بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـهایـت مینـوشتـی : زندگـی زیبـاسـت ! و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم !! بـرو استـاد خـوبـی هـا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک ازمردم شهرنشد... حتی بزور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهم گفت دوست دارم هیچوق ولت نمیکنم هه ه ه ه ه.... منه ساده باورم شد دیروز بود امروز نیست اون رفت من موندمو ..... گوشه ی اتاق بغل کردن زانو هام خدایا هیچوق نذار جدایی تنها ترس ما شه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم را میگیری میگویی گل یا پوچ ، در دلم میگویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ رو ﭘﺲ ﻧﺰن ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ داره ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ... و ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ ... ﭼﻮن ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﯽ و ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎه رو از دﺳﺖ دادی ! وﻗﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎره ﻫﺎرو ﻣﯿﺸﻤﺮدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شده...مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو باهم... هرکداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ...! حالا سیمی مان کرده اندکه با رفتن دیگری کک مان هم نگزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حــــــــــــس بــــــــــدیه وقــــــــتی بایدقبــــــــــول کــــــــــــــــــنم که تو دیگـــــــــــــــه شدی برام مث بقیــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی روزگار...! “جهنــم” نبودن توست! وقتی بهشت بودنت رویایی بیش نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم باشد که دست و پایی نداشته باشم اما هرگز هرگز روزی نباشد که در من عشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر  بین موندن و رفتن شک داری ، "برو" به سلامت!!! چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی،مهم باشم خودت برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی … در آغوش تو … احوال من همیشه مثبت است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه.. یه بارشم ازش پرسیده بودم _ دوسم داری؟ _اره _چقدر؟ _خیلی هه..غافل از اینکه خیلی کم!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میـان حرفـهایـت مینـوشتـی : زندگـی زیبـاسـت ! و مـن هـم زندگـی را در تـو میدیـدم !! بـرو استـاد خـوبـی هـا . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جای خالی ات مثل کفش سیندرلا اندازه ی هیچ یک ازمردم شهرنشد... حتی بزور...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روز بهم گفت دوست دارم هیچوق ولت نمیکنم هه ه ه ه ه.... منه ساده باورم شد دیروز بود امروز نیست اون رفت من موندمو ..... گوشه ی اتاق بغل کردن زانو هام خدایا هیچوق نذار جدایی تنها ترس ما شه......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانم را میگیری میگویی گل یا پوچ ، در دلم میگویم فقط دستانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ رو ﭘﺲ ﻧﺰن ﮐﻪ دوﺳﺘﺖ داره ، ﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ... و ﻧﮕﺮاﻧﺖ ﻣﯿﺸﻪ ... ﭼﻮن ﯾﮏ روز ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸﯽ و ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺎه رو از دﺳﺖ دادی ! وﻗﺘﯽ داﺷﺘﯽ ﺳﺘﺎره ﻫﺎرو ﻣﯿﺸﻤﺮدی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار عوض شده...مثل دفترهای قدیمی کاهی بودیم ، دو به دو باهم... هرکداممان را که می کندند ، آن یکی هم بیرون میزد از زندگی ...! حالا سیمی مان کرده اندکه با رفتن دیگری کک مان هم نگزد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این خیلی حــــــــــــس بــــــــــدیه وقــــــــتی بایدقبــــــــــول کــــــــــــــــــنم که تو دیگـــــــــــــــه شدی برام مث بقیــــــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــی روزگار...! “جهنــم” نبودن توست! وقتی بهشت بودنت رویایی بیش نیست…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد که لباس فاخری بر تن نداشته باشم باشد که دست و پایی نداشته باشم اما هرگز هرگز روزی نباشد که در من عشق نباشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر  بین موندن و رفتن شک داری ، "برو" به سلامت!!! چون نباید کار به اینجا می رسید که تردید کنی . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر صدایت نمیکنم که برگردی،مهم باشم خودت برمیگردی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو قدر مطلق منی … در آغوش تو … احوال من همیشه مثبت است ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه.. یه بارشم ازش پرسیده بودم _ دوسم داری؟ _اره _چقدر؟ _خیلی هه..غافل از اینکه خیلی کم!