بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای "من".. همین از "تو" گفتن هاست زنـــدگـــی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!  ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدم . . . . همچون عصر پاییزی شدم گاهی شاد و خندان گاهی هم...تلخ و گریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... نمیشه دست از  دوست داشتن یکی برداشت..  حتی وقتی ازش  دلخوری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی! "حجت اشرف زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" باید باشی تا کم نیاورم... باید باشی تا فراموش نکنم.. نفس کشیدن را... عشق را... زندگی را... بودن را... "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســــــاست  عاشـــقانه هایت لحظه های بودنــــت همــه را دیــوانه وار دوستـــ دارم امّــا هیچـکدام به دوست داشــتن خودتـــ نمیرســـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس قشنگیه... وقتی از نگاهش میخونی.. که از نگاه کردنت واقعا لذت میبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوسـتت دارم” غــوغـا مـیـکند بـه شرطی کـه از بـین لـب های “تـو” آمـده بـاشد نشـسته بـاشد روی دل “مـن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه بوسه های تو: شعرهاییست ; که دهان به دهان، نسل در نسل، در هزاره تاریخ میپیچد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش . . توشهراون نفس میکشیدم . . میدیدمش  کاش نژادشو برخم نمیکشید !! کاش اونم دوسم داشت . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن  < تو > بلعیدن پاره سنگی ست; که از گنجایش دهان من بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"قافیه اش گرچه مشکل است اما.. "خدا" اگر که بخواهد ردیف خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــــند که میزنی دلـــــم میلرزد  ویرانی دل به خنــــــده ات می ارزد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفته ای مرا، تا به تبی راضی شوم !!! کاش می دانستی، به مرگ راضی ام... وقتی که; تب میکنم ،از دوری ات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمام عـمر مـن چـهــار دقـیقه اسـت . هـمان چـهار دقـیقه ای کـه چـشم دوخـته بـودم بـه چـشمهایت ؛ و تـو پـلک هـم نـمـیزدی . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس عاشقانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای "من".. همین از "تو" گفتن هاست زنـــدگـــی ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢ ﺩﻧﯿــــﺎ ﺑﺪ ﻧﯿــﺴﺖ !!  ﮔﺎﻫﯽ یک ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯾﺶ ... ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﺶ ... ﺑﺎ ﮐﻼﻣﺶ ... ﺑﺎ ﻭﺟــﻮﺩﺵ ... ﺑﺎ ﺑـــﻮﺩﻧﺶ ...  ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﯿﺴـــﺎﺯﺩ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﺍﯾﺖ که ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻭ ﺑﻬﺸﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﯽ . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عاشق که شدم . . . . همچون عصر پاییزی شدم گاهی شاد و خندان گاهی هم...تلخ و گریان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی... نمیشه دست از  دوست داشتن یکی برداشت..  حتی وقتی ازش  دلخوری…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو ماهی و من ماهیِ این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانی که نباشی! "حجت اشرف زاده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"تو" باید باشی تا کم نیاورم... باید باشی تا فراموش نکنم.. نفس کشیدن را... عشق را... زندگی را... بودن را... "دوستت دارم"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

احســــــاست  عاشـــقانه هایت لحظه های بودنــــت همــه را دیــوانه وار دوستـــ دارم امّــا هیچـکدام به دوست داشــتن خودتـــ نمیرســـد . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حس قشنگیه... وقتی از نگاهش میخونی.. که از نگاه کردنت واقعا لذت میبره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دوسـتت دارم” غــوغـا مـیـکند بـه شرطی کـه از بـین لـب های “تـو” آمـده بـاشد نشـسته بـاشد روی دل “مـن” . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ترجمه بوسه های تو: شعرهاییست ; که دهان به دهان، نسل در نسل، در هزاره تاریخ میپیچد..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش . . توشهراون نفس میکشیدم . . میدیدمش  کاش نژادشو برخم نمیکشید !! کاش اونم دوسم داشت . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش کردن  < تو > بلعیدن پاره سنگی ست; که از گنجایش دهان من بزرگتر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"عشق"قافیه اش گرچه مشکل است اما.. "خدا" اگر که بخواهد ردیف خواهد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لبخــــــند که میزنی دلـــــم میلرزد  ویرانی دل به خنــــــده ات می ارزد...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به مرگ گرفته ای مرا، تا به تبی راضی شوم !!! کاش می دانستی، به مرگ راضی ام... وقتی که; تب میکنم ،از دوری ات!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـمام عـمر مـن چـهــار دقـیقه اسـت . هـمان چـهار دقـیقه ای کـه چـشم دوخـته بـودم بـه چـشمهایت ؛ و تـو پـلک هـم نـمـیزدی . . .