بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد باس... هــر وقــت از بــیــرون مــیـاد  خستگیشـو با کفشاشـ بـــزاره بــیــرون با لبخنـدون بــره پیــش عشــقــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن . بعضی ها از غم میمیرن . بعضی ها از بس عزیزن از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زن ها رسم خوبی داریم! زمانه که سخت می گیرد، شروع می کنیم به کوتاه کردن  ناخن ها موها حرف ها رابطه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... ینفر باشه که بخاطر تو ضربان قلبش بالا پایین بشه و تو رو با تموم وجودش بخواد... بخدا خوشبختی یعنی همین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه.... ....چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه.... ....یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می روی ومن فقط نگاهت می کنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر برای گریستن دارم ولی برای دیدن تو فقط همین چند لحظه را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتیـ ... خیابونـ خیسه تو بارون ! با هر بهـونه عاشقـت میشـم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهتــــــــــریـــــــن بیماری دنیا باشد... تا هر ثانیه به یادم نیفتد که...او دیگر مرا دوست ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که ترکم کردی ؛ 1480 لیتر بنزین 700 تومانی ته کارت سوختم جا خوش کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني ك بيشتر از همه بهونه گيريتو ميكنه مطمئن باش بيشتر از همه دوست داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** او برای تو ساخته شده** **و** **من برایت ویران شدم**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو مال منی. خــودم کشـفت کرده ام. خـــنده هایت با من است. گــریه هایت بــرای من است. درد و دلـــت را بــا من میــگویی دیوانه، تــو با حــضور من تــــکرار مــیشوی. بــگو کــه مال مــنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــا زنـــــــــــده ام مـــــــے نشیـــــنـــــم به انتــــظارت " عشقـــم"... شــــایـــد هــم نیـــــایــــــے... امـــا... مــــن کـــارم را مـــــے کنـــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من طفل است و دلداری نمیداند هنوز  اشک عاشق را ب جای شیر مادر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی استخوان ویک پلاک  سالها تنهای تنها زیر خاک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــرد باس... هــر وقــت از بــیــرون مــیـاد  خستگیشـو با کفشاشـ بـــزاره بــیــرون با لبخنـدون بــره پیــش عشــقــش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها از خنده سیرن . بعضی ها از غم میمیرن . بعضی ها از بس عزیزن از دنیا نمیرن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما زن ها رسم خوبی داریم! زمانه که سخت می گیرد، شروع می کنیم به کوتاه کردن  ناخن ها موها حرف ها رابطه ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی یعنی... ینفر باشه که بخاطر تو ضربان قلبش بالا پایین بشه و تو رو با تموم وجودش بخواد... بخدا خوشبختی یعنی همین :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

....پــِلـــک هـــایِ بــَـســــتـِــه.... ....چـِـــشـــمـــایِ خــَـســـتـِــه.... ....یــِـه فــَــنــدَک زیــــرِ عــَـکــسِــت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو می روی ومن فقط نگاهت می کنم تعجب نکن که چرا گریه نمی کنم بی تو یک عمر برای گریستن دارم ولی برای دیدن تو فقط همین چند لحظه را دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـتیـ ... خیابونـ خیسه تو بارون ! با هر بهـونه عاشقـت میشـم♥

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آلزایمر می تواند بهتــــــــــریـــــــن بیماری دنیا باشد... تا هر ثانیه به یادم نیفتد که...او دیگر مرا دوست ندارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از روزی که ترکم کردی ؛ 1480 لیتر بنزین 700 تومانی ته کارت سوختم جا خوش کرده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوني ك بيشتر از همه بهونه گيريتو ميكنه مطمئن باش بيشتر از همه دوست داره....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خودم آمدم انگار تویی در من بود این کمی بیشتر از دل به کسی بستن بود پیش چشم همه از خویش یلی ساخته ام پیش چشمان تو اما سپر انداخته ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

** او برای تو ساخته شده** **و** **من برایت ویران شدم**

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــو مال منی. خــودم کشـفت کرده ام. خـــنده هایت با من است. گــریه هایت بــرای من است. درد و دلـــت را بــا من میــگویی دیوانه، تــو با حــضور من تــــکرار مــیشوی. بــگو کــه مال مــنی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــــــا زنـــــــــــده ام مـــــــے نشیـــــنـــــم به انتــــظارت " عشقـــم"... شــــایـــد هــم نیـــــایــــــے... امـــا... مــــن کـــارم را مـــــے کنـــــم!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یار من طفل است و دلداری نمیداند هنوز  اشک عاشق را ب جای شیر مادر میخورد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی استخوان ویک پلاک  سالها تنهای تنها زیر خاک