بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر کسی زمانی برای یک لحظه صادقانه یادم کرد ، تو هر لحظه عاشقانه یادش کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَــــــــــط مَنَــــــــــم کِــــــ هَمــــــــــيشـــــــه عــــــــــآشِقِــــــــــتَم وَلــــــــــی هــــيــچــــوَقــــت بــــــــــآهـــــآت نيــــــــــستَـــــم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘بـیا بـمون کـنارم بـی تـ✘ـو آروم نـدارم✘ ✘بـیا تـو دلـم رو پـیش تـ✘ـو جا بذارم✘ ✘بـه چشم نگاه کن از عشقت سیر نمیشم✘ ✘یـه لحظه نبـاشی بـازم دیـونه مـیشم✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای سیب ندارم! بگو به حضرت عشق چه سود؟ از همه ی سوختن و ساختنت تمام حرف دلم ماجرای دل -زدگی ست کنار پنجره ای بی قرار آمدنت به من نگو دل و دینت اسیر درد نبود نگاه کن به تپش های زیر پیرهنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در باهم بودن نیست... چون در باهم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش. گاهی باید خیلی از اتفاقات زندگی مان را فقط با خود و خدای خویش در میان بگذاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک روان بگو دل‌افزای مرا آن باغ و بهار و آن تماشای مرا چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا اندیشه مکن بی‌ادبیهای مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بی نظیری به تن دارم... اما تو مهربان ترین شان بودی،عمیق ترینشان،عزیزترین شان... بعد از تو آدم ها تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدام به پای تو نرسیدند. به قلبم نرسیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن باشَم و تو باشی و باران، چه دیدَنی ست بی چَتر، حِسِّ پَرسه زَدَن ها نَگُفتَنی ست پاییز، با تو فَصلِ دِل اَنگیزِ بوسه هاست با تو، صِدای بارِشِ باران شِنیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـ✘ـشق یعنی یه پـ✘ـلاک کـه زده بـیـرون از دل خـ✘ـاک عـ✘ـشق یعنی یه شـ✘ـهید با لبای تشنه سینه چـ✘ـاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ریزان که باشد، باد سرد که بوزد، باران که بیاید، خلاصه بگویم پاییز که باشد، از همیشه تنها ترم و عاشق تر لعنت به این پاییز دوست داشتنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر راستش را بگو ، زمانی که مرا آبستن بودی چقدر لیلی و مجنون خوانده ای ؟؟؟؟ که قلبم اینطور سرشار از عاشقانه هاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی دلتنگــ هستمــ چـِقدر ظـآلم مـےشَوم... حتـّی نمیخواهمــ لحظه اے پیشِ خودتــ بـآشی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم: عشق هم کمیتی مقداری بوده که در همان گذشته های دور لیلی و مجنون تمامش کردند!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگر کسی زمانی برای یک لحظه صادقانه یادم کرد ، تو هر لحظه عاشقانه یادش کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فَقَــــــــــط مَنَــــــــــم کِــــــ هَمــــــــــيشـــــــه عــــــــــآشِقِــــــــــتَم وَلــــــــــی هــــيــچــــوَقــــت بــــــــــآهـــــآت نيــــــــــستَـــــم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✘بـیا بـمون کـنارم بـی تـ✘ـو آروم نـدارم✘ ✘بـیا تـو دلـم رو پـیش تـ✘ـو جا بذارم✘ ✘بـه چشم نگاه کن از عشقت سیر نمیشم✘ ✘یـه لحظه نبـاشی بـازم دیـونه مـیشم✘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای سیب ندارم! بگو به حضرت عشق چه سود؟ از همه ی سوختن و ساختنت تمام حرف دلم ماجرای دل -زدگی ست کنار پنجره ای بی قرار آمدنت به من نگو دل و دینت اسیر درد نبود نگاه کن به تپش های زیر پیرهنت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ چیز دلنشین تر از این نیست که مدام نامت را صدا بزنم با یک علامت سوال … ؟ و تو با حوصله جواب بدهی جـــــــــــون ِدلــــم ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا هوای مشترک مورد نظر ما را داشته باش با اینکه در دسترس ما نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دوری لذتی است که در باهم بودن نیست... چون در باهم بودن ترس از فراق است و در دوری شوق دیدار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خودت یک خلوت دست نیافتنی داشته باش. گاهی باید خیلی از اتفاقات زندگی مان را فقط با خود و خدای خویش در میان بگذاریم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای اشک روان بگو دل‌افزای مرا آن باغ و بهار و آن تماشای مرا چون یاد کنی شبی تو شبهای مرا اندیشه مکن بی‌ادبیهای مرا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من زخم های بی نظیری به تن دارم... اما تو مهربان ترین شان بودی،عمیق ترینشان،عزیزترین شان... بعد از تو آدم ها تنها خراش های کوچکی بودند بر پوستم که هیچکدام به پای تو نرسیدند. به قلبم نرسیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن باشَم و تو باشی و باران، چه دیدَنی ست بی چَتر، حِسِّ پَرسه زَدَن ها نَگُفتَنی ست پاییز، با تو فَصلِ دِل اَنگیزِ بوسه هاست با تو، صِدای بارِشِ باران شِنیدنی است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـ✘ـشق یعنی یه پـ✘ـلاک کـه زده بـیـرون از دل خـ✘ـاک عـ✘ـشق یعنی یه شـ✘ـهید با لبای تشنه سینه چـ✘ـاک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ ریزان که باشد، باد سرد که بوزد، باران که بیاید، خلاصه بگویم پاییز که باشد، از همیشه تنها ترم و عاشق تر لعنت به این پاییز دوست داشتنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر راستش را بگو ، زمانی که مرا آبستن بودی چقدر لیلی و مجنون خوانده ای ؟؟؟؟ که قلبم اینطور سرشار از عاشقانه هاست !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتـی دلتنگــ هستمــ چـِقدر ظـآلم مـےشَوم... حتـّی نمیخواهمــ لحظه اے پیشِ خودتــ بـآشی..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فهمیدم: عشق هم کمیتی مقداری بوده که در همان گذشته های دور لیلی و مجنون تمامش کردند!