بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پابه پایم که نیامدی... دست در دستم هم که نگذاشتی.... سربه سرم هم نگذار،قولش را به بیابان داده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتی خودشون که بهترینن بسلامتی اذرماهیا که مرهمن واسه دردای همه بسلامتیشون واسه قلب مهربونشون بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتیشون که همه عاشقشون میشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتی اَز هَمه دُنیا ناراحَتَم ، فَقَط با فِکر کَردَن به تو آروم میشَم  اَماّ وَقتی تو ناراحَتَم میکُنی ، هَمه دُنیا هَم نِمیتونه آرومَم کُنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بگویید ارزشش را نداشته باشد ولی..... . . . . من به خاطر دنیایم از همه ی دنیا میگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× برای یک دروغ هزار دلیل بیاوری ، میشود هزارو یک دروغ ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطه اتان ازبدترین شرایط عبور کند هرگز ‏"‏عشقش‏"‏ را دست کم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهـ لذت دارهـ وقتی از همهـ جا بریدی و کمــ آوردی  بیاد زیر پستت بنویسهــ : " من هنوز میخــــوامتا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... این شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند: شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عرض یک دقیقه می شود یکنفر را خرد کرد، در چند ثانیه می شود کسی را دوست داشت، در یک نگاه می شود عاشق شد؛ ولی  . . . . یک عمر طول خواهد کشید تا بتوان کسی را فراموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارکج هم به منزلش برسد اه من نمیرسدبه تنت!قاصدک های نامه برگفتند شایعه است احتمال امدنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡عـــشـق♡ چیزیه که عقل نمیتونه بیانش کنـــــــــــــه قلبم نمیتونه رهاش کنـــــــــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی درست بود این جمله... «از دل برود هر آنکه از دیده برفت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن جـای هـردومــون تـــوی گــریه غـــرق میــشم.گـــریه نــکن. آرایــــشت خـراب مــیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه به گوشت برسونن که.. . . . . . . . . . دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـ ـ ـ ـ  که زخــم ♥ــــقلبــــ♥ رو با نمــک دوا نمــیکنه ... عشــقشو توی خلوتــش شــما صدا نمیــکنه ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پابه پایم که نیامدی... دست در دستم هم که نگذاشتی.... سربه سرم هم نگذار،قولش را به بیابان داده ام....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتی خودشون که بهترینن بسلامتی اذرماهیا که مرهمن واسه دردای همه بسلامتیشون واسه قلب مهربونشون بسلامتی هرچی اذرماهی بسلامتیشون که همه عاشقشون میشن 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وَقتی اَز هَمه دُنیا ناراحَتَم ، فَقَط با فِکر کَردَن به تو آروم میشَم  اَماّ وَقتی تو ناراحَتَم میکُنی ، هَمه دُنیا هَم نِمیتونه آرومَم کُنه …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بگویید ارزشش را نداشته باشد ولی..... . . . . من به خاطر دنیایم از همه ی دنیا میگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

× برای یک دروغ هزار دلیل بیاوری ، میشود هزارو یک دروغ ×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی را یافتید که حاضر بود برای حفظ رابطه اتان ازبدترین شرایط عبور کند هرگز ‏"‏عشقش‏"‏ را دست کم نگیرید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهـ لذت دارهـ وقتی از همهـ جا بریدی و کمــ آوردی  بیاد زیر پستت بنویسهــ : " من هنوز میخــــوامتا "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشی یا نباشی روزها شب می شوند! اما... این شب کجا و آن شب کجا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترینها همیشه میمانند: شاید جلوی دیدگان نباشند اما در دل ماندگارند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در عرض یک دقیقه می شود یکنفر را خرد کرد، در چند ثانیه می شود کسی را دوست داشت، در یک نگاه می شود عاشق شد؛ ولی  . . . . یک عمر طول خواهد کشید تا بتوان کسی را فراموش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارکج هم به منزلش برسد اه من نمیرسدبه تنت!قاصدک های نامه برگفتند شایعه است احتمال امدنت...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♡عـــشـق♡ چیزیه که عقل نمیتونه بیانش کنـــــــــــــه قلبم نمیتونه رهاش کنـــــــــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاشکی درست بود این جمله... «از دل برود هر آنکه از دیده برفت»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن جـای هـردومــون تـــوی گــریه غـــرق میــشم.گـــریه نــکن. آرایــــشت خـراب مــیشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر خوبه به گوشت برسونن که.. . . . . . . . . . دوست داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمـ ـ ـ ـ  که زخــم ♥ــــقلبــــ♥ رو با نمــک دوا نمــیکنه ... عشــقشو توی خلوتــش شــما صدا نمیــکنه ...