بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان که رخسار تو را این همه زیبا میکرد... کاش از روز ازل فکر دل ما میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـتن یـعنی وقـتی میــــدونه... رو چـیزی حـساسی یـا از کاری بـدت میـــاد... حـواسش هـست کـه ناراحـتت نـکنه... دوسـت داشـتن یـعنی هـمـین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا هر چند شنبه قرار بزاريم  در خوابي، خيالي، جايي همديگه رو سير ببينيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو دنیامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحالم و گاه پرت میشوم به سمت تو.. زمین؛به کدام جاذبه اش مینازد..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جزر و مدی، نمیتواند آشفته ام کند وقتی... ... ...  سرم روی سینه تو بالا وپایین می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی…! اگر یک "دوستت دارم"را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پیر شدم  عشق تو از کنج جهان سر نزد اما گیسوی سیاهی ب هوای سحرت برف نشین شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چته دوباره؟؟؟ مریض شدی؟؟؟ +اره... - دارو واست چی بیارم؟؟؟ + صداشو :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی رو دوست داشت تو همیشه آن یکی من هستی و به جز عشق نامی برای تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی را بـهر کـاری سـاختند... کــار مــــــن دیــوانه ی "او" بــودن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست... که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذرار بگویم اخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم تو ادامه وجود منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان من  و جان تو گویی که یکی  بوده است سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت.. علم را زیر سوال میبرد آنقدر آرامم میکند که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده ی خون ، آه ِ ز لب ، دل که اسیر چشم تو لیک ولی غمم شده ، اینکه تو بغض کرده ای 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان که رخسار تو را این همه زیبا میکرد... کاش از روز ازل فکر دل ما میکرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوسـت داشـتن یـعنی وقـتی میــــدونه... رو چـیزی حـساسی یـا از کاری بـدت میـــاد... حـواسش هـست کـه ناراحـتت نـکنه... دوسـت داشـتن یـعنی هـمـین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بيا هر چند شنبه قرار بزاريم  در خوابي، خيالي، جايي همديگه رو سير ببينيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای تو دنیامو میگیره من از این اتفاق تازه خوشحالم و گاه پرت میشوم به سمت تو.. زمین؛به کدام جاذبه اش مینازد..؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جزر و مدی، نمیتواند آشفته ام کند وقتی... ... ...  سرم روی سینه تو بالا وپایین می رود!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی…! اگر یک "دوستت دارم"را ثانیه ای به تاخیر اندازی سالها دیر میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من پیر شدم  عشق تو از کنج جهان سر نزد اما گیسوی سیاهی ب هوای سحرت برف نشین شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسه از لب های شیربنت نصیبم میکنی؟ لا به لای دست های خود اسیرم میکنی؟ عشق را در بین موهای تو من گم کرده ام! دست هایم را میان گیسوانت می کنی؟! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

- چته دوباره؟؟؟ مریض شدی؟؟؟ +اره... - دارو واست چی بیارم؟؟؟ + صداشو :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه باید یکی رو دوست داشت تو همیشه آن یکی من هستی و به جز عشق نامی برای تو نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــر کـسی را بـهر کـاری سـاختند... کــار مــــــن دیــوانه ی "او" بــودن اسـت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست... که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگذرار بگویم اخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم تو ادامه وجود منی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جان من  و جان تو گویی که یکی  بوده است سوگند بدین یک جان کز غیر تو بیزارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت.. علم را زیر سوال میبرد آنقدر آرامم میکند که هیچ مسکنی جایش را نمیگیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیده ی خون ، آه ِ ز لب ، دل که اسیر چشم تو لیک ولی غمم شده ، اینکه تو بغض کرده ای