بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این دلم آدم بشو نیست...!!! با لبخندت "خر" میشود..و با دوریت.."سگ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یك جنس است.... "عاشقانه ترین جمله از کتاب بلندی های بادگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاور ها.. دشمــنانی خـطرنـاک تر از دروغ ; بـرای حـقیقت هـستـند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن یك زخم پس از خوب شدن... یاد یك عشق، عذابیست كه لذت دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ .. تقدیـــــم بـــــه عشقـــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×من از رویات خط خوردم،من از چشم تو افتادم چقدر آسون دل کندی،چه راحت بردی از یادم× ×من از چشمات دل کندم،با اینکه زندگیم بودی میدونستم یه روزی میری،ولی نه به همین زودی×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" داشتم خانه را مرتب می کردم  که حس کردم باید همه چیز را در این جهان رها کنم و به تو بگویم  که دوستت دارم...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآندانآ خآتونِ چِشمُ اَبرو مِشکی... دلــ ـــم یِک دوستـــ میخواهد... که هنــگامی که دلـــم میگیـــرد... بگویـــد خآنه رآ رهآآ کــن... بگو کـــی کجـــآ باشــــم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت..فهمیدم گاهی هرگز نرسیدن..بهتر از دیر رسیدن است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ گاهی فقط بوی یه عطر... یه تشابه اسم... برای چند لحظه باعث میشه دقیقا احساس کنی که قلبت داره از تو سینت کنده میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کل زندگیم... اگه محتاج چیزی باشم... بی شک... اون خنده مادرمه... +سلامتی همه مادرا دنیا ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همینه : انتظار یه آغوش بی منت یه بوسه بی عادت یه دوستت دارم بی علت باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـانِ مـَنـی ، کِـی بـه لَـبـَم مـی رسـی؟؟ آهِ مَــنـی ، کِــی بـه تـَـبـَم مـی رسـی؟؟ دیــگـَـر ازیـن فــاصــلــه مَــرگــَم رسـیــد مـاهِ مَـنـی ، کِـی بـه شَـبـَم مـی رسی؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انگار این دلم آدم بشو نیست...!!! با لبخندت "خر" میشود..و با دوریت.."سگ"!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح از هر چه ساخته شده باشد، جنس روح او و من از یك جنس است.... "عاشقانه ترین جمله از کتاب بلندی های بادگیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـاور ها.. دشمــنانی خـطرنـاک تر از دروغ ; بـرای حـقیقت هـستـند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مثل خاراندن یك زخم پس از خوب شدن... یاد یك عشق، عذابیست كه لذت دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم تنـــــگ استـــــ ... امـــــا تـــــو هنـــــوز در آن جـــــا میشـــــوی ... چقـــــدر ابعـــــاد بودنتـــــ عجیـــــب استـــــ .. تقدیـــــم بـــــه عشقـــــم :*

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

×من از رویات خط خوردم،من از چشم تو افتادم چقدر آسون دل کندی،چه راحت بردی از یادم× ×من از چشمات دل کندم،با اینکه زندگیم بودی میدونستم یه روزی میری،ولی نه به همین زودی×

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ کام" که باشی... "تلخ زبان" هم میشوی... و کسی چه میداند ... روزگاری" شیرین" بودی برای "فرهادت"..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی مرد! بانوی توازاشکهایش قصه ای ساخته پرازدلتنگی،قصه ای که دورازتوهرشب ادامه دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" داشتم خانه را مرتب می کردم  که حس کردم باید همه چیز را در این جهان رها کنم و به تو بگویم  که دوستت دارم...! "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مآندانآ خآتونِ چِشمُ اَبرو مِشکی... دلــ ـــم یِک دوستـــ میخواهد... که هنــگامی که دلـــم میگیـــرد... بگویـــد خآنه رآ رهآآ کــن... بگو کـــی کجـــآ باشــــم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیر رسیدم و با دیگری دیدمت..فهمیدم گاهی هرگز نرسیدن..بهتر از دیر رسیدن است..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

♫ شــایـستــه ♫ گاهی فقط بوی یه عطر... یه تشابه اسم... برای چند لحظه باعث میشه دقیقا احساس کنی که قلبت داره از تو سینت کنده میشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو کل زندگیم... اگه محتاج چیزی باشم... بی شک... اون خنده مادرمه... +سلامتی همه مادرا دنیا ^_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی همینه : انتظار یه آغوش بی منت یه بوسه بی عادت یه دوستت دارم بی علت باور کن زندگی همین دوست داشتنهای ساده س . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جـانِ مـَنـی ، کِـی بـه لَـبـَم مـی رسـی؟؟ آهِ مَــنـی ، کِــی بـه تـَـبـَم مـی رسـی؟؟ دیــگـَـر ازیـن فــاصــلــه مَــرگــَم رسـیــد مـاهِ مَـنـی ، کِـی بـه شَـبـَم مـی رسی؟؟