بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلــــخ اـωــــت  کـــه دلتـــ  هـــــواے روزهــــایے را کنـــد  کـــه یقیــــن دارے  دیــــگر نمے آیـــند... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم!  از من نخواه، منطقی باشم،  من از "دیوونگیمه " که دوستت دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره .... فقط امیدوارم این روزا بگذره ...... میدونم حال تو بدون من بهتره ..... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان سردی بود... سفیدی برفها چشم هارو میزد!!تو رفتی و جای پاهات رو برف ها پر کردند  ولی از یه جایی به بعد دیگه جای پای یک نفر نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،  حالَــــــــم خوب می شود!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین بدترین قسمت عاشقی اینه که بعضی وقتا یه کارایی واسش میکنی که خودشم نمیفهمه واسه چی همچین کاری واسش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشهایمان خانه های ما برای یک دیگرند  آغوش من خانه ای برای تو  آغوش تو خانه ای برای من  به سوی خانه خودت بیا  که درش همواره به سویت باز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــــــﺎﻳَﻢ.... ﺗﻨﻬــــــﺎﯼ ﺗﻨـــﻬـــﺎ... ﺍﻣـــــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﻧﻤﻴــــﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺴــــﯽ ﺑـﻳــﻬﻮﺩﻩ ﺷﺎﻝ ﮔـــــﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴــــﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑــــﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓـــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﻴـــــﻨﺪﺍﺯﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے شناـפֿـت آבما نبایـב عجول بوב בیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ ᓅـقط بایـב صبور بوב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گریه ام می اندازد مرا خنده دار ترین حرف هایی که اثری از تو ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ، فقط گاهی وقت ها ، دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد ! زل بزند به چشمانم و بگوید : حق با توست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه یه کامیون زنبور دوست دارم اگه جرعت داری برو بشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــــــتت دارم بهــــایش هم هرچه هست روی چشــــــــــــمانم.....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلــــخ اـωــــت  کـــه دلتـــ  هـــــواے روزهــــایے را کنـــد  کـــه یقیــــن دارے  دیــــگر نمے آیـــند... :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزم!  از من نخواه، منطقی باشم،  من از "دیوونگیمه " که دوستت دارم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هنوزم تو فکرتم یه سره .... فقط امیدوارم این روزا بگذره ...... میدونم حال تو بدون من بهتره ..... چی میشد معرفت داشتی تو یه ذره .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان سردی بود... سفیدی برفها چشم هارو میزد!!تو رفتی و جای پاهات رو برف ها پر کردند  ولی از یه جایی به بعد دیگه جای پای یک نفر نبود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی می گویی حالَــــــت چگونه است،  حالَــــــــم خوب می شود!!❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونین بدترین قسمت عاشقی اینه که بعضی وقتا یه کارایی واسش میکنی که خودشم نمیفهمه واسه چی همچین کاری واسش کردی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشهایمان خانه های ما برای یک دیگرند  آغوش من خانه ای برای تو  آغوش تو خانه ای برای من  به سوی خانه خودت بیا  که درش همواره به سویت باز است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﻨﻬــــــﺎﻳَﻢ.... ﺗﻨﻬــــــﺎﯼ ﺗﻨـــﻬـــﺎ... ﺍﻣـــــﺎ ﺩﻟــــﻢ ﻧﻤﻴــــﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺴــــﯽ ﺑـﻳــﻬﻮﺩﻩ ﺷﺎﻝ ﮔـــــﺮﺩﻥ ﺍﺣﺴــــﺎﺳﺶ ﺭﺍ ﺑــــﻪ ﮔﺮﺩﻥ ﺁﺩﻡ ﺑﺮﻓـــــﯽ ﺩﻟﻢ ﺑﻴـــــﻨﺪﺍﺯﺩ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

براے شناـפֿـت آבما نبایـב عجول بوב בیر یا زوב פֿـیلے قشنگ פֿـوבشونو نشونت میـבטּ ᓅـقط بایـב صبور بوב

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺗﺎ ﮔﺮﻣﯽ ﺁﻏﻮﺵ ﺗﻮ ﻫﺴﺖ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﻧﻤﯽ ﺁﻭﺭﻡ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو اما عشق بی معناست ، می دانی ؟ دستهایم تا ابد تنهاست ، می‌دانی؟ آسمانت را مگیر از من ، که بعد از تو زیستن یک لحظه هم بی‌جاست ، می‌دانی ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به گریه ام می اندازد مرا خنده دار ترین حرف هایی که اثری از تو ندارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی وقت ها ، فقط گاهی وقت ها ، دوست دارم کسی دستانم را در دستش بگیرد ! زل بزند به چشمانم و بگوید : حق با توست . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایى راه رفتن سخت نیست … ! ولى وقتى ما این همه راهو با هم رفتیم تنهایى برگشتن خیلى سخته …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به اندازه یه کامیون زنبور دوست دارم اگه جرعت داری برو بشمار.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوســـــــــتت دارم بهــــایش هم هرچه هست روی چشــــــــــــمانم.....