بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل بریدن از تو ؟؟؟ چه محالِ خنده داری که کسی ندیده کافر... به اقامه ی نمازی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر، فقط یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تورو روی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانے ام سجده گاه لبہایت چشمانم میعادگاه قدمہایت دستانم تکیہ گاه خستگے هایت و قلــــبم حریم دلتنگے هایت همہ ے اینہا ارزانے نیم نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زمان در دستانم بود تا زمان با تو بودن را انقد طولانی میکردم که زمانی برای بی تو بودن باقی نماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجی غم تو درد از دست دادن یارته... من از خودم میپرسم منو یادته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبـــﻮﺏ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﺵ...  ﻣـﻌﺸﻮﻕ یکی ... ﻣـﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤــﻪ ﻫﺪﻳــﻪ ﺑﮑـــﻦ  ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـــﮑﯽ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختن همیشه هم بد نیست مثلا؟.. مثلا وقتی که.. دل باخته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادِ بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد  نه شکوفه مثل من که هنوز عاشقم، اما نه تو را دارم نه نشانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــک کـه مــیــزنــی دلـــم تــاب مــی خــورد ... مـــــن ...  مـــدتـــهاســــــت کـه بــنــد دلــم را بـه مـژه هــایــت گــره کــــــور زده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی بـــا "چـشمهـایـی" کـه آرام تـــر از آرامـش اســت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جای هیچکس خالی نیست همین که منو تو باشیم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از کلمه های.... عشقم.... جونم.... عمرم... نفسم... زندگیم... دنیام... .... توان رقابت با "اســمم" را ندارند... وقتی تو ،آن را با عشــق و اشتیاق صدا میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های نبودنت آوار میشوند روی ثانیه های انتظار  از کدام قصه آمده ای که چنین بی قرار چنیڹ شور زده دست دلم پیش لبخند چشمانت رو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی وقتی که میخندی جهان از آنچه هست اندکی بزرگتر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا باشی هر جا هستی هر جا میری فرقی نمیکند... نه این که نگرانت نباشم بیش از این به وجودم اعتماد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم... اگر روزی از تو درباره ی من پرسیدند: زیاد فکر نکن... مغرور به ایشان بگو: دوستم دارد بسیار دوستم دارد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و دل بریدن از تو ؟؟؟ چه محالِ خنده داری که کسی ندیده کافر... به اقامه ی نمازی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقتا یه نفر، فقط یه نفر باعث میشه حس کنی چیزی که تورو روی زمین نگه داشته جاذبه زمین نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیشانے ام سجده گاه لبہایت چشمانم میعادگاه قدمہایت دستانم تکیہ گاه خستگے هایت و قلــــبم حریم دلتنگے هایت همہ ے اینہا ارزانے نیم نگاهت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش زمان در دستانم بود تا زمان با تو بودن را انقد طولانی میکردم که زمانی برای بی تو بودن باقی نماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حاجی غم تو درد از دست دادن یارته... من از خودم میپرسم منو یادته؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبـــﻮﺏ ﻳﮑﯽ ﺑﺎﺵ...  ﻣـﻌﺸﻮﻕ یکی ... ﻣـﻬﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤــﻪ ﻫﺪﻳــﻪ ﺑﮑـــﻦ  ﻋﺸﻘﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳـــﮑﯽ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باختن همیشه هم بد نیست مثلا؟.. مثلا وقتی که.. دل باخته باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خردادِ بیچاره هنوز بهار است، اما نه باران دارد  نه شکوفه مثل من که هنوز عاشقم، اما نه تو را دارم نه نشانت را

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پـــلـــک کـه مــیــزنــی دلـــم تــاب مــی خــورد ... مـــــن ...  مـــدتـــهاســــــت کـه بــنــد دلــم را بـه مـژه هــایــت گــره کــــــور زده ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طـــوفـــانــی ام مـی کــنـی بـــا "چـشمهـایـی" کـه آرام تـــر از آرامـش اســت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا جای هیچکس خالی نیست همین که منو تو باشیم کافیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک از کلمه های.... عشقم.... جونم.... عمرم... نفسم... زندگیم... دنیام... .... توان رقابت با "اســمم" را ندارند... وقتی تو ،آن را با عشــق و اشتیاق صدا میزنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقیقه های نبودنت آوار میشوند روی ثانیه های انتظار  از کدام قصه آمده ای که چنین بی قرار چنیڹ شور زده دست دلم پیش لبخند چشمانت رو شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش میدانستی وقتی که میخندی جهان از آنچه هست اندکی بزرگتر میشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا باشی هر جا هستی هر جا میری فرقی نمیکند... نه این که نگرانت نباشم بیش از این به وجودم اعتماد دارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبوبم... اگر روزی از تو درباره ی من پرسیدند: زیاد فکر نکن... مغرور به ایشان بگو: دوستم دارد بسیار دوستم دارد...