بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هستی، دستهای من .... مهریه ی تن < تو > ست... کمی ، فقط اندکی، مرا دوست داشته باش ! من با کمترین < تو > به جنگ ، تمام نفرتهای دنیا می روم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:بیا.. گفتم:کجا...؟ گفتی:میان جان ما! گفتی:مرو.. گفتم:چرا؟ گفتی :که میخواهم تو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وادارم میکنی به هیچ کس فکر نکنم جز تو جانم باش تا به لبم برسی میخواهم همه ببینند  با تو جان به لب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت پرتگاهیست :  عمیق و ژرف;  که من هر لحظه به آن پرت میشوم........ زمین به کدام قانون جاذبه اش می نازذ!!!؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هر مرد مخدری هست به نام زن زنی که دوستش دارد نبودنش قهرش دوریش خماری می آورد و آب می کند ابهت مردانه اش را و اینگونه است که میگویند: "قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کـنارمی جـای هـیچ شـتابی نـیست . . مقـصد همین حـضور مـن و تـوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غیر از "من و تو" هیچکس باخبر ازما نشود.. نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیامده ام با تو باشم من آمده ام تو باشم! هیزم آتش نمیگیرد،آتش میشود صدای تو به من جانی دوباره میدهد هنگامی که میگویی:  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراس نداشتم جهان پایان یابد... من از جهان سهمم را گرفته بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بیا با من دلسوخته  دلسرد مباش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها این را میدانم که دوست داشتنت.. لحظه لحظه لحظه ی زندگی ام را میسازد.. و عشقت.. زره زره وجودم را... بچین میز قمارت را دل از من روی ماه از تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن حــــــــــسودم حتی ارزوی داشتنت را هم به كسی نمی دهم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرمردم است که میگویم گوشهایت را کمی نزدیکتربیار دنیاداردازشعرهای عاشقانه تهی میشود و مردم نمیدانند چگونه میشودکسی راکه اینهمه دور است، اینهمه دوست داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم رامیخواهم چکار؟! وقتی قراراست.. داراییه شخصی غیراوباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص: باید یاد بگیری با دست چپ  هم فرمون بگیری هم دنده عوض کنی هم گوشیتو جواب بدی تا مجبور نشی  دستمو ول کنی ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب چو برخيزم اول "تو"به يـــادآيي... "مولانا"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی هستی، دستهای من .... مهریه ی تن < تو > ست... کمی ، فقط اندکی، مرا دوست داشته باش ! من با کمترین < تو > به جنگ ، تمام نفرتهای دنیا می روم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتی:بیا.. گفتم:کجا...؟ گفتی:میان جان ما! گفتی:مرو.. گفتم:چرا؟ گفتی :که میخواهم تو را!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بودنت را دوست دارم وادارم میکنی به هیچ کس فکر نکنم جز تو جانم باش تا به لبم برسی میخواهم همه ببینند  با تو جان به لب شدم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آغوشت پرتگاهیست :  عمیق و ژرف;  که من هر لحظه به آن پرت میشوم........ زمین به کدام قانون جاذبه اش می نازذ!!!؟؟؟....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی هر مرد مخدری هست به نام زن زنی که دوستش دارد نبودنش قهرش دوریش خماری می آورد و آب می کند ابهت مردانه اش را و اینگونه است که میگویند: "قدرت" جاذبه ی مرد است و "جاذبه" قدرت زن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقــتی کـنارمی جـای هـیچ شـتابی نـیست . . مقـصد همین حـضور مـن و تـوست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش غیر از "من و تو" هیچکس باخبر ازما نشود.. نوبت بازی ما باشد و دیگر هرگز نوبت بازی دنیا نشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من نیامده ام با تو باشم من آمده ام تو باشم! هیزم آتش نمیگیرد،آتش میشود صدای تو به من جانی دوباره میدهد هنگامی که میگویی:  دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بوسیدمش.. دیگر هراس نداشتم جهان پایان یابد... من از جهان سهمم را گرفته بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو بیا با من دلسوخته  دلسرد مباش . . . !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنها این را میدانم که دوست داشتنت.. لحظه لحظه لحظه ی زندگی ام را میسازد.. و عشقت.. زره زره وجودم را... بچین میز قمارت را دل از من روی ماه از تو..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــن حــــــــــسودم حتی ارزوی داشتنت را هم به كسی نمی دهم . . . 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خاطرمردم است که میگویم گوشهایت را کمی نزدیکتربیار دنیاداردازشعرهای عاشقانه تهی میشود و مردم نمیدانند چگونه میشودکسی راکه اینهمه دور است، اینهمه دوست داشت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موهایم رامیخواهم چکار؟! وقتی قراراست.. داراییه شخصی غیراوباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مخاطب خاص: باید یاد بگیری با دست چپ  هم فرمون بگیری هم دنده عوض کنی هم گوشیتو جواب بدی تا مجبور نشی  دستمو ول کنی ❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از خواب چو برخيزم اول "تو"به يـــادآيي... "مولانا"