بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پـــــر جـــــرأت و مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت کســـی که مـــی فهمــــــد از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ‏ نہ براے آنچہ کہ " هستے " ‏ بلکہ براے آنچہ کہ " هستم " هنگامے کہ با توأم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کنارم نیستی  صبحانه یک تکلیف بی معناست ... این چای با صد من عسل شیرین نخواهد شد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمآن من ، تصویری از جنس "تو" می خواهد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار یادم نرود مرا در شبی رو به انتهای زمستان به هیچ خدایی نسپردی و رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخر عمر عاشق مردے مے مونم ‏↳‏ کہ از مردن براے من نمیترسہ ‏↳‏ اما از گرفتن دستام میترسہ ‏↳‏ و من ھم تا آخر عمر↳‏ تورو مث زخمے کہ خوب نمیشہ ‏↳‏ تو قلبم نگہ مے دارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنی است و با احتیاط حمل شود جای گرم و خشک و مرطوب مهم نیست بی "تو" می پوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه بـی مَنـطق بـه ~چـشمات~ مـیشه عـادت کَرد ؛ تـوی دَستـای تـو بـایَد بـه سیگــارَم حِسـادَت کَـرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... این مَنَم... زَنی تَنها دَر آستانهِ فَصلی سَرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم میکنی که مهربانیت راپنهان کنی مرا "شما" خطاب میکنی که هوایی نشوم اما نمیدانی اینها چقدر به "تو" می آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غبار ‏! ‏↳‏ تو کدام زندگی را به یاد داری ؟↳‏ و از کدام عشق پریشیده و پاشیده شده ای ؟ ‏↳‏ غبار خواستار ستایش است ..‏‏‏‏‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــدای خنـــــــــده ی ♥ مـــادرم ♥حتـــی غـــــــــم هایـــم را مــــی خنـدانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوستش داره کم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــر آدمـــی کــه میـــرود؛ یــــک روز... یــــک جـایی... به یــــک هـــوایی... بــرمیگـــردد! همیشـــه یــک چیـــزی بــرای جامــاندن هست؛ حتـــی یـــک "خــــــــاطــــره"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن .... دنیا را برای کسی دریدم .... که مرا به "سگی"فروخت....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه پـــــر جـــــرأت و مغـــرور مـی شــود در بـرابــرت کســـی که مـــی فهمــــــد از تـــــــه دل دوسـتــــش داری .... ! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوستت دارم ‏ نہ براے آنچہ کہ " هستے " ‏ بلکہ براے آنچہ کہ " هستم " هنگامے کہ با توأم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کنارم نیستی  صبحانه یک تکلیف بی معناست ... این چای با صد من عسل شیرین نخواهد شد ......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمآن من ، تصویری از جنس "تو" می خواهد . . . !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذار یادم نرود مرا در شبی رو به انتهای زمستان به هیچ خدایی نسپردی و رفتی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا آخر عمر عاشق مردے مے مونم ‏↳‏ کہ از مردن براے من نمیترسہ ‏↳‏ اما از گرفتن دستام میترسہ ‏↳‏ و من ھم تا آخر عمر↳‏ تورو مث زخمے کہ خوب نمیشہ ‏↳‏ تو قلبم نگہ مے دارم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شکستنی است و با احتیاط حمل شود جای گرم و خشک و مرطوب مهم نیست بی "تو" می پوسد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـگه به همه چــیز شــک دارم وقتی تـــو به دوســــت داشــتـن مـن یـــقیـن داشتی و بـی بـــهانـه رفــتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چـه بـی مَنـطق بـه ~چـشمات~ مـیشه عـادت کَرد ؛ تـوی دَستـای تـو بـایَد بـه سیگــارَم حِسـادَت کَـرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو... این مَنَم... زَنی تَنها دَر آستانهِ فَصلی سَرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخم میکنی که مهربانیت راپنهان کنی مرا "شما" خطاب میکنی که هوایی نشوم اما نمیدانی اینها چقدر به "تو" می آیند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای غبار ‏! ‏↳‏ تو کدام زندگی را به یاد داری ؟↳‏ و از کدام عشق پریشیده و پاشیده شده ای ؟ ‏↳‏ غبار خواستار ستایش است ..‏‏‏‏‏‏↳‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صــــدای خنـــــــــده ی ♥ مـــادرم ♥حتـــی غـــــــــم هایـــم را مــــی خنـدانـــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم حق داره گاهی کم بیاره اما حق نداره برای کسی که دوستش داره کم بذاره.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــــــر آدمـــی کــه میـــرود؛ یــــک روز... یــــک جـایی... به یــــک هـــوایی... بــرمیگـــردد! همیشـــه یــک چیـــزی بــرای جامــاندن هست؛ حتـــی یـــک "خــــــــاطــــره"...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نفس های خسته این گرگ نگاه نکن .... دنیا را برای کسی دریدم .... که مرا به "سگی"فروخت....