هر شرایط حال من جامانده در تو  عشقت زده آتش، مرا تسخیر کرده 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عالم عشق... علاوه بر چشم ها، فشار دست ها نیز دروغ نمیگویند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد باید بوی اطمینان دهد عطر را  من خودم هم میتوانم برایش بخرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کیفی داره... موقع حرف زدن باهاش وقتی داری روی موضوع خاصی صحبت میکنی یهو بگـــــــــــــــــــــــــــه: دوســــــــت دارم فقط همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل وجانم به"تو"مشغول و نگه بر چپ و راست تا حریفان ندانند که "تو"منظور منی دیگران چون بروند از نظر از دل بروند "تو"چنان در دل من رفته که جان در بدنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بانو چشمانت شور است هرچه میبینم بیشتر تشنه میشوم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با آن همه دلدار دلش بسته ما شد ای من به فدای دل دیوانه پسندش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکایت دارم از چشمش که دل دزدیده از سینه  مگر قاضی دهد حکمی که بوسه بر لبش کارم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تموم شهر خوابیدن من از فکر" تو" بیدارم... یه روز می فهمی از چشمام چه احساسی به تو دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی برفی آفتابی چی فرقی می کند؟؟؟ وقتی تو هستی , هوا همیشه خوب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می خواهم لااقل یک نفر باشد که با او از همه چیز همانطور حرف بزنم که با خود حرف می زنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو همانی که دلم لک زده لبخندش را او که هرگز نتوان یافت همانندش را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درته مانده فنجان قهوه ام، جای کفش های  توست... فقط نمیدانم! می روی، یا می آیی؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستــتـــ دارمــــ جوابش ساده و بی پرده اس میشود واضـــح بگـــویـــــــی همچــنیــن مــــــن  هم تـــــــــــــو را .....