بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را كه ميگيرم در من جنگي شروع ميشود براي عاشق تر شدن...عاشق تر ماندن فقط براي تو "تقديم به همسرم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضـیــا هــم هــســتـن عـلـــاوه بـر چـشـاشــون... خَـندشـونـم سَــگ داره... وقتـی مـیــخـنـدن دل ادم از جــا کــنـده مـیـشـه لــامــصــب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دنیا هم بد نیست گاهی یکنفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت که بدون او دیگر بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي..! اگر لحظه اي به يادت آمدم زود از ذهنت بيرونم نكن... من براي اين لحظه ساعت ها به يادت بوده ام....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی  میان سربه راهی و روبه راهی هیچکدام را نیستم  تو که نباشی آواره ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم خاطراتمان را اما مگر کپی برابر اصل میشود؟!!!! دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو تـنـهـایـیـت را "شـعـر" مـیـکـنـی ، او "دود" ...! دیـگـری "سـکـوت" . ! و مـَـن رو بـرمـیـگـردانم و بـا گـوشـه روسـری ام ، اشـکـهـایـم را پــاک می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسی ست که دوست داشتن را بلد باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژمرده گلم باد صبا میخواهم در بستر مرگم و شفا میخواهم اینقدر چرا از این و آن می گویند باور نکنی فقط تو را میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسي كه عاشق توست بگو... هر روز با زيبا ترين تعابير جهان بيدارت كند من اينجا!هرشب تو را با زيباترين تعابير جهان... به خواب ميسپارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلبه ای که فانوسش نگاه تو باشد... هزاران زمستان پشت درش میمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستت را كه ميگيرم در من جنگي شروع ميشود براي عاشق تر شدن...عاشق تر ماندن فقط براي تو "تقديم به همسرم"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــعــضـیــا هــم هــســتـن عـلـــاوه بـر چـشـاشــون... خَـندشـونـم سَــگ داره... وقتـی مـیــخـنـدن دل ادم از جــا کــنـده مـیـشـه لــامــصــب...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه دنیا هم بد نیست گاهی یکنفر با نفس هایش با نگاهش با کلامش با وجودش با بودنش بهشتی میسازد از این دنیا برایت که بدون او دیگر بهشت واقعی را هم نمیخواهی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راستي..! اگر لحظه اي به يادت آمدم زود از ذهنت بيرونم نكن... من براي اين لحظه ساعت ها به يادت بوده ام....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که باشی معجزه ای در من رخ میدهد به نام : “آرامش” باش! حتی همین قدر دور...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو که نباشی  میان سربه راهی و روبه راهی هیچکدام را نیستم  تو که نباشی آواره ام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه به تو نمیرسم این دیگه قسمت منه نخواستم اینجوری بشه این از بخت بد منه  قدره یه دنیا غم دارم اگه نبينمت یه روز  چطور دلت اومد بری!عاشق چشماتم هنوز...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم خاطراتمان را اما مگر کپی برابر اصل میشود؟!!!! دلم تنگته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــو تـنـهـایـیـت را "شـعـر" مـیـکـنـی ، او "دود" ...! دیـگـری "سـکـوت" . ! و مـَـن رو بـرمـیـگـردانم و بـا گـوشـه روسـری ام ، اشـکـهـایـم را پــاک می کنم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت دنیا داشتن کسی ست که دوست داشتن را بلد باشد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پژمرده گلم باد صبا میخواهم در بستر مرگم و شفا میخواهم اینقدر چرا از این و آن می گویند باور نکنی فقط تو را میخواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به كسي كه عاشق توست بگو... هر روز با زيبا ترين تعابير جهان بيدارت كند من اينجا!هرشب تو را با زيباترين تعابير جهان... به خواب ميسپارم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در کلبه ای که فانوسش نگاه تو باشد... هزاران زمستان پشت درش میمانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام غــــرور پسرانه ام مینویسم : گاهی دلـــــم برای صدای دخترانه ات ، "عزیزم" گفتـــــن هایت تنگــــــ میشود ...!!!