بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتنش نیست ، واسه اینه که بهترشو پیدانکرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روزی خانه ام را بی پنجره می سازم، بی روزن. تا پای اسارت به لحظه های من و پاییز باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن… توشده اى انقلاب زندگى من حالاهرآنچه درزندگى من است تاریخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بی رحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزنامه میخرم،هرروز درپی نامت میان صفحه ترحیم… گفته بودی<<بی تو میمیرم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی...  از ته دلت مطمئن باشی تو قلب کسی که دوستش داری یه جای گرم داری... حتی اگه کنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر اشک چشمان من است/هرکجاعاشق بدیدی از رفیقان من است/گرخودت عاشق شدی ازآتش دوزخ مترس/من خودم عاشق شدم دوزخ گلستان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک دست نداش ولی تا دلت بخواد دست گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن اینده ای خواهم ساخت که گذشته ام جلویش زانو بزند و هر کسی در زندگی ام وارد شود انقدر خوشبخت کنم که از زندگی ام بیرون نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یاد گرفتم صادقانه بد باشم........اما لاشیانه ادعای خوبا رو در نیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری میگی خسته شدی .....آره گلم تو از همون چشمایی خسته شدی که یه روزی آرزو داشتی نگاهت کنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های من عاشق دستگیره ی در بود وقتی می چرخاندم صدای قیژش تو را نشانم می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به یادت نخواهم انداخت که برگردی مهم باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای تورا می کند هر صبح ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده اصلا دوست ندارم ببینمت هیچوفت خاطراتمان تکرار نمیشود دیگر هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم همیشه ! . . . .تقدیم به عاشق های به هم نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگاری که همه دل ها " سنگ " شده با افتخار میگم دلم برات "تنگ " شده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونی که رفت اگه برگرده از دوست داشتنش نیست ، واسه اینه که بهترشو پیدانکرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من روزی خانه ام را بی پنجره می سازم، بی روزن. تا پای اسارت به لحظه های من و پاییز باز نشود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اى وجودمن… توشده اى انقلاب زندگى من حالاهرآنچه درزندگى من است تاریخ دارشده است، قبل ازتو،بعدازتو… 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب آغاز هجرت تو شب در خود شکستنم بود شب بی رحم رفتن تو شب از پا نشستنم بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزنامه میخرم،هرروز درپی نامت میان صفحه ترحیم… گفته بودی<<بی تو میمیرم>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامش یعنی...  از ته دلت مطمئن باشی تو قلب کسی که دوستش داری یه جای گرم داری... حتی اگه کنارت نباشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر اشک چشمان من است/هرکجاعاشق بدیدی از رفیقان من است/گرخودت عاشق شدی ازآتش دوزخ مترس/من خودم عاشق شدم دوزخ گلستان من است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب سلامتی کسی ک دست نداش ولی تا دلت بخواد دست گرفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شک نکن اینده ای خواهم ساخت که گذشته ام جلویش زانو بزند و هر کسی در زندگی ام وارد شود انقدر خوشبخت کنم که از زندگی ام بیرون نرود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یاد گرفتم صادقانه بد باشم........اما لاشیانه ادعای خوبا رو در نیارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داری میری میگی خسته شدی .....آره گلم تو از همون چشمایی خسته شدی که یه روزی آرزو داشتی نگاهت کنن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست های من عاشق دستگیره ی در بود وقتی می چرخاندم صدای قیژش تو را نشانم می داد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به یادت نخواهم انداخت که برگردی مهم باشم خودت برمیگردی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم هوای تورا می کند هر صبح ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برایت تنگ نشده اصلا دوست ندارم ببینمت هیچوفت خاطراتمان تکرار نمیشود دیگر هرگز اما با تمام وجود دوستت دارم همیشه ! . . . .تقدیم به عاشق های به هم نرسیده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو روزگاری که همه دل ها " سنگ " شده با افتخار میگم دلم برات "تنگ " شده