بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و توخوب می دانستی که حاصل عشق جز محبت نیست ومرا بی عشق تو هیچ صحبت نیست ارام بی صدا رفتی واینک منم یک دنیا دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها… ☞☞☞ گاه از جنس اشکند… ⇨⇨⇨ و گاه از جنس بغض… ➢➢➢ گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند… ⇶ گاه هق هق میشوند و میبارند… ☞☞☞ دلتنگی من برای تو اما… ⇨⇨⇨ جنس عجیبی دارد… ≪≪≪

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میرم بوی"تو" هست هه... ولی... خودت مال من نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـتـباه میـگفـتـم تـو فقـط هـفـت حـرفـــی < زندگـــــــیمی>... تـو ده حـــرفــی  <هـــمـــه زنـدگــــیمی> ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم و امضا میکنم!!! در کمال صحت و سلامت!! دیوانه ات شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفته بودی بغل من فقط و فقط مال توء؟؟؟ یادته؟؟؟ دیروز با عشق جدیدت دیدمت..... بغلش کرده بودی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدت ها ..! یک پیام به دستم رسید! زیر باران ، زیر این آسمان شهر : دوستت دارم ! متعجب و دست و پا گم کرده تا با سرعت نوشتم : ( من بیشتر )  یک پیام دیگر رسید : ببخشید اشتباه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خـوبـــه آدمــا یـــک نــفــرو ، هــر روز دوســ♥ـــت داشـتــه بــاشــن ... نــه هــــر روز ، یـــک نـــفــــرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود وشما را از یاد ببرد...همه چیز برمیگردد به اولویت های آن آدم! اگر کسی تو را یادش  رفت فقط یک دلیل دارد، تو جزو اولویت هایش نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغــــــــــــرور باش!!! ســـــــــــرد باش!!! بی حوصـــــــــله باش!!! حتی گاهی تـــــــــلخ باش!!! ولـــــــــــــــی... بــــــــــــــــاش!!! منکه راضیـــــــــــــم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"تنها یک کلمه است.......تازمانی که "کسی" پیدا شود و به آن "معنی" بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که با تو بودن واسم آرزو بود تموم شد امروز با تو بودن یا تنها بودن دیگه واسم فرقی نداره الان فقط سیگار باشه و یه خیابون و برگای زردِ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــدا کُنه... هَرکس همون جایی باشِه که " دِلش " هَست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم  بوی تن تو را می دهند نکند  آن دور تر ها نیمه شب  در آغوشم می گیری...؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و توخوب می دانستی که حاصل عشق جز محبت نیست ومرا بی عشق تو هیچ صحبت نیست ارام بی صدا رفتی واینک منم یک دنیا دلتنگی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگی ها… ☞☞☞ گاه از جنس اشکند… ⇨⇨⇨ و گاه از جنس بغض… ➢➢➢ گاه سکوت میشوند و خاموش میمانند… ⇶ گاه هق هق میشوند و میبارند… ☞☞☞ دلتنگی من برای تو اما… ⇨⇨⇨ جنس عجیبی دارد… ≪≪≪

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر جا که میرم بوی"تو" هست هه... ولی... خودت مال من نیستی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشـتـباه میـگفـتـم تـو فقـط هـفـت حـرفـــی < زندگـــــــیمی>... تـو ده حـــرفــی  <هـــمـــه زنـدگــــیمی> ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می نویسم و امضا میکنم!!! در کمال صحت و سلامت!! دیوانه ات شدم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادته بهم گفته بودی بغل من فقط و فقط مال توء؟؟؟ یادته؟؟؟ دیروز با عشق جدیدت دیدمت..... بغلش کرده بودی.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعد از مدت ها ..! یک پیام به دستم رسید! زیر باران ، زیر این آسمان شهر : دوستت دارم ! متعجب و دست و پا گم کرده تا با سرعت نوشتم : ( من بیشتر )  یک پیام دیگر رسید : ببخشید اشتباه شد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــه خـوبـــه آدمــا یـــک نــفــرو ، هــر روز دوســ♥ـــت داشـتــه بــاشــن ... نــه هــــر روز ، یـــک نـــفــــرو !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس سرش آنقدر شلوغ نیست که زمان از دستش در برود وشما را از یاد ببرد...همه چیز برمیگردد به اولویت های آن آدم! اگر کسی تو را یادش  رفت فقط یک دلیل دارد، تو جزو اولویت هایش نیستی...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغــــــــــــرور باش!!! ســـــــــــرد باش!!! بی حوصـــــــــله باش!!! حتی گاهی تـــــــــلخ باش!!! ولـــــــــــــــی... بــــــــــــــــاش!!! منکه راضیـــــــــــــم 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"تنها یک کلمه است.......تازمانی که "کسی" پیدا شود و به آن "معنی" بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اون روزا که با تو بودن واسم آرزو بود تموم شد امروز با تو بودن یا تنها بودن دیگه واسم فرقی نداره الان فقط سیگار باشه و یه خیابون و برگای زردِ پاییزی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــــــــــدا کُنه... هَرکس همون جایی باشِه که " دِلش " هَست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلتنگ نبودی تا ببینی گاهی نابود میشوی حتی با یک تشابه اسمی !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خواب هایم  بوی تن تو را می دهند نکند  آن دور تر ها نیمه شب  در آغوشم می گیری...؟