بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا دوست دارم... اندازه پلک هایی که آدما میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستیگیم رااینبارمیخواهم روی شانه توخالی کنم .....شانه ات را محکم نگه دار...اینبارتنهاامیدم فقط شانه های توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت اگر درددل خود را به آنکه دوستش داری بگویی همیشه جوان خواهی ماند.گفتند پس تو چرا پیر شدی؟؟ گفت:دوستش داشتم.دوستم نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحضه ام که حرف قلبتو بدونم بعد بهت الکی بگم جدا شیم چند ثانیه سرتو بندازی پایین بعد با یه صدای لرزون بگی:اخه من بی تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلِ نیامدنت از این دو حالت خارج نیست ! یا نمی‌‌خواهی‌‌ام یا ابوالفضل یعنی‌ نمی‌‌خواهی‌‌ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــــقِ تـــــــــو بَـــــدتَــــرین قِســـــــــمَتِ بِهـــــــــتَریــــــن بــــــــــود . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکیه کلامش باشد،عاشق اونی که عشق مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در دریای عـــشــــق تو غــرق خواهم شد که تــمام غواص ها به احترامت سکــوت کنند و تمام نجات غـــریق ها عاجز از نجاتـــم باشند...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــروبـــــ جـــمــعـــه و پــایـــیـــز.... چـــه تــرکــیــبـــــ دل انــگــیــــزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نميتواني جلوی احساست را بگیری سعی میکنی اما... اما از یک جایی به بعد کم میآوری کلافه کننده است کلافه کننده احساس برای یک منطقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکنفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ... خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است یکنفر که از همه زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، همین ؛ این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ! بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که بااینکه سراغ ازمن نمی گیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه توخودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي رو میتونستم دوست داشته باشم، اگر دوست داشتن رو از تو شروع نمیکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وقتا دیگه به جایی میرسی که همش کنار خودت میبینیش باهاش حرف میزنی باهاش شوخی میکنی روزت کنار اون شب میشه دیگه جزئی از "خودت" میشه هرچند شاید بقیه بگن دیوونست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق آدم را داغ می کند و دوست داشتن آدم را پخته می کند هر داغی یک روز سرد می شود ، ولی هیچ پخته ای دیگر خام نمی شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورا دوست دارم... اندازه پلک هایی که آدما میزنن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام خستیگیم رااینبارمیخواهم روی شانه توخالی کنم .....شانه ات را محکم نگه دار...اینبارتنهاامیدم فقط شانه های توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیری میگفت اگر درددل خود را به آنکه دوستش داری بگویی همیشه جوان خواهی ماند.گفتند پس تو چرا پیر شدی؟؟ گفت:دوستش داشتم.دوستم نداشت.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اون لحضه ام که حرف قلبتو بدونم بعد بهت الکی بگم جدا شیم چند ثانیه سرتو بندازی پایین بعد با یه صدای لرزون بگی:اخه من بی تو نمیتونم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلیلِ نیامدنت از این دو حالت خارج نیست ! یا نمی‌‌خواهی‌‌ام یا ابوالفضل یعنی‌ نمی‌‌خواهی‌‌ام . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عِشــــــقِ تـــــــــو بَـــــدتَــــرین قِســـــــــمَتِ بِهـــــــــتَریــــــن بــــــــــود . . . !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق اونی نیست که عشق تکیه کلامش باشد،عاشق اونی که عشق مرامش باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچنان در دریای عـــشــــق تو غــرق خواهم شد که تــمام غواص ها به احترامت سکــوت کنند و تمام نجات غـــریق ها عاجز از نجاتـــم باشند...!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غــــروبـــــ جـــمــعـــه و پــایـــیـــز.... چـــه تــرکــیــبـــــ دل انــگــیــــزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نميتواني جلوی احساست را بگیری سعی میکنی اما... اما از یک جایی به بعد کم میآوری کلافه کننده است کلافه کننده احساس برای یک منطقی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکنفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته است ... خیالت راحت باشد آرام چشمهایت را ببند یکنفر برای همه نگرانی هایت بیدار است یکنفر که از همه زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ، همین ؛ این نه قابل محاسبه است نه قابل شمارش ، حتی نمی توانی میزانش را تخمین بزنی ! بی انتهاست تا وقتی هستم تا وقتی هستی ، هست به امتداد زندگی …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خوبه که بااینکه سراغ ازمن نمی گیری ولی تا حرف من میشه یه لحظه توخودت میری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکسي رو میتونستم دوست داشته باشم، اگر دوست داشتن رو از تو شروع نمیکردم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضی وقتا دیگه به جایی میرسی که همش کنار خودت میبینیش باهاش حرف میزنی باهاش شوخی میکنی روزت کنار اون شب میشه دیگه جزئی از "خودت" میشه هرچند شاید بقیه بگن دیوونست...