بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ... ☜ ↓  ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﻢ..... ↓  ﻫــــــــﯽ.... ↓  فﻼ‌ﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﯿﺮ..... ↓  ♦ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ..... ♦

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه میخوری من خوابم نمی برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✗هـــــــے!✗ ✗باتو ام مخاطب خــــــاص!✗ ✗یا بهت میرسم!✗ ✗یا نمیزارم کســے بت برسه!✗ ✗همین که شنُفتیــــــ !!!✗ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره نشان از غم دلتنگی توست. اسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

@یه روزی دیووونت بودم اما الان....@ ❤❤ دیگه همه نقطه ضعفم را فهمیده اند.. از من که چیزی را می خواهند جان تو را قسم میخورند..❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دنبال الفبایی دیگر بود الفبایی که بتواند احساسات را نیز بیان کند شاید فاصله ها نگذارند احساساتمان را با بوسه بیان کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ریبوزوم ها,سانتریول ها,تاژک ها,هسته,هستک,لیزوزوم,,تمام اندامک های سلولم,تمام سلول هایم  تمام بافت های بدنم همگی هرثانیه هردیقه هرساعت هرروز هر هفته هرماه هرسال یک صدا فریاد میزنند: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⁂تو مرجانی⁂ تو در جانی ⁂ تو مروارید غلطانی ⁂ ∞ اگر قلبم صدف باشد∞میان آن تو پنهانی ⌘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت که قهر کنی من برایت منت کشی خواهم کرد...شوخی که نیست ناز زنانه ات را ترجیح میدهم بر غرور مردانه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود.. عشقش بودم.. وقتایی كه عشقش نبود!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم دوست دارم.سکوت کردی!حرفای من سنگین بود یا گوشای تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسیسه چیـــــدی و دزدیدی آسمانم را خبــر نداری از این آسمان که طوفانیست زمین خوری و ندانی که از کجــــا خوردی که دستهای حقیقت همیشه پنهانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی چی به روزم عشق اوورد منی ک گرگ بارون دیده بودم  تموم لحظه های این عذابو از اشوب نگات فهمیده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی مرز باریکی هستم جایی ک دلم نه بودنت را میخواهد نه نبودنت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو باد ها نوزند...توکه کنارم باشی دلیلی ندارد انها عطر تنت را به من ارمغان بیاورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است … کلنجار میروم با خودم با دلتنگی هایم با قلب له شده ام با غرور شکسته ام سراغش را بگیرم … نگیرم … بگیرم … نگیرم نزدیک صبح است … دل را به دریا زدم ! مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد . . . 

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﻫﺎ... ☜ ↓  ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫـــــﻢ..... ↓  ﻫــــــــﯽ.... ↓  فﻼ‌ﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﮕﯿﺮ..... ↓  ♦ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﻣﯿﮕﻮﯾـــﻢ..... ♦

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببین چقدر در هم حل شده ایم تو قهوه میخوری من خوابم نمی برد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

✗هـــــــے!✗ ✗باتو ام مخاطب خــــــاص!✗ ✗یا بهت میرسم!✗ ✗یا نمیزارم کســے بت برسه!✗ ✗همین که شنُفتیــــــ !!!✗ 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرستاره نشان از غم دلتنگی توست. اسمان را بفرستم که بدانی همه جا یاد توام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

@یه روزی دیووونت بودم اما الان....@ ❤❤ دیگه همه نقطه ضعفم را فهمیده اند.. از من که چیزی را می خواهند جان تو را قسم میخورند..❤❤

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باید دنبال الفبایی دیگر بود الفبایی که بتواند احساسات را نیز بیان کند شاید فاصله ها نگذارند احساساتمان را با بوسه بیان کنیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام ریبوزوم ها,سانتریول ها,تاژک ها,هسته,هستک,لیزوزوم,,تمام اندامک های سلولم,تمام سلول هایم  تمام بافت های بدنم همگی هرثانیه هردیقه هرساعت هرروز هر هفته هرماه هرسال یک صدا فریاد میزنند: دوستت دارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

⁂تو مرجانی⁂ تو در جانی ⁂ تو مروارید غلطانی ⁂ ∞ اگر قلبم صدف باشد∞میان آن تو پنهانی ⌘

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هروقت که قهر کنی من برایت منت کشی خواهم کرد...شوخی که نیست ناز زنانه ات را ترجیح میدهم بر غرور مردانه خودم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه دردم این بود.. عشقش بودم.. وقتایی كه عشقش نبود!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهت گفتم دوست دارم.سکوت کردی!حرفای من سنگین بود یا گوشای تو؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دسیسه چیـــــدی و دزدیدی آسمانم را خبــر نداری از این آسمان که طوفانیست زمین خوری و ندانی که از کجــــا خوردی که دستهای حقیقت همیشه پنهانیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میبینی چی به روزم عشق اوورد منی ک گرگ بارون دیده بودم  تموم لحظه های این عذابو از اشوب نگات فهمیده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روی مرز باریکی هستم جایی ک دلم نه بودنت را میخواهد نه نبودنت را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بگو باد ها نوزند...توکه کنارم باشی دلیلی ندارد انها عطر تنت را به من ارمغان بیاورند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است … کلنجار میروم با خودم با دلتنگی هایم با قلب له شده ام با غرور شکسته ام سراغش را بگیرم … نگیرم … بگیرم … نگیرم نزدیک صبح است … دل را به دریا زدم ! مشترک مورد نظر در حال مکالمه می باشد . . .