بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن ولي اسير نشو عاشق شو ولي ديوانه نشو دوستت دارم ولي لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت چه خاصیتی دارد حتی حمام هم بوی دلپذیرش را نمیبرد! وقتی نیستی با این رایحه به اوج رویایمان میروم! می دانی؟! عطر تنت را با بهترین عطر های دنیا عوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بالکنی میخواهد رو به شهر و کمی باد خنک،یک فنجان بزرگ قهوه یک جرعه تو،یک جرعه من،و سکوتی که در آن دو نگاه گره خورده باشد بی کلام... میدانی؟دلم یک "من" میخواهد برای تو و یک "تو" تا ابد برای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که درد نمیکند دستمال نمی بندند اما سر "مــــــــــــن" درد میکند برای دستی که مال "تـــــــــــو" باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم... مثل من و تو... تو خاطره ساز و من خاطره باز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادم به رویایی که...محقق نمیشود منتظر خبری هستم که...نمی آید دلخوشم به حرفی که...نمیزنی آدم گاهی به هزار دلیل زنده است و هیچ دلیلی برای زنده بودن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو قلب من یه امپراطوره... تسلیم میشه ، چونکه مجبوره... برو نباید مال من باشی... خواهش نکردم ، این یه دستوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ام را می پوشم ... بی انکه بارانی آمده باشد  به یاد ان روز که تو بودی و باران و خاطراتی خیس و به جا مانده از لحظات تنها شدنم  و به حرمت نگاهت سراپا سکوت شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نمی شوم ! لبخندت خرم می کند و دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه هادوتایکی میپرند... امـا همیـن که میــروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من بایدبدهم... جـــانم رامیــگیـــرندثـــــــانیه های "بــی تـــو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره چارتا برگ از درخت افتاد . . . ناله هاي عاشقانه شروع شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلم می گیره میشینم یه کوشه و گذشتمو مرور میکنم.. ناخوداگاه لبخندی میاد رو لبام... مدیونتم که باعس لبخنده گذشتم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود می برید ،  اما من هنوز میدوزم ؛  چشم امید ب راه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن به جز آبــی نگاهـــت آسمانـــی نمـــیشناســم.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگي كن ولي اسير نشو عاشق شو ولي ديوانه نشو دوستت دارم ولي لوس نشو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطر تنت چه خاصیتی دارد حتی حمام هم بوی دلپذیرش را نمیبرد! وقتی نیستی با این رایحه به اوج رویایمان میروم! می دانی؟! عطر تنت را با بهترین عطر های دنیا عوض نمیکنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم بالکنی میخواهد رو به شهر و کمی باد خنک،یک فنجان بزرگ قهوه یک جرعه تو،یک جرعه من،و سکوتی که در آن دو نگاه گره خورده باشد بی کلام... میدانی؟دلم یک "من" میخواهد برای تو و یک "تو" تا ابد برای من.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سری که درد نمیکند دستمال نمی بندند اما سر "مــــــــــــن" درد میکند برای دستی که مال "تـــــــــــو" باشـد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جور میکند خدا در و تخته را با هم... مثل من و تو... تو خاطره ساز و من خاطره باز...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر مرا ببخش .. درد بدنم بهانه بود .. کسی رهایم کرده که صدای بلند گریه ام اشک هایت را در آورد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شادم به رویایی که...محقق نمیشود منتظر خبری هستم که...نمی آید دلخوشم به حرفی که...نمیزنی آدم گاهی به هزار دلیل زنده است و هیچ دلیلی برای زنده بودن ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توو قلب من یه امپراطوره... تسلیم میشه ، چونکه مجبوره... برو نباید مال من باشی... خواهش نکردم ، این یه دستوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارانی ام را می پوشم ... بی انکه بارانی آمده باشد  به یاد ان روز که تو بودی و باران و خاطراتی خیس و به جا مانده از لحظات تنها شدنم  و به حرمت نگاهت سراپا سکوت شده ام ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم نمی شوم ! لبخندت خرم می کند و دوریت سگم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کنارم که هستی زمان هم مثل من دستپاچه میشود. عقربه هادوتایکی میپرند... امـا همیـن که میــروی تاوان دستپاچگی های ساعت راهم من بایدبدهم... جـــانم رامیــگیـــرندثـــــــانیه های "بــی تـــو"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوباره چارتا برگ از درخت افتاد . . . ناله هاي عاشقانه شروع شد!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی که دلم می گیره میشینم یه کوشه و گذشتمو مرور میکنم.. ناخوداگاه لبخندی میاد رو لبام... مدیونتم که باعس لبخنده گذشتم هستی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس جای من بود می برید ،  اما من هنوز میدوزم ؛  چشم امید ب راه .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــن به جز آبــی نگاهـــت آسمانـــی نمـــیشناســم.