بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩُﺭﺳـــﺘﻪ ﮐــﺴﯽ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑِﻬــــﻢ ﺑِﮕـــﻪ ﻋـــﺸﻘَﻢ ﺷـــﺐ ﺑــﺨﯿـــﺮ !!!! ﺍﻣﺎ ﺑﺠـــﺎﺵ ﯾِــ ﺳﺎﯾــــﻪ ﺳَﺮ " ♚ﻣـــــــﺎﺩَﺭ ♚ " ﺩﺍﺭﻡ ﮐـــِ ﻣﯿــﮕﻪ ﺑَﭽــﻪ ﺑﮕـــﯿﺮ ﺑِﮑَـــﭗ  کورﺷﺪﯼ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﺗﻮﮔﻮﺷیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺺ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻢ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست چشمام بهت میگفتن که قلبم چه حسی نسبت به تو داره. آخه لب هام میتونن در مورد حقیقت دروغ بگن اما چشمام نمیتونن چون حتی وقتی میبندمشون هم میتونم تورو ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم از اون مسیج ها میخواد ... که توش نوشته : دلـــم خیلی برات تنگ شده ... بدونِ تــــو نمیتونم ... هیچوقت تنهام نذار عشقـــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم کجایی؟... گاوحسن پریشون...یه دل دارم پراز خون.. عشقم رفته هندستون،خونم شده قبرستون یه عشق دیگه بردار...یه دنیا غصه بردار.. اسمشو بزاربچگی،تاآخر زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلـــم حال و هواش بارونیـــه... دلــش تنگـــه... غصــــه داره... هوای یه بی معرفت تو سرشـــه... ای کاش اینقدر نامـــرد نبـــود... من رفیقش بودم نه عشقش... که ازم می ترســـید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل بعضیا نمیشه.... بعضیا خودشون یه دنیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . ! شیرت بودم نفهمیدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرکـــــــت رودخــــــــــــــانه با نصـــــــــــف دریـــــــــایِ دلــــــــــت به تـــــــــــوان چشــــــــــــمان ِ ســــــــــــیاهت ارتبـــــــــاط مســــــتقیم دارد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق نفس بکش.. راحت نفس بکش.. بدون ک من پیشت هستم.. قرص و محکم.. نباید بترسی.. منوتو باهم تمام اون شب های پوچ رو گذروندیم.. تمام چیزی ک من نیاز دارم....تمام عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین جزایی جز این نیست : به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست ..! خیلی جمله ی سنگینی است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزی انقد دیر بدست میاد که دلت میخواد پرتش کنی تو آسمون بگی دیگه نمیخوام، واسه خودت!!حسش رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حرف دلته بلایک . . . . . . . "متنفرم از ع ش ق"ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون من.... لیلی تو.... به توان ابدیت ((دوستت دارد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــشــیـدن لـُـپ عــیال تــُـپُل مـُـپُل مــســتـحــب...  و گــاز گــرفـتـنـش از واجـبـاتــه هـر رابــطــه ی عــاشـقـونــه س... خــدایــا تـوفیــقــشــو بــه مــا هــم عــطـــا کــن...خخخخ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩُﺭﺳـــﺘﻪ ﮐــﺴﯽ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑِﻬــــﻢ ﺑِﮕـــﻪ ﻋـــﺸﻘَﻢ ﺷـــﺐ ﺑــﺨﯿـــﺮ !!!! ﺍﻣﺎ ﺑﺠـــﺎﺵ ﯾِــ ﺳﺎﯾــــﻪ ﺳَﺮ " ♚ﻣـــــــﺎﺩَﺭ ♚ " ﺩﺍﺭﻡ ﮐـــِ ﻣﯿــﮕﻪ ﺑَﭽــﻪ ﺑﮕـــﯿﺮ ﺑِﮑَـــﭗ  کورﺷﺪﯼ ﺑﺲ ﮐﻪ ﺳﺮﺕ ﺗﻮﮔﻮﺷیه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻠﺐ ﻧﺎﻗﺺ ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭﻡ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻢ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﻢ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﻔﺘﺪ ﻋﮑﺲ ﺑﺮﺩﺍﺭﻡ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم میخواست چشمام بهت میگفتن که قلبم چه حسی نسبت به تو داره. آخه لب هام میتونن در مورد حقیقت دروغ بگن اما چشمام نمیتونن چون حتی وقتی میبندمشون هم میتونم تورو ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کورش کبیر میگوید: بودن با کسی که دوستش نداری و نبودن با کسی که دوستش داری، هردو رنج است پس اگر همچون خودی نیافتی، مثل خدا تنها باش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــــم از اون مسیج ها میخواد ... که توش نوشته : دلـــم خیلی برات تنگ شده ... بدونِ تــــو نمیتونم ... هیچوقت تنهام نذار عشقـــم ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اتل متل جدایی عروسکم کجایی؟... گاوحسن پریشون...یه دل دارم پراز خون.. عشقم رفته هندستون،خونم شده قبرستون یه عشق دیگه بردار...یه دنیا غصه بردار.. اسمشو بزاربچگی،تاآخر زندگی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب دلـــم حال و هواش بارونیـــه... دلــش تنگـــه... غصــــه داره... هوای یه بی معرفت تو سرشـــه... ای کاش اینقدر نامـــرد نبـــود... من رفیقش بودم نه عشقش... که ازم می ترســـید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا شامل بعضیا نمیشه.... بعضیا خودشون یه دنیان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویی که به کفتار چشمک بزنه لیاقت نداره سایه ی “شیــــر” رو سرش باشه . . ! شیرت بودم نفهمیدی…؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرکـــــــت رودخــــــــــــــانه با نصـــــــــــف دریـــــــــایِ دلــــــــــت به تـــــــــــوان چشــــــــــــمان ِ ســــــــــــیاهت ارتبـــــــــاط مســــــتقیم دارد.......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمیق نفس بکش.. راحت نفس بکش.. بدون ک من پیشت هستم.. قرص و محکم.. نباید بترسی.. منوتو باهم تمام اون شب های پوچ رو گذروندیم.. تمام چیزی ک من نیاز دارم....تمام عشق تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بدترین جزایی جز این نیست : به کسی دل ببندی که قسمت تو نیست ..! خیلی جمله ی سنگینی است ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی یه چیزی انقد دیر بدست میاد که دلت میخواد پرتش کنی تو آسمون بگی دیگه نمیخوام، واسه خودت!!حسش رفت...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه حرف دلته بلایک . . . . . . . "متنفرم از ع ش ق"ف

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون من.... لیلی تو.... به توان ابدیت ((دوستت دارد))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کــشــیـدن لـُـپ عــیال تــُـپُل مـُـپُل مــســتـحــب...  و گــاز گــرفـتـنـش از واجـبـاتــه هـر رابــطــه ی عــاشـقـونــه س... خــدایــا تـوفیــقــشــو بــه مــا هــم عــطـــا کــن...خخخخ