بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد یه آقاداشته باشم وقتی ازسرکارمیاد،تادرو وامیکنه بپرم بغلش بگم خسته نباشی عشقم.! اونم منوبغل کنه ببره بالابگه:مگه میشه یه فرشته توخونه منتظرم باشه وخستگی واسم بمونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه صدایش می لرزد  هر بار که مرا می بیند ... سرش را پایین می اندازد و می گوید: خبــــری نیستـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه... رو کسی دست گذاشته ای که همه ی دنیای من است....... بی وجدان آنقدر راحت به او نگو عزیزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــــتـــــی ک تـــــو نیســــــــــتـــــی مهربانــــــــــی دیـــــگــــــــــران غمگــــــــــینم میـکنـــــد~~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که نه تویی بودی نه منی ولی وقتی پیوند خوردیم دنیاهم برای ما تعظیم کرد نه فقط دستهایم را ول نکن باهم تا آخرین نفس نفس میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقایی ک روزی صدبار تو سر و کله هم نزنن ک عاشق نیستن ؛ اونا فتوشاپن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــــــــــاشــــــــــــــــق کـــه شـــــــــــــــــدی☜✘√ ریــــــــــــــمــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن⇜✘√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست خاک بر فرقش نیشند انکه یار از من گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بدون تو پا لیز است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ! ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﻮست ! ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم برفیامو هیچوقت قشنگ نساختم / چون برفامون گِلے بود هیچوقت یه رنگ نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسه ! شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرشهری غریب یادکرد........هروقت عزیزت نگاهش رابه دیگری تعارف کردتوغریبی........خواهشامنتشرش کنید.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خــدا بخواید  "دلی"  ععرو که قســمـــت شـــما نیست به دلتون نزدیک نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را که جمع میکنم دسته گلی می شود شبیه تــو برای تــو

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواد یه آقاداشته باشم وقتی ازسرکارمیاد،تادرو وامیکنه بپرم بغلش بگم خسته نباشی عشقم.! اونم منوبغل کنه ببره بالابگه:مگه میشه یه فرشته توخونه منتظرم باشه وخستگی واسم بمونه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه صدایش می لرزد  هر بار که مرا می بیند ... سرش را پایین می اندازد و می گوید: خبــــری نیستـــــ ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه... رو کسی دست گذاشته ای که همه ی دنیای من است....... بی وجدان آنقدر راحت به او نگو عزیزم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقـــــتـــــی ک تـــــو نیســــــــــتـــــی مهربانــــــــــی دیـــــگــــــــــران غمگــــــــــینم میـکنـــــد~~

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزایی بود که نه تویی بودی نه منی ولی وقتی پیوند خوردیم دنیاهم برای ما تعظیم کرد نه فقط دستهایم را ول نکن باهم تا آخرین نفس نفس میکشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشقایی ک روزی صدبار تو سر و کله هم نزنن ک عاشق نیستن ؛ اونا فتوشاپن :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عــــــــــــــاشــــــــــــــــق کـــه شـــــــــــــــــدی☜✘√ ریــــــــــــــمــــــــــل نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن⇜✘√

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من و تــــــــو برای رسیدن به هم هیچ چیز کم نداریم به غیر از یک معجزه ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست خاک بر فرقش نیشند انکه یار از من گرفت......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز بدون تو پا لیز است!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺪﻫﯽ ﮐﻪ ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﮐﻦ! ﻭ ﻣﻦ ﻣﯿﻤﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﭼﻄﻮﺭ ﺟﻤﻌﺶ ﮐﻨﻢ، ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﺶ ﭘﯿﺶ ﺗﻮست ! ‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من آدم برفیامو هیچوقت قشنگ نساختم / چون برفامون گِلے بود هیچوقت یه رنگ نداشتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به همین بغض لعنتی قسم نوبت گریه ی تو هم میرسه ! شک نکن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غربت رانبایددرشهری غریب یادکرد........هروقت عزیزت نگاهش رابه دیگری تعارف کردتوغریبی........خواهشامنتشرش کنید.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خــدا بخواید  "دلی"  ععرو که قســمـــت شـــما نیست به دلتون نزدیک نکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افکار عاشقانه ام را که جمع میکنم دسته گلی می شود شبیه تــو برای تــو