بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از روی ترسه، نه از روی شک "تو"رو با تمامه دلم خواستم... یه جوری کنارت دلم گرمه که میخوام روی پای خودم واستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی بروی جلویت را نمیگیرم فقط بگو... چگونه نگاهت کرد که میروی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجـ گـذاشـتـــہ امــ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ما هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هیچ‌ وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری . فهمیدی ؟ تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ، قبل از آن‌که از دستت برود ، عاشقانه دوست داشته باشی ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبردردناک است، فراموش کردن دردناکتر، ولی از این دو دردناکتراین است که ندانی بایدصبرکنی یافراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم ؛ یک جور خوبی ، ...حال من بد می شود..! ***هنوز دوست دارمو از این حرفها...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حالمان به هم خورد و عاشق شدیم امروز حالمان به هم می خورد که عاشق شديم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و تمام حواس من پیش مردم بود که عاشق خنده هایت نشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سال هاست کھ دیوانھ اے بے آزار ‏ هر روز عصر ، بر روے نیمکت پارکے کنار گل هاے رز مےنشیند ‏ و با چشمان بستھ ‏ ، در انتظار صدایے است تا او را بھ خویش بخواند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری  فرقی با مردن ندارد پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام "زندگی‏"‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است، جاذبه ی تو  از بس جذابی...! میخواهم تو را به نیوتن ثابت کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها و روزها..... حقیر تر از آنانند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند..........

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه از روی ترسه، نه از روی شک "تو"رو با تمامه دلم خواستم... یه جوری کنارت دلم گرمه که میخوام روی پای خودم واستم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهی بروی جلویت را نمیگیرم فقط بگو... چگونه نگاهت کرد که میروی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخـاطبــ خـآصــ مـטּ بـہ سـاבگـے یکــ لبخـنــב رهـایمـ کــرב... "او" رفـتـــ... و مــنـــ عـاشـقـانــہ هـاے بـے مخـاطبـمـ را بـہ حـراجـ گـذاشـتـــہ امــ.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر تنهایی ام چشم مرا بست اگر دل از تنم افتاد و بشکست فدای قلب پاک آن عزیزی که در هر جا که باشد یاد ما هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

“هیچ‌ وقت نمی‌توانی چیزی را که قرار است از دست بدهی ، نگه داری . فهمیدی ؟ تو فقط قادر هستی چیزی را که داری ، قبل از آن‌که از دستت برود ، عاشقانه دوست داشته باشی ! ”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدانم ؛ دیگر برای من نیستی ! اما …. دلی که با تو باشد این حرفها را نمیفهمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبردردناک است، فراموش کردن دردناکتر، ولی از این دو دردناکتراین است که ندانی بایدصبرکنی یافراموش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪاﺭﻩ ﺩﻳﻮﻭﻧﮕﻴﻪ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻳﻪ ﻛﺴﻲ ﻳﻪ ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺖ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻦ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩاﺭﻩ ﻭﻇﻴﻔﺲ اﻣﺎ ﺩﻭﺱ ﺩاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺗﻮﺳﻄ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩاﺭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻴﻪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تو که حرف می زنم ؛ یک جور خوبی ، ...حال من بد می شود..! ***هنوز دوست دارمو از این حرفها...***

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز حالمان به هم خورد و عاشق شدیم امروز حالمان به هم می خورد که عاشق شديم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو به افتادن من در خیابان خندیدی و تمام حواس من پیش مردم بود که عاشق خنده هایت نشوند....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و سال هاست کھ دیوانھ اے بے آزار ‏ هر روز عصر ، بر روے نیمکت پارکے کنار گل هاے رز مےنشیند ‏ و با چشمان بستھ ‏ ، در انتظار صدایے است تا او را بھ خویش بخواند ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جدا موندن از کسی که دوستش داری  فرقی با مردن ندارد پس عمری که بی تو میگذرد مرگیست به نام "زندگی‏"‏‏!‏‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه بی تابانه می خواهمت ای دوری ات آزمون تلخ زنده به گوری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

واقعیت است، جاذبه ی تو  از بس جذابی...! میخواهم تو را به نیوتن ثابت کنم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه ها و روزها..... حقیر تر از آنانند که بهانه ای برای از یاد بردنت باشند..........