بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد ! به نقطه ی ما شدن که رسیدی ...  شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت  میان مردمان شهر فریاد بزن " دوستت دارم " و اگر کسی چشم غره ای رفت  تنها دعایش کن عاشق شود ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست درست از همون روزی که تو  تموم زندگیم شدی تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش باش,حتی همین قدر دور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تمنای من و یار من و جان مني... پس بمان تا که نمانم به تمناى کسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق اسمون خدا با اسمون دلم چیه؟؟؟؟؟ اسمون خدا یه ماه داره با بی نهایت ستاره ولی اسمون دلم یه تک ستاره داره که بی نهایت ماهه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارکشیدن شیرین نیست! اماسه تاش واقعاشیرینه پشت درارایشگاه منتظرعروس خانومت اون چن ثانیه برای بله گفتن سرسفره عقد انتظاربرای دیدن اولین لبخندبچت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب کن جانم را به جانت دستم را به دستت نباشی نفس تنگ است دلم تنگ است وقتی تو نیستی دلم که هیچ دنیا هم تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه مینویسم اما تو بلند بخوان به بلندای احساسم: دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گَهی آشفته با یادش  گَهی اتش زند داغش ولی خب ، دوستش دارم  خدا یار و نگهدارش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی..... من تورا میخواهم.... وهمین ساده ترین قصه یک انسان است.... تومرا میخوانی..... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم.... و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش  بابت روزهایی که گذشت احساس گناه می کنم اما من فقط ادای محبت را در می آوردم این را بدان که عشق فقط تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف می کنم تو را ، بوسه دهم لب تو را  با دل من چه کرده ای؟ ضریح و کعبه ام شدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت عاشق نشو که عشق شده بیماری گفتمش دیر شده داروی هجران داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشود  دست از دوست داشتن یکی برداشت! حتی وقتی ازش متنفری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـكه ای از مـن نـیستی عـشقم تـمام مـنی نـباشی تـمام مـی شـوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری  که به دختره دست نزد و گفت: شاید مال هم نباشیم نمی خوام دست خورده باشی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد و زن ندارد ! به نقطه ی ما شدن که رسیدی ...  شور انگیز ترین باش برای عاشقانه هایت  میان مردمان شهر فریاد بزن " دوستت دارم " و اگر کسی چشم غره ای رفت  تنها دعایش کن عاشق شود ، همین . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست درست از همون روزی که تو  تموم زندگیم شدی تو تنها تکیه گاهی برای خستگی هام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام آرامش باش,حتی همین قدر دور....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو تمنای من و یار من و جان مني... پس بمان تا که نمانم به تمناى کسى...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق اسمون خدا با اسمون دلم چیه؟؟؟؟؟ اسمون خدا یه ماه داره با بی نهایت ستاره ولی اسمون دلم یه تک ستاره داره که بی نهایت ماهه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انتظارکشیدن شیرین نیست! اماسه تاش واقعاشیرینه پشت درارایشگاه منتظرعروس خانومت اون چن ثانیه برای بله گفتن سرسفره عقد انتظاربرای دیدن اولین لبخندبچت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلاب کن جانم را به جانت دستم را به دستت نباشی نفس تنگ است دلم تنگ است وقتی تو نیستی دلم که هیچ دنیا هم تنگ است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوتاه مینویسم اما تو بلند بخوان به بلندای احساسم: دوستت دارم..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گَهی آشفته با یادش  گَهی اتش زند داغش ولی خب ، دوستش دارم  خدا یار و نگهدارش 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو مرا میفهمی..... من تورا میخواهم.... وهمین ساده ترین قصه یک انسان است.... تومرا میخوانی..... من تورا ناب ترین شعر زمان میدانم.... و تو هم میدانی تا ابد در دل من میمانی.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا ببخش  بابت روزهایی که گذشت احساس گناه می کنم اما من فقط ادای محبت را در می آوردم این را بدان که عشق فقط تویی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طواف می کنم تو را ، بوسه دهم لب تو را  با دل من چه کرده ای؟ ضریح و کعبه ام شدی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت عاشق نشو که عشق شده بیماری گفتمش دیر شده داروی هجران داری!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی نمیشود  دست از دوست داشتن یکی برداشت! حتی وقتی ازش متنفری..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـكه ای از مـن نـیستی عـشقم تـمام مـنی نـباشی تـمام مـی شـوم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری  که به دختره دست نزد و گفت: شاید مال هم نباشیم نمی خوام دست خورده باشی