بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمهای دنیا برام فرقی نداره ولی وقتی تو میکی دوست دارم.غوغای دلم رو هم  نمیتونی تصور کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی که تو را فراموش نکرد وهرگز هم فراموش نخواهد کرد فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى دستها ازهردنياى ديگرى بي وفاتراست امروز دستهايت راميگيرند قصه عادت که شدي همان دست هارا برايت تکان وميدهند وتنهايت ميگذارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست! نگذار روزی که جدا شدیم. خجالت زده ی خاطره هایم باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خدا معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن....، معجزه یعنی چشم هایت.....! دوستت دارم عشق اول و آخرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلــه دارم... از که...نمیدانم! از چه...نمیدانم! این روزهــــا دردی بر من سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست...چیست؟ بی حس شده ام...خسته ام...از تمام جهان... دلم اطمینان میخواهــــد و اندکی آرامش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را که دوست داشتنت را از من بگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ميفهميدي روزي مرا مجبور به تنها گذاشتنت ميکني وآن زمان تنها تو مي ماني و تمام بدي هأيي که در حقم کردي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نقاش خوبی نخواهم شد!!! دیشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی که به دلیل لرزش دستانم در زیر آواری از رنگها  پنهان ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبی ست که گاهی "تو" را به یاد می آورد گاهی یعنی همیشه ، گاهی یعنی الان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـه دل خنـدیدنت را نگـاه زیـر چشمـی کـه بـه مـن داری را بـا دنیـا معـاوضه نمیکنـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست می کشم ... موجی زیباتر از موهای تو ... نخواهم یافت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالی رویاهایم که قدم میزنم، میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم. خودم را با بوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی کافیست...مگر من جز نفس چه می خواهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم ... ، فقط کمی... ، سادگی می خواهد... ؛ کسی را می خواهد که نپرسد: "حواست به من هست؟ ” "فقط بیاید با اندک نگاهی ... ، آرام بگوید : "حواسم به تو بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم ، نه برای همراهی با من ، بلکه فقط برای اینکه خیس نشی ! بارون که بند اومد ، رفتی که رفتی . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارمهای دنیا برام فرقی نداره ولی وقتی تو میکی دوست دارم.غوغای دلم رو هم  نمیتونی تصور کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز کسی که تو را فراموش نکرد وهرگز هم فراموش نخواهد کرد فراموش نکن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياى دستها ازهردنياى ديگرى بي وفاتراست امروز دستهايت راميگيرند قصه عادت که شدي همان دست هارا برايت تکان وميدهند وتنهايت ميگذارند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی میان بی رحمی هایت محبت کنی بد نیست! نگذار روزی که جدا شدیم. خجالت زده ی خاطره هایم باشی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چطور از خدا معجزه میخواهی؟ به خودت نگاه کن....، معجزه یعنی چشم هایت.....! دوستت دارم عشق اول و آخرم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلــه دارم... از که...نمیدانم! از چه...نمیدانم! این روزهــــا دردی بر من سنگینی میکند که نمیدانم دلیلش کیست...چیست؟ بی حس شده ام...خسته ام...از تمام جهان... دلم اطمینان میخواهــــد و اندکی آرامش...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می ترسم کسی نه خودت را که دوست داشتنت را از من بگیرد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش ميفهميدي روزي مرا مجبور به تنها گذاشتنت ميکني وآن زمان تنها تو مي ماني و تمام بدي هأيي که در حقم کردي....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نقاش خوبی نخواهم شد!!! دیشب دلی کشیدم شبیه نیمه سیبی که به دلیل لرزش دستانم در زیر آواری از رنگها  پنهان ماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی حس عجیبی ست که گاهی "تو" را به یاد می آورد گاهی یعنی همیشه ، گاهی یعنی الان ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تـه دل خنـدیدنت را نگـاه زیـر چشمـی کـه بـه مـن داری را بـا دنیـا معـاوضه نمیکنـم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رادیو دست می کشم ... موجی زیباتر از موهای تو ... نخواهم یافت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوالی رویاهایم که قدم میزنم، میبینم خیابان را با بوی باران دوست دارم. خودم را با بوی تو...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو باشی کافیست...مگر من جز نفس چه می خواهم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میان این همه آدم ... ، فقط کمی... ، سادگی می خواهد... ؛ کسی را می خواهد که نپرسد: "حواست به من هست؟ ” "فقط بیاید با اندک نگاهی ... ، آرام بگوید : "حواسم به تو بود...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی معرفت تو اون کسی بودی که اومدی زیر چترم ، نه برای همراهی با من ، بلکه فقط برای اینکه خیس نشی ! بارون که بند اومد ، رفتی که رفتی . .