بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا... چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از میم مالکیت استفاده نمی کنم!!! شب بخیر "نفسش" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمانش برای پر رنگ شدن حاضرند((هزار))رنگ باشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبطه می خورم ... به " او " که بیشتر از من کنار تو نفس می کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه آخرین سیگار پدرم هستی که برای همیشه ناتمام ماند اینگونه است که می ترسم بمیرم و... برای آخرین بار نبوسیده باشمت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرزوهایم خواهم رسید آنگاه که تو مرا به عنوان اولین شرط دوست داشتن صدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازش پرسیدی که دوسم داری یا نه  اگه سکوت کرد  بدون  دوستت  نداره  الکی دلتو خوش نکن ... همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......من بــــــاشـــم و تــــــو..... بــــیشتـــــروقتــــا حــــــرفـــ اخـــــراتـــــــوبــــــایـــــدبزنــــــــی.... اونـــــــم بگــــــی  "چشـــــــم "دخـــــترخـــــانــــــوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو التماس كردم با لبهايي كه "حتي خواهش هم بلد نبودن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که بعضی ها بوده اند... بعضی ها هستند... وشاید خیلی ها هم بعدا می آیند... اما من می خواهم عزیز دل "تو" باشم؛ می دانی...؟ "بایکوت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است... گوش کردن نیست ، درک کردن است... دیدن نیست ، احساس کردن است... جا زدن و کنارکشیدن نیست ، صبرکردن و ادامه دادن است... حتــی تنــها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بين دوتا عشق زندگيت يكي روانتخاب كني خدايا اين چه دوراهي بود كه سر رام گذاشتي من هم عاشق بابامم هم مخاطب فوق العاده خاصم بابايي عاشقتم خودت كمكم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تــرسم...! می ترسـم تـــو بیایی ، ولـی مـــن بــــه نــداشتنت عـادت کـرده باشـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا را هم که داشته باشی.. بازهم دلت میخواهد بعضی وقتها....فقط بعضی وقت ها اصلا برای یک لحظه هم که شده..... "همه ی دنیای یک نفر باشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم گم می شود تکه ای از من در من!!! همین روز هاست که تمام شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب که برایت به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلافه کرده ای مرا... چرا همیشه لبخندهایت از نوشته های من زیباتر است؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر از میم مالکیت استفاده نمی کنم!!! شب بخیر "نفسش" . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت است یکرنگ ماندن در دنیایی که مردمانش برای پر رنگ شدن حاضرند((هزار))رنگ باشند!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غبطه می خورم ... به " او " که بیشتر از من کنار تو نفس می کشد...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو شبیه آخرین سیگار پدرم هستی که برای همیشه ناتمام ماند اینگونه است که می ترسم بمیرم و... برای آخرین بار نبوسیده باشمت....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به آرزوهایم خواهم رسید آنگاه که تو مرا به عنوان اولین شرط دوست داشتن صدا کنی .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی ازش پرسیدی که دوسم داری یا نه  اگه سکوت کرد  بدون  دوستت  نداره  الکی دلتو خوش نکن ... همین !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

......من بــــــاشـــم و تــــــو..... بــــیشتـــــروقتــــا حــــــرفـــ اخـــــراتـــــــوبــــــایـــــدبزنــــــــی.... اونـــــــم بگــــــی  "چشـــــــم "دخـــــترخـــــانــــــوم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخاطر تو التماس كردم با لبهايي كه "حتي خواهش هم بلد نبودن"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درست است که بعضی ها بوده اند... بعضی ها هستند... وشاید خیلی ها هم بعدا می آیند... اما من می خواهم عزیز دل "تو" باشم؛ می دانی...؟ "بایکوت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق فراموش کردن نیست ، بخشیدن است... گوش کردن نیست ، درک کردن است... دیدن نیست ، احساس کردن است... جا زدن و کنارکشیدن نیست ، صبرکردن و ادامه دادن است... حتــی تنــها....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخته بين دوتا عشق زندگيت يكي روانتخاب كني خدايا اين چه دوراهي بود كه سر رام گذاشتي من هم عاشق بابامم هم مخاطب فوق العاده خاصم بابايي عاشقتم خودت كمكم كن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می تــرسم...! می ترسـم تـــو بیایی ، ولـی مـــن بــــه نــداشتنت عـادت کـرده باشـم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کل دنیا را هم که داشته باشی.. بازهم دلت میخواهد بعضی وقتها....فقط بعضی وقت ها اصلا برای یک لحظه هم که شده..... "همه ی دنیای یک نفر باشی"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر بار که تو را یاد می کنم گم می شود تکه ای از من در من!!! همین روز هاست که تمام شوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق من این روزها هوا پر شده از آرزوهای خوب که برایت به بادها سپرده ام کاش پنجره ات باز باشد