بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتي و رفتي..... اما بي انصاف تا هميشه شمردن،شرط بازي نبود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم میزنم تا ازت بگذرم قدم میزنم بلکه یادم بره میخوام جا بذارم یه جا فکرتو نمیذاره این شهر پر خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود  که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارهای توی چشمات هر روز هزار بار مغز روح مرا می خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم نگاهت فروشی نیست قرضش که می دهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتنت روی پیراهنم مانده امروز بوییدمش عمیق ، عمیق … با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم و به یاد آوردم که دیگر ، تنت سهم دیگری ست و غمت سهم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی یعنی قلبت بی ارزش ترین قسمت زندگیش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم.. و من به خیابان رفتم  فضای اتاق برای پرواز کافی نبود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه  که دلش یه جای دیگست و همه وجودش مال اونه .. چه بده برای اونکه جون میدی غریبه باشی بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی .. "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستش اوردم پیر شدم!!! حالا هم اینقد ترس از دست دادنش دارم که دارم میمیرم، ولی حیف که نمیفهمه، همش حرف خداحافظی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه ی تبر همیشه سهم ساقه من بود.... تو شب شهر فرنگی قسمتم تنها شدن بود... میدونستم که زمستان ختم قصه درخته... اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله هست... میتونه دنیارو عوض کنه حرف نزن... بیا بغلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به سر گرفتم و گفتم: سلام عشق! یعنی به جـز حریـــم تو بر من حرام عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بدون اینکه گوشیتو بذاری رو سایلنت بری بشینی سر کلاس ریاضی...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم گذاشتي و رفتي..... اما بي انصاف تا هميشه شمردن،شرط بازي نبود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر ورق زمان نوشته ام به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن زیباست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدم میزنم تا ازت بگذرم قدم میزنم بلکه یادم بره میخوام جا بذارم یه جا فکرتو نمیذاره این شهر پر خاطره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دقایقی در زندگی هست که دلت برای کسی آنقدر تنگ میشود  که میخواهی او را از رویاهایت بیرون بکشی و در دنیای واقعی بغلش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مارهای توی چشمات هر روز هزار بار مغز روح مرا می خورند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دانم نگاهت فروشی نیست قرضش که می دهی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عطرتنت روی پیراهنم مانده امروز بوییدمش عمیق ، عمیق … با هر نفس بغضم را سنگین تر کردم و به یاد آوردم که دیگر ، تنت سهم دیگری ست و غمت سهم من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ناراحتی یعنی قلبت بی ارزش ترین قسمت زندگیش باشه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی دوستت دارم.. و من به خیابان رفتم  فضای اتاق برای پرواز کافی نبود..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"چقده سخته بدونی اونکه میخوایش نمیمونه  که دلش یه جای دیگست و همه وجودش مال اونه .. چه بده برای اونکه جون میدی غریبه باشی بگی میخوام با تو باشم بگه میخوام که نباشی .. "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا به دستش اوردم پیر شدم!!! حالا هم اینقد ترس از دست دادنش دارم که دارم میمیرم، ولی حیف که نمیفهمه، همش حرف خداحافظی میزنه . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تیغه ی تبر همیشه سهم ساقه من بود.... تو شب شهر فرنگی قسمتم تنها شدن بود... میدونستم که زمستان ختم قصه درخته... اما تنهایی شکستن خیلی سخته خیلی سخته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه جمله هست... میتونه دنیارو عوض کنه حرف نزن... بیا بغلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن به سر گرفتم و گفتم: سلام عشق! یعنی به جـز حریـــم تو بر من حرام عشق

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهایی یعنی بدون اینکه گوشیتو بذاری رو سایلنت بری بشینی سر کلاس ریاضی...