بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که وقتی عشقش بهش گفت ما به هم نمی خوریم هزار تومن هزار تومن جمع کرد تا با دختره هم سطح بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني . . . . چشممون رو روي اشتباهاي همسرمون ببنديم . بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش استاندارد قصه های عاشقانه بود .. مردمکش عسلی بود .. به همین خاطر نگاهت به نگاهش می چسبید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز زمانی دارد .. نفسسسم که باشی  دیر برسی من رفته ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم برو تامباداازکسانی ک تنهایم گذاشتندجابمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضــــــور نشانــــــه بــــــودن نــــــیست ...! گــــــاه غـــایبــــی خـــــاطــــره اش هــــــزاران آینــــــه را بـــه تصــــــویر  می کشــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ" ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه ادم یه نفر داشته باشه که با صداش اروم بشه حتی تو بد ترین شرایط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت موهای بلند من بود ... میخواهم کوتاهشان کنم ، بر نمیگردی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصراع نخست من تو را میبوسم در مصرع بعد هم تو را میبوسم ایراد ندارد، به کسی چه اصلا شعر خودم است، "من تو را میبوسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال کفش ها ، پا برهنه می زنم به راه ، من مسافرم ، چه باک ؟! روح من به رفتن است ، کفش ها بهانه اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن...که هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد؟ تو که هر لحظه در خاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت رو برنگردوندے ببینے داره دنیا سرҐ آوار میشه / چقدر این صحنه ے تاریک رفتن ، داره تو زندگیҐ تکرار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس هآی قدیمی ام "رقیب" هایم شده اند !!! تصویر زنی که روزی دوستش داشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بچه ی شیطون توی کوچه ها بودم عشق تو بزرگم کرد ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهوه چشمان توست تیره تلخ اما آرامبخش و اعتیاد آور.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی پسری که وقتی عشقش بهش گفت ما به هم نمی خوریم هزار تومن هزار تومن جمع کرد تا با دختره هم سطح بشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يعني . . . . چشممون رو روي اشتباهاي همسرمون ببنديم . بياين همسرمونو بيشتر دوست داشته باشيم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هایش استاندارد قصه های عاشقانه بود .. مردمکش عسلی بود .. به همین خاطر نگاهت به نگاهش می چسبید .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چیز زمانی دارد .. نفسسسم که باشی  دیر برسی من رفته ام .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو هم برو تامباداازکسانی ک تنهایم گذاشتندجابمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضــــــور نشانــــــه بــــــودن نــــــیست ...! گــــــاه غـــایبــــی خـــــاطــــره اش هــــــزاران آینــــــه را بـــه تصــــــویر  می کشــــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺁﻏﻮﺷﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ "ﺟﻨﮓ ﻭﯾﺘﻨﺎﻡ" ﺍﺳﺖ ﻫﺮﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ ﯾﺎ ﺍﮔﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ بود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقد خوبه ادم یه نفر داشته باشه که با صداش اروم بشه حتی تو بد ترین شرایط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نقطه ضعفت موهای بلند من بود ... میخواهم کوتاهشان کنم ، بر نمیگردی ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مصراع نخست من تو را میبوسم در مصرع بعد هم تو را میبوسم ایراد ندارد، به کسی چه اصلا شعر خودم است، "من تو را میبوسم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیخیال کفش ها ، پا برهنه می زنم به راه ، من مسافرم ، چه باک ؟! روح من به رفتن است ، کفش ها بهانه اند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برایم تعریف کن...که هرگز فراموش نشدن چه حسی دارد؟ تو که هر لحظه در خاطرمی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرت رو برنگردوندے ببینے داره دنیا سرҐ آوار میشه / چقدر این صحنه ے تاریک رفتن ، داره تو زندگیҐ تکرار میشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عکس هآی قدیمی ام "رقیب" هایم شده اند !!! تصویر زنی که روزی دوستش داشتی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یه بچه ی شیطون توی کوچه ها بودم عشق تو بزرگم کرد ...