بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را به هـمه کــــس بگویـــم پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! ! تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!! دلــِـش ميخـــواد لــَـعــنــَــتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسی که هنوز داری... ولی!!! دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند...بد خط بود... روزگار نتوانست انها را بخواند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه عشقت ترکت کرد.نه توباختی نه اون ..سرنوشت بهتری درانتظارهست..خدااون بالامواظب همه چی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سرما بخوری من هم می خورم ! برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی ست نه به ویروس ها ربط دارد نه هیچ چیزِ دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از عشق برايمان گفتي اين بار ما براي تو از عشق گفتيم  مرتضي بي تو تموم عشق ها برام پوچ شده اول واخرعشق تويي امپراطور بهشتي شدنت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدتو...سکوت میان کلامم باشی دیده نمیشوی اما من تو را حس میکنم شاید تو...هیاهوی قلبم باشی شنیده نمیشوی اما من تو را نفس میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشودن چشمهایت هر صبح، طلوع دو خورشید دیگر در روز من است...! چقدر نورانی هستند روزهایم با حضورت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه ای ک آشناترازهرآشنایی برام شدی، تاآخرعمرت باهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من نتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو هــســتــیُ کِنــآرِت ،،، دُنـیـــآ ادامــه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟! صدايم را مى شنوى؟! حق نيست صدايش را ديگر نشنويم خدآیا زود مرتضی رو بردی پیش خودِت خِیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام آنکه دنیایم بود آنچنان زمینم زد که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــادت نـــدارم درد دلـــــم را به هـمه کــــس بگویـــم پس خاکـــــش میکنم زیــر چهـــــره ی خنــــدانم...! ! ! تا همـــــه فکـــــر کننــــد . . . نه دردی دارم و نه قلبــــــــــــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــلو کـسي که تنهــاست انــقــَـدر از عــِـشقــِـت تــَــعريف نــَـکــُــن !!! دلــِـش ميخـــواد لــَـعــنــَــتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتیه کسی که هنوز داری... ولی!!! دیگه مال تو نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند...بد خط بود... روزگار نتوانست انها را بخواند :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگاه عشقت ترکت کرد.نه توباختی نه اون ..سرنوشت بهتری درانتظارهست..خدااون بالامواظب همه چی هست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو سرما بخوری من هم می خورم ! برای دو نفر که همدیگر را دوست دارند این یک اتفاقِ منطقی ست نه به ویروس ها ربط دارد نه هیچ چیزِ دیگر

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هميشه از عشق برايمان گفتي اين بار ما براي تو از عشق گفتيم  مرتضي بي تو تموم عشق ها برام پوچ شده اول واخرعشق تويي امپراطور بهشتي شدنت مبارك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شایدتو...سکوت میان کلامم باشی دیده نمیشوی اما من تو را حس میکنم شاید تو...هیاهوی قلبم باشی شنیده نمیشوی اما من تو را نفس میکشم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گشودن چشمهایت هر صبح، طلوع دو خورشید دیگر در روز من است...! چقدر نورانی هستند روزهایم با حضورت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها مانند گلی شده ام که هر پروانه ای روییش می نشیند و می رود بی آنکه قصه “عادت” را بفهمد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای غریبه ای ک آشناترازهرآشنایی برام شدی، تاآخرعمرت باهاتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این حال سگی من نتیجه ی گربه صفتی های توست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو هــســتــیُ کِنــآرِت ،،، دُنـیـــآ ادامــه داره !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدايا؟! صدايم را مى شنوى؟! حق نيست صدايش را ديگر نشنويم خدآیا زود مرتضی رو بردی پیش خودِت خِیلی زود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خاکی خاکی ام آنکه دنیایم بود آنچنان زمینم زد که تا آخر عمر باید خودم را بتکانم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دوست داشتَنت مشغولم همانند سربازی که سالهاست در مقری متروکه بی خبر از اتمام جنگ نگهبانی می دهد !