بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت یعنی بهت میگه: "حتی اگه باهم حرفم نزنیم من تورو به هیچکــــی نمیدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند؛ نمی دانست... منتظر نشسته ام تا به تو برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟؟ دیگر از دلتنگی گذشته است .. گم شده است دلی که تا دیروز دلتنگ چشمان به رنگ شبت بود .. کجا ؟؟ در میان تمام " آخ " هایی که در نبودنت کشیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن  تنها یک حرف ساده بود !! از قول من به باران بی امان بگو : " دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنی ندارد عاشقی کردن فرقی ندارد کودکی پیری هر وقت زانو را بغل کردی یعنی تو هم با عشق درگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرا در خاطرت مرور میکنی؟! کاش تو انقدر مغرور نبودی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسادتی زیبا نیست جز حسادت یک زن برای مالکیت همسرش مخصوصا وقتی چشای آقاش داره میچرخه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم تولدت نيست اماخوشحالم كه متولدشدی تابهانه ی نفس كشيدنم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه " تو " داشته باشه ... که هر وقت از همه چی خسته و ناامید بود  بهش بگه : مهم اینه که تو هستی ، بی خیالِ دنیا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی خیالمــــــ نشــــــو ...! حتــــــی اگــــــر مُــــــرده باشــــــم ... شایــــــد زنــــــده امــــــ کنــــــد نفــــــس مهــــــربــــــان تــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد همه را از بالا میبینند... آنها خیلی بالا اند... آنقدر بالا که کسی برای کمک به او دستش به او نمیرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود لا دلم بازی نکن ، من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه روزی برسه که بیای مرا در آغوش بگیری...گله کنم بگی هیس...همه کابوس ها تمام شد...در گوشم بگی برا همیشه مال من شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی وقتی شماره های گوشیتو میای پایین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار نمیبینی داغونه... آخه رابطمون شده مثه دوتا دیوونه... دیگه رفتنه هر دوتاییمون آسونه...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت یعنی بهت میگه: "حتی اگه باهم حرفم نزنیم من تورو به هیچکــــی نمیدم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم می گفت دوستانت را ببین همه به جایی رسیده اند؛ نمی دانست... منتظر نشسته ام تا به تو برسم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانی ؟؟ دیگر از دلتنگی گذشته است .. گم شده است دلی که تا دیروز دلتنگ چشمان به رنگ شبت بود .. کجا ؟؟ در میان تمام " آخ " هایی که در نبودنت کشیدم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میان ماندن و نماندن  تنها یک حرف ساده بود !! از قول من به باران بی امان بگو : " دل اگر دل باشد آب از آسیاب علاقه اش نمی افتد . . . "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سنی ندارد عاشقی کردن فرقی ندارد کودکی پیری هر وقت زانو را بغل کردی یعنی تو هم با عشق درگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خیالت نمیفهمم یواشکی مرا در خاطرت مرور میکنی؟! کاش تو انقدر مغرور نبودی..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ حسادتی زیبا نیست جز حسادت یک زن برای مالکیت همسرش مخصوصا وقتی چشای آقاش داره میچرخه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميدانم تولدت نيست اماخوشحالم كه متولدشدی تابهانه ی نفس كشيدنم باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم باید یه " تو " داشته باشه ... که هر وقت از همه چی خسته و ناامید بود  بهش بگه : مهم اینه که تو هستی ، بی خیالِ دنیا ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــــــی خیالمــــــ نشــــــو ...! حتــــــی اگــــــر مُــــــرده باشــــــم ... شایــــــد زنــــــده امــــــ کنــــــد نفــــــس مهــــــربــــــان تــــــو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی افراد همه را از بالا میبینند... آنها خیلی بالا اند... آنقدر بالا که کسی برای کمک به او دستش به او نمیرسد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حوصله ات که سر میرود لا دلم بازی نکن ، من در بی حوصلگی هایم با تو زندگی کرده ام.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یعنی میشه روزی برسه که بیای مرا در آغوش بگیری...گله کنم بگی هیس...همه کابوس ها تمام شد...در گوشم بگی برا همیشه مال من شدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی همون مکثیه که رو اسمش میکنی وقتی شماره های گوشیتو میای پایین 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت احساسم سالهاست خشکیده است دیگر تشنه ی هیچ محبتی نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دست رو دلم نذار نمیبینی داغونه... آخه رابطمون شده مثه دوتا دیوونه... دیگه رفتنه هر دوتاییمون آسونه...