بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست... دلتنگی,,,یعنی تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقد خوبه...  ک دستامو تو دستای تو میزارم... جه دنیایی تو جشماته.... جقد دنیامو دوسدارم.... دنیای من دوست دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم " ایستادن میخواهد میشود بیایی ؟؟ رو ب رو شویم ؟؟ چشم در چشم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم... به آسمان نگاه میکنم... دلم خوش میشود... که توهم زیرهمین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که از زیر داربست انگور و ماه برمی گردی، دستمالی بیاور. هیچ می دانستی! مهربانی ام دارد خاک می خورد؟ یا هیچ می دانستی دوستت که دارم، زیباتری...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هـــوا ، هـــوای خوبی است برای دلـ ــــتــ ـــنـــ ـــگ بودن من بغض هایم را در روح زخمیم دفن میکنم تو بغضهایت را در گلویت میشکنی من می روم تو ساده نگاه میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندیه که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربّنای سبز دستانت...... دعایم کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانــه وار هـم کــه عاشقـــش باشـم پای غـــرور ♚دختـــــــرانه♚ام بیایــد وسط تنهــا یـه①کلــــمه میگویــم : مــهــــــم ... نیستـــــ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بروبچها اگه یه وقت یه نفر بغضتونو شکست یه وقت جمعش نکنین گریه کنینا نه!!! جمع کنین تو دهنتون تف کنین تو روش**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن ِ بی منطق ِ خود قانعم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرنورمهتاب یاکه نه زیرنور مهتابی دل ب عشق لیلی یاکه نه عشق ستایش دادم من نمیدانم عیب درچیست ک چراستایش مثال لیلی نیست عیب هرچه که هست زشعورعشق نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ بدون فال نخی سیگار بدون آتش موسیقی بدون ترانه شاعری بدون شعر و من پشت میزی دو نفره بدون تو . . . فرقی بینمان نیست همگی چیزی کم داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خـــوبه کـــه غـیــر از "تــو" هـمه از خــاطـرم مــیــرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که این طور پادرمیانی کرد؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرهنگ لغتها نیاز به ویرایش دارند برای معنی دلتنگی احتیاج به این همه کلمه نیست... دلتنگی,,,یعنی تو!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جقد خوبه...  ک دستامو تو دستای تو میزارم... جه دنیایی تو جشماته.... جقد دنیامو دوسدارم.... دنیای من دوست دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با دلت حسرت هم صحبتی ام هست ولی سنگ را با چه زبانی به سخن وادارم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" دلم " ایستادن میخواهد میشود بیایی ؟؟ رو ب رو شویم ؟؟ چشم در چشم ؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگت که میشوم... به آسمان نگاه میکنم... دلم خوش میشود... که توهم زیرهمین سقفی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این بار که از زیر داربست انگور و ماه برمی گردی، دستمالی بیاور. هیچ می دانستی! مهربانی ام دارد خاک می خورد؟ یا هیچ می دانستی دوستت که دارم، زیباتری...!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این هـــوا ، هـــوای خوبی است برای دلـ ــــتــ ـــنـــ ـــگ بودن من بغض هایم را در روح زخمیم دفن میکنم تو بغضهایت را در گلویت میشکنی من می روم تو ساده نگاه میکنی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندیه که بی اراده رو لبهای یک عاشق نقش می بنده تا در نهایت سکوت فریاد بزنه: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را میان ربّنای سبز دستانت...... دعایم کن.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیوانــه وار هـم کــه عاشقـــش باشـم پای غـــرور ♚دختـــــــرانه♚ام بیایــد وسط تنهــا یـه①کلــــمه میگویــم : مــهــــــم ... نیستـــــ ...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

**بروبچها اگه یه وقت یه نفر بغضتونو شکست یه وقت جمعش نکنین گریه کنینا نه!!! جمع کنین تو دهنتون تف کنین تو روش**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ولی هرگز نمی دانم چرا من به عاشق بودن ِ بی منطق ِ خود قانعم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زیرنورمهتاب یاکه نه زیرنور مهتابی دل ب عشق لیلی یاکه نه عشق ستایش دادم من نمیدانم عیب درچیست ک چراستایش مثال لیلی نیست عیب هرچه که هست زشعورعشق نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه تلخ بدون فال نخی سیگار بدون آتش موسیقی بدون ترانه شاعری بدون شعر و من پشت میزی دو نفره بدون تو . . . فرقی بینمان نیست همگی چیزی کم داریم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همین خـــوبه کـــه غـیــر از "تــو" هـمه از خــاطـرم مــیــرن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زلیخا! جان یوسفت راستش را بگو؛ به خدایت چه گفتی که این طور پادرمیانی کرد؟