بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد و نـُمره من بـاز می شود . . . صــفــــــــر ! هنــــــوز . . . نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکــــم به تــــو! مثل شهریور تا مهر... دوری از مـــن! مثل مهر تا شهریور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــــــــــــــــــــــــــــــقدر دوستت دارم که گــــــــــــــــــــــــــــــاهی یادم میرود  تو  دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی حافظ که قصه عشق مرا شعر کنی /شاید این چنین اون نیز بداند که تا چه حد عاشقش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیدی به عشقت به شخصیتش اسید نپاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود،گر نشود حرفی نیست... اما... ! نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر فکر میکنی عاشق عشقش را داشته باشد دنیایی را دارد اشتباه کرده ای. ادم عاشق , تنهاترین است. چه در کنار یار, چه در خیال یار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرازکوچه مهتاب گذشب لیک شعری نسرود نه که معشوقه نداشت نه که سرگشته نبود سالهابودکه دگرکوچه مهتاب خیابان شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مفرد مونث غایب من! ضمیر لحطه هایم که تو باشی قید همه چیز را میزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هҐ تلخ بودے  تلــخ  درست مثل قطرہ هاے فلج اطفالے  كـہ در كودكے بـہ خوردҐ مے دانند !  غافل از اینكـہ ایלּ بار  تلخے تــو دلҐ را فلــج كرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات اونقدر به بودنش نیاز داری که حتی  یه لایک توی دنیای مجازی هم برای تو یه دنیا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧـﯿـﺎﯼ ﻋـﺠـﯿـﺒـﯽ ﺍﺳــﺖ .. ﺗــﻮ ﻫـﻤــــــــﻪ ﭼـﯿــﺰ ﻣــﻦ ﺑـﺎﺷـﯽ ﻭﻟــﯽ " ﻧــﺒـﺎﺷـــﯽ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر چشم های تورا میکند مرور آینه ای که میپرد از خواب ناگهان شاید برای اینکه تو را رام کند برگردد این کبوتر وحشی به آشیان حالا که من به بودن خود پشت کرده ام دیگر چگونه دل بسپارم به این و آن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که همه مثبت اند و من منفی.... پس چرا به هرکس نزدیک میشوم، دور میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا  یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگهداشته جاذبه زمین نیست بلکه آرامش بودن اونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی که من دوستت دارم ، ینقدر خودت را به کوچه علی چپ نزن ، گم میشوی و این شهر آنقدر شلوغ است که شاید دیگر نتوانم پیدایت کنم . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار نبودنت را برایم دیـکتــــــه می کنــــد و نـُمره من بـاز می شود . . . صــفــــــــر ! هنــــــوز . . . نـبودنـت را . . . یـاد نگرفتــــه ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نزدیکــــم به تــــو! مثل شهریور تا مهر... دوری از مـــن! مثل مهر تا شهریور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنــــــــــــــــــــــــــــــــقدر دوستت دارم که گــــــــــــــــــــــــــــــاهی یادم میرود  تو  دوستم نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کجایی حافظ که قصه عشق مرا شعر کنی /شاید این چنین اون نیز بداند که تا چه حد عاشقش هستم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نرسیدی به عشقت به شخصیتش اسید نپاش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا یاد کنی یا نکنی باورت گر بشود،گر نشود حرفی نیست... اما... ! نفسم می گیرد در هوایی که نفس های تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر فکر میکنی عاشق عشقش را داشته باشد دنیایی را دارد اشتباه کرده ای. ادم عاشق , تنهاترین است. چه در کنار یار, چه در خیال یار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاعرازکوچه مهتاب گذشب لیک شعری نسرود نه که معشوقه نداشت نه که سرگشته نبود سالهابودکه دگرکوچه مهتاب خیابان شده بود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای مفرد مونث غایب من! ضمیر لحطه هایم که تو باشی قید همه چیز را میزنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو هҐ تلخ بودے  تلــخ  درست مثل قطرہ هاے فلج اطفالے  كـہ در كودكے بـہ خوردҐ مے دانند !  غافل از اینكـہ ایלּ بار  تلخے تــو دلҐ را فلــج كرد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی اوقات اونقدر به بودنش نیاز داری که حتی  یه لایک توی دنیای مجازی هم برای تو یه دنیا میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻧـﯿـﺎﯼ ﻋـﺠـﯿـﺒـﯽ ﺍﺳــﺖ .. ﺗــﻮ ﻫـﻤــــــــﻪ ﭼـﯿــﺰ ﻣــﻦ ﺑـﺎﺷـﯽ ﻭﻟــﯽ " ﻧــﺒـﺎﺷـــﯽ " ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تصویر چشم های تورا میکند مرور آینه ای که میپرد از خواب ناگهان شاید برای اینکه تو را رام کند برگردد این کبوتر وحشی به آشیان حالا که من به بودن خود پشت کرده ام دیگر چگونه دل بسپارم به این و آن؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دروغ میگویند که همه مثبت اند و من منفی.... پس چرا به هرکس نزدیک میشوم، دور میشود!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا  یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تو رو روی زمین نگهداشته جاذبه زمین نیست بلکه آرامش بودن اونه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی که من دوستت دارم ، ینقدر خودت را به کوچه علی چپ نزن ، گم میشوی و این شهر آنقدر شلوغ است که شاید دیگر نتوانم پیدایت کنم . . .