بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــالـــی میـــده... وســـط دعـــوایـــهــو بــهــت بــگه حـــــیــــف کــــه خــیــلـــی دوســت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش … وقتی خدا در محشر بگوید : چه داشتی؟ سر بلند کند حسین... بگوید : حساب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز! به من قولی بده: سرد نشو عشق من سرمایی ست.. کنارش نیستم تا سرش غر بزنم لباس گرم بپوشد. پاییز! اگر سرد باشی او سرما میخورد و قلب من ترک برمیدارد! تمام سرمایت را نزد من بیاور من میپذیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِلتِمــاس مـالِ دیـــروز بــــود مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســــاده بودم اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟ هیــــــــــس !!!فَقَطــ ” خــُـــداحــــــافِظـــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دل گفتم سکوت کن تا بمیرم/نمی خواهم تارو پودم را ببینم/به عشق گفتم به دست غم اسیرم/بیا با من ودا کن تا بمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو که چتر تو عاشق نکرده بارونو قدم بزن شب تنهایی خیابونو دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل یخ بسته و شکسته زمستونو دوباره آه بکش، آه تو بساطم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانندعاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقــانــه تــریــن حــرفــی کــه مــیــشــه بــه یــه دخـتــر زد ایــنه کــه بــگــی... دوس دارم "تــــو" مـامــان بــچــه م شـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا بگو کی دیگه غم هاتو میگیره باتو میگریه بخوای برات میمیره شبا دستاش لای موهاته اره من نیستم ولی یادم که باهاته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺎﯾﺪ اذﯾﺘﺖ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﺬاﺑﺖ ﻧﻤﯿﺪه ... ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻧﭙﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮﺋﻪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ راﺣﺖ ازت دل ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته... خیالت آرام باشد.. آرام چشمهایت را ببند، یک نفر برای نگرانی های بیدار است... یک نفر تنها تو را باور دارد..♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجارات می کنی ام! بی آنکه بدانی... من عاشقی می کنم با تو بی آنکه بدانی... فاصله از هوای من تا آغوش تو همین انبوه ندانستن هاست اگر بدانی چقدر دوستت دارم اگر بدانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را در هفت سالگی جا گذاشتم.. نمیگویم دیگر نخندیدم،نه... دروغ است دیگر به پاکی آن روزها نخندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که رفت به حرمت انچه باخود برد حق بازگشت ندارد، رفتنت مردانه نبود!لااقل مردباش وبرنگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از" میم"مالکیت استفاده نمیکنم!شب بخیرقشنگش.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـــه حــالـــی میـــده... وســـط دعـــوایـــهــو بــهــت بــگه حـــــیــــف کــــه خــیــلـــی دوســت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش … وقتی خدا در محشر بگوید : چه داشتی؟ سر بلند کند حسین... بگوید : حساب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز! به من قولی بده: سرد نشو عشق من سرمایی ست.. کنارش نیستم تا سرش غر بزنم لباس گرم بپوشد. پاییز! اگر سرد باشی او سرما میخورد و قلب من ترک برمیدارد! تمام سرمایت را نزد من بیاور من میپذیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اِلتِمــاس مـالِ دیـــروز بــــود مـــــــالِ وَقتـــــــی بـــود ڪــــﮧ ســــاده بودم اِمــــــــروز میــــــخــــوای بـــِــری ؟؟؟ هیــــــــــس !!!فَقَطــ ” خــُـــداحــــــافِظـــ …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دل گفتم سکوت کن تا بمیرم/نمی خواهم تارو پودم را ببینم/به عشق گفتم به دست غم اسیرم/بیا با من ودا کن تا بمیرم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو که چتر تو عاشق نکرده بارونو قدم بزن شب تنهایی خیابونو دوباره آه بکش تا دوباره آب کنی دل یخ بسته و شکسته زمستونو دوباره آه بکش، آه تو بساطم نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن، زندگیـست و مـرد، امنیت و چه خوب می شود وقتی مـردی تمامِ مردانگیش را خـرجِ امنیتِ زندگیـش کُند و چه زیبـا می شود وقتی زنی تمامِ زندگیش را خرج غرورِ امنیتش کُند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در نظربازی ما بیخبران حیرانند / من چنینم که نمودم دگر ایشان دانندعاقلان نقطه ی پرگار وجودند ولی / عشق داند که در این دایره سرگردانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عـــاشــقــانــه تــریــن حــرفــی کــه مــیــشــه بــه یــه دخـتــر زد ایــنه کــه بــگــی... دوس دارم "تــــو" مـامــان بــچــه م شـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حالا بگو کی دیگه غم هاتو میگیره باتو میگریه بخوای برات میمیره شبا دستاش لای موهاته اره من نیستم ولی یادم که باهاته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اوﻧﯽ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ دوﺳﺘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺎﯾﺪ اذﯾﺘﺖ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻋﺬاﺑﺖ ﻧﻤﯿﺪه ... ﺷﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ روزی ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺘﻮ ﻧﭙﺮﺳﻪ وﻟﯽ ﻫﻤﻪ ﺣﻮاﺳﺶ ﭘﯿﺸﻪ ﺗﻮﺋﻪ ... ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻫﺎت ﻗﻬﺮ ﻫﻢ ﺑﮑﻨﻪ وﻟﯽ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ راﺣﺖ ازت دل ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر در همین نزدیکی ها چیزی به وسعت یک زندگی برایت جا گذاشته... خیالت آرام باشد.. آرام چشمهایت را ببند، یک نفر برای نگرانی های بیدار است... یک نفر تنها تو را باور دارد..♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مجارات می کنی ام! بی آنکه بدانی... من عاشقی می کنم با تو بی آنکه بدانی... فاصله از هوای من تا آغوش تو همین انبوه ندانستن هاست اگر بدانی چقدر دوستت دارم اگر بدانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده هایم را در هفت سالگی جا گذاشتم.. نمیگویم دیگر نخندیدم،نه... دروغ است دیگر به پاکی آن روزها نخندیدم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن که رفت به حرمت انچه باخود برد حق بازگشت ندارد، رفتنت مردانه نبود!لااقل مردباش وبرنگرد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگه از" میم"مالکیت استفاده نمیکنم!شب بخیرقشنگش.....