بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای رسم دایره مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگار ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم ... تنها می خواستم دستت را بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــا چـــــراغی همـــــه جـــــا گشتـــــم و گشتـــــم در شهـــــر ... هیـــــچ کـــــس، هیـــــچ کـــــس اینجـــــا بـــــه تـــــو ماننـــــد نشـــــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگ کــه بــاشــی ســاده تــریــن حــرفــهــا اشــکــت را در مــیــاورد.... یــادِ تــــو کــه دیــگــر جــــای خــــــود دارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی حواست باشدمن بچگیام واکسن هاری نزدم پس سر به سر من نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـنتی! وقتی به من میفهمانی که او را دوست داری میدانی که فکر و خیال های دخترانه چه بر سرم می آورند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شود بین دو نفر همین که دستت را آروم بگیره.. یه فشار کوچیک بده.. این یعنی من هستم تا آخرش.. همین کافیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صورت حساب لطفا… باقیشم مال خودت… منو خلاص کن  سیر شدم از زندگی……………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون مال قارون ماراچه به مال دنیا؟ گنج من ی تارموته نمیدم به کل دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان دیگری منتظر تو نمی ماند... تو باید بدوی تا به اوبرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمارو با "انتظار" امتحان نکن انتظار آدمارو "عوض" میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜☆ ♚ میگن روز قیامت خدا از تک تک کارای ادم سوال میکنه... ?? ♚ آخ........  ☆ دوست دارم روز قیامت خدا ازم بپرسه: ☜ واسه چی دلت شکست؟؟؟ ☜ اونوقت قیــــــــاااااااااامت بپا میکنم. ♚

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مــﮯ کـنـم کــﮧ حــســوכم!!!! کـســﮯ کــﮧ مـال مـــنــﮧ کــســـﮯ حـق نـכارـﮧ بـهـش اشـاره کــنـــﮧ!!! آره عــزیـزم...ایـنـجـوریـاسـت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو چقدر می آید به قامتم  در آن به قدر پیرهن خویش راحتم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــار و پــود هستــی ام بر بــاد رفت  اما نرفت ، عاشقــی ها از دلــم ، دیوانگــی ها از ســرم...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای زیستن دو قلب لازم است،قلبی که دوست بدارد قلبی که دوستش بدارند 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به جای رسم دایره مربع می کشند عقل را پر داده عشقت از سر پرگار ها.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز فالگیر نبودم ... تنها می خواستم دستت را بگیرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــا چـــــراغی همـــــه جـــــا گشتـــــم و گشتـــــم در شهـــــر ... هیـــــچ کـــــس، هیـــــچ کـــــس اینجـــــا بـــــه تـــــو ماننـــــد نشـــــد ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلــتــنــگ کــه بــاشــی ســاده تــریــن حــرفــهــا اشــکــت را در مــیــاورد.... یــادِ تــــو کــه دیــگــر جــــای خــــــود دارد....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی حواست باشدمن بچگیام واکسن هاری نزدم پس سر به سر من نذار....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعـنتی! وقتی به من میفهمانی که او را دوست داری میدانی که فکر و خیال های دخترانه چه بر سرم می آورند؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی لازم نیست حرفی زده شود بین دو نفر همین که دستت را آروم بگیره.. یه فشار کوچیک بده.. این یعنی من هستم تا آخرش.. همین کافیه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا صورت حساب لطفا… باقیشم مال خودت… منو خلاص کن  سیر شدم از زندگی……………

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنج قارون مال قارون ماراچه به مال دنیا؟ گنج من ی تارموته نمیدم به کل دنیا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدان دیگری منتظر تو نمی ماند... تو باید بدوی تا به اوبرسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمارو با "انتظار" امتحان نکن انتظار آدمارو "عوض" میکنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

☜☆ ♚ میگن روز قیامت خدا از تک تک کارای ادم سوال میکنه... ?? ♚ آخ........  ☆ دوست دارم روز قیامت خدا ازم بپرسه: ☜ واسه چی دلت شکست؟؟؟ ☜ اونوقت قیــــــــاااااااااامت بپا میکنم. ♚

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افـتـخــار مــﮯ کـنـم کــﮧ حــســوכم!!!! کـســﮯ کــﮧ مـال مـــنــﮧ کــســـﮯ حـق نـכارـﮧ بـهـش اشـاره کــنـــﮧ!!! آره عــزیـزم...ایـنـجـوریـاسـت!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوش تو چقدر می آید به قامتم  در آن به قدر پیرهن خویش راحتم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــار و پــود هستــی ام بر بــاد رفت  اما نرفت ، عاشقــی ها از دلــم ، دیوانگــی ها از ســرم...!!!