بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرتو! به ســـــرم اگر شلـــــیک کنند … جـــای خـــــــون ؛ فــــکـر “تــــــــو” … می پاشــــد به دیـــــــوار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

........ﮔﺎﻫﯽ ........ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ... .......ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... ......ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... .....ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ...ﻫﻨﻮﺯ♥ ﺗﻮ♥ ﺭﺍ .ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ......♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت تر از جدایی ها آنجاست که باید یک عمر تظاهر کنی که هیچ اتفاقی بین شما دونفر نیوفتاده.... که هیچ خاطره ی مشترکی باهم ندارید.... و این خودش تحمل بزرگترین درده دنیاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستی به رقص خواهند آمد … اگر سازت عشق بنوازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـر بــــاس... فـــــنـون رزمـی بـــــلد باشـــــه تا عشـقــــش حـــــرف اضافـــــه زد بیـوفــــته روش تــــا میـخــــوره بزنــــتـــش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه به دریا بکشد گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه شب که انقدر نباید به درازا بکشد... فاضل نظری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کســـی میشــــه خندیـــــد ولـی فقـــــــــــــط در آغـوش یک نفـر میشـــه گریـه کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که اگه همه باشن ولی اون نباشه ، انگار هیچکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر… یک جایی… تمام رویاهاش لبخند توست  احساس میکنه زندگی واقعا با ارزشه  پس هر وقت احساس تنهایی کردی  این حقیقت یادت باشه  یک نفر… یک جایی… در حال فکر کردن به توست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده ی بازی است.... اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ... باختنت حتمی است ... مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛ دردش زیاد است! . . . . . هرطور راحتـــــــــــــــــــــی :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاد، ورقــــه هــــای دفـــتــــر شــــعــــرم را بـــا خــــود بــــرد! فـــــردا تـــــمــــام شـــــهـــــر عـــــاشـــــقـــــت مـــیــــشــــونــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که با مشتش قلبم را می شکست . . . تمام فکرم این بود که دستش زخم نشود ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو گرمترین تصمیمی ست که برای همیشه گرفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوتم بترس وقتی که ساکت میشوم،لابد تمام درد دل هایم را برده ام پیش خدا...پس بفهم رفتم پیش خدا.... روحم که شاد است...یادم را حداقل گرامی بدارید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَــمـيــشـــِه دُروغ گُـفــتَـــــــن  تَــــــــلــخ نـــيــســت ! بـِــهـِـم بــِـگـــــو  دوســـَــم دآری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی هزار بار دلم زنده میشود وقتی که از هوای تو آکنده میشود گاهی که اشک حرف دلم را نمیزند ياد تو بر مسیر لبم خنده میزند

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکرتو! به ســـــرم اگر شلـــــیک کنند … جـــای خـــــــون ؛ فــــکـر “تــــــــو” … می پاشــــد به دیـــــــوار !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

........ﮔﺎﻫﯽ ........ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ... .......ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... ......ﺻﺪﺍﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ... .....ﺑﯿﻦ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ...ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ...ﻫﻨﻮﺯ♥ ﺗﻮ♥ ﺭﺍ .ﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ......♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخت تر از جدایی ها آنجاست که باید یک عمر تظاهر کنی که هیچ اتفاقی بین شما دونفر نیوفتاده.... که هیچ خاطره ی مشترکی باهم ندارید.... و این خودش تحمل بزرگترین درده دنیاست....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تمام هستی به رقص خواهند آمد … اگر سازت عشق بنوازد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختـر بــــاس... فـــــنـون رزمـی بـــــلد باشـــــه تا عشـقــــش حـــــرف اضافـــــه زد بیـوفــــته روش تــــا میـخــــوره بزنــــتـــش :D

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موج عشق تو اگر شعله به دلها بکشد رود را از جگر کوه به دریا بکشد گیسوان تو شبیه است به شب، اما نه شب که انقدر نباید به درازا بکشد... فاضل نظری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با هر کســـی میشــــه خندیـــــد ولـی فقـــــــــــــط در آغـوش یک نفـر میشـــه گریـه کــرد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کسی که اگه همه باشن ولی اون نباشه ، انگار هیچکس نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک نفر… یک جایی… تمام رویاهاش لبخند توست  احساس میکنه زندگی واقعا با ارزشه  پس هر وقت احساس تنهایی کردی  این حقیقت یادت باشه  یک نفر… یک جایی… در حال فکر کردن به توست 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این قاعده ی بازی است.... اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ... باختنت حتمی است ... مراقبِ آخرین جمله‌ی آخرین دیدار باشید ؛ دردش زیاد است! . . . . . هرطور راحتـــــــــــــــــــــی :((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــاد، ورقــــه هــــای دفـــتــــر شــــعــــرم را بـــا خــــود بــــرد! فـــــردا تـــــمــــام شـــــهـــــر عـــــاشـــــقـــــت مـــیــــشــــونــــد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی که با مشتش قلبم را می شکست . . . تمام فکرم این بود که دستش زخم نشود ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستان تو گرمترین تصمیمی ست که برای همیشه گرفته ام...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از سکوتم بترس وقتی که ساکت میشوم،لابد تمام درد دل هایم را برده ام پیش خدا...پس بفهم رفتم پیش خدا.... روحم که شاد است...یادم را حداقل گرامی بدارید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هَــمـيــشـــِه دُروغ گُـفــتَـــــــن  تَــــــــلــخ نـــيــســت ! بـِــهـِـم بــِـگـــــو  دوســـَــم دآری ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی هزار بار دلم زنده میشود وقتی که از هوای تو آکنده میشود گاهی که اشک حرف دلم را نمیزند ياد تو بر مسیر لبم خنده میزند