بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ز تمام بودنی ها تو یکی از آن من باش / که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک عشقه واقعي بامرگ هم ازبين نميرود چه برسد به دورى.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخندهای یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی همیشه به کوه کندن نیست ! خستگی گاهی همین حسی ست که بعد از هزاران بار یک حرف را به کسی زدن ... داری وقتی نشنیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَــردی ایــنــجــا تـــورا کـــم دارد بـــرای تــمـــام عــصــرهـــای پـــایــیـــزی اش کــه هــم قــد نــشـــود بــا حــجـــم ســنــگــیـن نـــبــودنــتـــــــــــ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه که هیچ  حوصله جاده را هم سربرده ام بس که رفته ام و هیچ جا نبوده ایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامتر بگو دوستت دارم....بگذار صدای گرم نفسهایت دیوانه ام کند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نیست ... شیب ذهنم به سمت توست .. لیز میخورم به "فکرت" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شب در مقابل برق چشمانت هیچ است چرا که ماه برای همه و تو فقط برای منی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و تو قصه ی اسمان و زمین است هیچ وقت به هم نمیرسیم مگر قیامتی به پا شود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه پیـــراهنت... بـــه آفتــاب بالای ســرت... بـــه آییــنه اتاقــت که هـرروز یک دل سیـر تماشــایت میکند... من یک نفــرم بی انصـــاف... چطـور یک تنـه به یک لشـکر حســادت کنــم...! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیستـــــ ! کافیستــــ کسی اسمم را صدا کند ... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ، کمی مکث کند و بگوید :خوبی ؟ آنوقت هیچ نمیگویم !! فقط از " گریه" منفجر خواهم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم!نمی تونم بهت قول بدم که مشکلاتمون حل کنم ولی می تونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبه روبشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زنی زیباتر هست که از انچه در اینه میبینم به تو نزدیکتر باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . . بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . . در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" ز تمام بودنی ها تو یکی از آن من باش / که به غیر با تو بودن دلم آرزو ندارد "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يک عشقه واقعي بامرگ هم ازبين نميرود چه برسد به دورى.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود کمی حرف بزنیم ؟ دلم برای لبخندهای یواشکیت پشت تلفن تنگ شده؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خستگی همیشه به کوه کندن نیست ! خستگی گاهی همین حسی ست که بعد از هزاران بار یک حرف را به کسی زدن ... داری وقتی نشنیده است !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـَــردی ایــنــجــا تـــورا کـــم دارد بـــرای تــمـــام عــصــرهـــای پـــایــیـــزی اش کــه هــم قــد نــشـــود بــا حــجـــم ســنــگــیـن نـــبــودنــتـــــــــــ...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه که هیچ  حوصله جاده را هم سربرده ام بس که رفته ام و هیچ جا نبوده ایی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارامتر بگو دوستت دارم....بگذار صدای گرم نفسهایت دیوانه ام کند!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تقصیر من نیست ... شیب ذهنم به سمت توست .. لیز میخورم به "فکرت" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چمدان دست تو و ترس به چشمان من است این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه شب در مقابل برق چشمانت هیچ است چرا که ماه برای همه و تو فقط برای منی.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من و تو قصه ی اسمان و زمین است هیچ وقت به هم نمیرسیم مگر قیامتی به پا شود...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه پیـــراهنت... بـــه آفتــاب بالای ســرت... بـــه آییــنه اتاقــت که هـرروز یک دل سیـر تماشــایت میکند... من یک نفــرم بی انصـــاف... چطـور یک تنـه به یک لشـکر حســادت کنــم...! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کافیستـــــ ! کافیستــــ کسی اسمم را صدا کند ... بعد از اسمم ویرگولی بگذارد ، کمی مکث کند و بگوید :خوبی ؟ آنوقت هیچ نمیگویم !! فقط از " گریه" منفجر خواهم شد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشقم!نمی تونم بهت قول بدم که مشکلاتمون حل کنم ولی می تونم بهت قول بدم که نمی ذارم تنهایی باهاشون روبه روبشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه زنی زیباتر هست که از انچه در اینه میبینم به تو نزدیکتر باشد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . . بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . . در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .